دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 28820 + ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

محاسبه مدل های تعادل عمومی با انتخاب شغل و اصطکاک های مالی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
28820 2008 16 صفحه PDF 34 صفحه WORD
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Computing general equilibrium models with occupational choice and financial frictions
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Mathematical Economics, Volume 44, Issues 7–8, July 2008, Pages 553–568

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده 

واژگان کلیدی

۱. مقدمه

۲. مدل

۲.۱. رجحان ها٬ وقف ها٬ فناوری و اصطکاک ها

۲.۱.۱. رجحان ها

۲.۱.۲. وقف های نامتجانس

۲.۱.۳. تولید

۲.۱.۴. اصطکاک های بازار سرمایه٬ t و f

۳. رفتار مطلوب

۳.۱. کارآفرینان

۳.۱.۲. انتخاب شغلی

۳.۲. مصرف کنندگان

۴. تعادل رقابتی

۴.۱. نشانه گذاری و تعاریف

۴.۲. نتایج مقدماتی

۴.۳. وجود یک تعادل منحصربه فرد ایستا

۵. متد راه حل عددی

۵.۱ تعیین قیمت

۵.۲. تابع های سیاست

۵.۳. توزیع میراث ایستا

شکل ۱. ارزش های  (دسته بندی شده) ترسیم شده در برابر   (دسته بندی شده). N=100000٬ تنها 10000 ترسیم شده است.

شکل ۲. منحنی لورنز از توزیع میراث ایستا

۶. نتیجه گیری
کلمات کلیدی
وجود - محاسبه - تعادل عمومی پویا - غیر تحدب -
کلمات کلیدی انگلیسی
Existence, Computation, Dynamic general equilibrium, Non-convexity,
ترجمه چکیده
این مقاله وجود یک تعادل ایستا را اثبات کرده و در صدد ارایه رویه ای برای محاسبه راه حل هایی در یک دسته از مدل های عمومی پویا است که دارای دو ویژگی مهم است. نخست این که٬ انتخاب شغل به عنوان تابعی از نوع عامل نامتجانس به صورت درونی تعیین می شود که بواسطه توانایی مدیریتی و میراث سرمایه ای تعریف می گردد. توانایی نامتجانس در میان نسلها امری مستقل و برون زاد است. در مقابل٬ میراث نسلها را به هم پیوند می دهد و توزیع میراث ها به طور درون زاد و مستقل شکل می گیرد. دوم اینکه٬ برای قرضه های سرمایه دارای هزینه حداکثر مداخله و محدودیت مشوق بازپرداخت٬ یک بازار مالی وجود دارد. محدودیت مشوق غیر محدب بودن را القا می کند. مقاله حاضر اثبات می کند که تعادل رقابتی را می توان بواسطه توزیع میراث و قیمتهای عوامل مشخص کرد٬ و این مقاله علاوه براین برای حصول اطمینان از این که توزیع میراث ایستای ناشی از رفتار مطلوب عامل وجود دارد و تنها است٬ از شرایط آمیختگی هماهنگ استفاده می کند. سپس این مقاله برای محاسبه راه حل ایستا یک راهکار مستقیم غیرپارامتری ارایه می کند. از این رو این متد با کاستن از پیچیدگی محاسباتی مسئله از دامنه تابع سیاست می کاهد.
ترجمه مقدمه
این مقاله وجود یک تعادل ایستا را اثبات کرده و در صدد ارایه رویه ای برای محاسبه راه حل هایی برای مدل های عمومی دارای انتخاب شغل و اصطکاک های مالی است. مدل های انتخاب شغل در اقتصاد کلان معمول هستند و یک ادبیات مفصل در خصوص اصطکاک های بازار مالی وجود دارد. این مدلها اغلب غیرمحدب هستند که منجر به رفتار تصادفی ناپیوسته می شوند (به عنوان مثال٬ آدتونس و دیگران٬ ۲۰۰۶) استدلال های مربوط به وجود نقطه ثابت استاندارد که مستلزم استمرار هستند کاربرد پذیر نیستند . هوپنهاین و پرسکات (۱۹۹۲) این مسأله را با اثبات وجود تعادل های ایستا برای فرایندهای هماهنگ تصادفی جبران می کند. آنها برای اثبات وجود نقشه های نقطه ثابت در قالب مجموعه های فشرده ای از اندازه ها که بر حسب ترتیبی تصادفی (هماهنگ) در حال افزایش هستند از قضیه نقطه ثابت ناستر-تارسکی استفاده می کنند. مشارکت ما در این پژوهش دو بعد دارد. نخست٬ ما نشان می دهیم که نتیجه به دست آمده توسط هوپن هاین و پریسکات چگونه می تواند جهت اثبات وجود یک تعادل ایستا برای این دسته از مدلهای تعادل عمومی پویا به کار رود. دوم اینکه٬ ما برای محاسبه راه حل ایستا به ارایه یک روش غیر پارامتری مستقیم می پردازیم. متد ما از دامنه تابع سیاست کاسته و از این رو منجر به کاهش پیچیدگی محاسباتی مسأله می شود. دسته مدل هایی که ما در نظر می گیریم دارای دو ویژگی مهم است. عامل ها دارای توانایی های مختلف درونی برای مدیریت یک موسسه (رجوع شود به لوکاس٬ ۱۹۷۸) و میراث های مختلف (رجوع شود به آنتونس و دیگران٬ ۲۰۰۶) هستند. توانایی نامتجانس مستقل ۰برون زاد) هستند٬ بدین معنا که توانایی مدیریتی از یک توزیع ثابت ناشی می شود و در میان و امتداد نسلها مستقل هستند. در مقابل٬ عاملها برای بیشینه سازی ترجیح های تابع ثروت مربوط به دوران زندگی مصرف و میراث را بر می گزینند. بنابراین میراث ها در طول دوره های زمانی نسلها را به یکدیگر مرتبط می کنند و توزیع میراث ها به صورت ذاتی تکوین می یابد. ثانیاً٬ برای سرمایه دارای دو اصطکاک یک بازار مالی وجود دارد: یک هزینه حداکثری برای میانجی گری قرضه ها و یک محدودیت مشوق برای حصول برای اطمینان از بازپرداخت وام. محدودیت مشوق یک وضعیت غیر محدب را القا می کند. ما به توصیف تعادل رقابتی پرداخته و سپس برای اطمینان از ین که توزیع میراث ایستای مطلوب که از مسأله بهینه سازی تصادفی ناشی می شود٬ وجود دارد و بی نظیر است٬ از وضعیت اختلاط هماهنگ استفاده می کنیم که توسط هوپن هاین و پریسکات ارایه شده است. این مقاله به شرح ذیل ادامه می یابد: بخش ۲؛ مدل. بخش ۳ به تشریح مصرف بهینه و رفتار تولید می پردازد. در طرف تولید٬ عامل ها یک حرفه (برای مدیریت یک شرکت یا کار) و سرمایه شرکت (اگر یک مدیر باشد) انتخاب می کنند. مصرف کننده ها مصرف و میراث ها را انتخاب می کنند٬ که در آن میراث هادر طول دوره عامل ها را به هم پیوند می دهند. بخش ۴ تعادل رقابتی را مشخص کرده و وجود یک تعادل ایستا را اثبات می کند. ما نشان می دهیم که یک تعادل ایستای منحصر به فرد وجود دارد که کاملاً به وسیله یک توزیع میراث غیرمتغیر زمانی و قیمتهای عامل تعادل پیوسته توصیف می شود. ما وضعیت اختلاط هماهنگ را از طریق قضیه هوپن هاین و پریسکات (۱۹۹۲) استفاده می کنیم. در متن ما٬ این وضعیت دو نوع از تغییر پذیری را در توزیع میراث توصیف می کند: با بیان این که توانایی در طول نسل ها مستقل است٬ یک احتمال مسلم وجود دارد که نسل آتی یک عامل حرفه را تغییر می دهد (به عبارت دیگر٬ از کارگری به کارآفرینی یا از کارآفرینی به کارگری). بنابراین٬ اقتصاد تغییرپذیری شغل را تجربه می کند٬ اما از هر توزیع میراث آغازین و هر نرخ سود٬ همگرایی به یک توزیع میراث غیرمتغییر بروز می کند. سرانجام٬ بخش ۵ متد راه حل عددی را در بر می گیرد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله محاسبه مدل های تعادل عمومی با انتخاب شغل و اصطکاک های مالی

چکیده انگلیسی

This paper establishes the existence of a stationary equilibrium and a procedure to compute solutions to a class of dynamic general equilibrium models with two important features. First, occupational choice is determined endogenously as a function of heterogeneous agent type, which is defined by an agent’s managerial ability and capital bequest. Heterogeneous ability is exogenous and independent across generations. In contrast, bequests link generations and the distribution of bequests evolves endogenously. Second, there is a financial market for capital loans with a deadweight intermediation cost and a repayment incentive constraint. The incentive constraint induces a non-convexity. The paper proves that the competitive equilibrium can be characterized by the bequest distribution and factor prices, and uses the monotone mixing condition to ensure that the stationary bequest distribution that arises from the agent’s optimal behavior across generations exists and is unique. The paper next constructs a direct, non-parametric approach to compute the stationary solution. The method reduces the domain of the policy function, thus reducing the computational complexity of the problem.

مقدمه انگلیسی

This paper establishes the existence of a stationary equilibrium and a procedure to compute solutions to dynamic general equilibrium models with occupational choice and financial frictions. Occupational choice models are common in macroeconomics and there is a voluminous literature on financial market frictions.1 These models often have non-convexities which give rise to discontinuous stochastic behavior (e.g., Antunes et al., 2006); standard fixed point existence arguments that require continuity are not applicable.2Hopenhayn and Prescott (1992) remedy this problem by proving existence of stationary equilibria for stochastically monotone processes. They use the Knaster-Tarski fixed point theorem to prove existence of fixed point mappings on compact sets of measures that are increasing with respect to a stochastic ordering (monotone). Our contribution is two-fold. First, we show how the Hopenhayn and Prescott result can be applied to this class of dynamic general equilibrium models to prove existence of a stationary equilibrium. Second, we construct a direct, non-parametric approach to compute the stationary solution. Our method reduces the domain of the policy function, thus reducing the computational complexity of the problem. The class of models that we consider has two important features. First, occupational choice is determined endogenously as a function of heterogeneous agent type. Agents are endowed with different innate abilities to manage a firm (cf., Lucas, 1978) and different bequests (cf., Antunes et al., 2006). Heterogeneous ability is exogenous, in the sense that managerial ability is drawn from a fixed distribution, and is independent within and across generations. In contrast, agents choose consumption and bequests to maximize preferences subject to lifetime wealth. Bequests thus connect generations across time periods and the distribution of bequests evolves endogenously. Second, there is a financial market for capital with two frictions: a deadweight cost to intermediate loans and an incentive constraint to ensure loan repayment. The incentive constraint induces a non-convexity. We characterize the competitive equilibrium, and then use a condition derived by Hopenhayn and Prescott, monotone mixing, to ensure that the optimal stationary bequest distribution that arises from the stochastic optimization problem exists and is unique. The paper proceeds as follows. Section 2 contains the model. Section 3 describes optimal consumption and production behavior. On the production side, agents choose an occupation (to manage a firm or work) and firm finance (if a manager). Consumers choose consumption and bequests, where bequests link agents across periods. Section 4 specifies the competitive equilibrium and proves existence of a stationary equilibrium. We show that there is a unique stationary equilibrium that is fully characterized by a time invariant bequest distribution and associated equilibrium factor prices. We use the monotone mixing condition from Hopenhayn and Prescott (1992) Theorem 2. In our context, this condition characterizes two types of mobility in the bequest distribution: given that ability is independent across generations, there is a positive probability that a future descendent of an agent changes occupation (i.e., from worker to entrepreneur or from entrepreneur to worker). Thus, the economy experiences occupation mobility, but from any initial bequest distribution and any interest rate, convergence to a unique invariant bequest distribution occurs. Finally, Section 5 contains the numerical solution method.

نتیجه گیری انگلیسی

We have proved the existence of a stationary equilibrium for a class of dynamic general equilibrium models with agent heterogeneity, which leads to endogenous occupational choice, and loan market frictions. The loan repayment incentive constraint induces a non-convexity which makes standard fixed point arguments that require continuity inapplicable. We obtain two main theoretical results. Under the conditions stated, the first proposition proves the existence of a unique steady-state equilibrium for any fixed interest rate which clears the labor market. Under the conditions stated, the second proposition proves existence of a unique steady-state equilibrium that clears the capital market and the labor market. We also describe how to compute the steady state solution. The second proposition is of additional interest because it makes it possible to extend the literature on occupational choice models with financial market imperfections in an important way. The existing literature, for example Banerjee and Newman, 1993, Lloyd-Ellis and Bernhardt, 2000 and Antunes and Cavalcanti, 2005 and Amaral and Quintin (2006), assumes a small open economy. This case corresponds to our first proposition where the interest rate is given. Our second proposition applies to the alternative case of an endogenously determined interest rate, which to our knowledge has been neglected. In Antunes et al. (2006) we show that this general equilibrium effect is important, both qualitatively and quantitatively, and that it has an important implication for policy: It suggests that financial reform (e.g., reforms designed to strengthen contract enforcement such as bankruptcy law revisions) should be accompanied by policies which increase capital mobility, which affect the interest rate. Otherwise, the financial reforms will often have a minor quantitative effect on efficiency due to general equilibrium adjustments.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.