دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 41602 + ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده: آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسابوروکراتیک

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
41602 2015 14 صفحه PDF 30 صفحه WORD
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Organizational structure, organizational form, and counterproductive work behavior: A competitive test of the bureaucratic and post-bureaucratic views
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Scandinavian Journal of Management, Volume 31, Issue 4, December 2015, Pages 501–514

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده
کلید واژه ها
مقدمه
دیدگاه های بوروکراتیک و پسابوروکراتیک در مورد ساختار و شکل سازمانی
رفتار کاری غیر سازنده و ساختار سازمانی
عناصر ساختار سازمانی و CWB
تخصص
استقلال در تصمیم گیری
مشارکت در تصمیم گیری
استاندارد سازی رسمی
مجازات
شکل سازمانی و CWB
روش
نمونه و روش
معیارها
تخصص
استقلال در تصمیم گیری
مشارکت در تصمیم گیری ها
استانداردسازی رسمی
مجازات
رفتار کاری غیر سازنده
متغیرهای کنترل
نتایج
مدل ارزیابی 
جدول 1: آمار توصیفی، همبستگی ها، ضرایب قابلیت اطمینان
تحلیل های مقدماتی
آمار توصیفی و همبستگی ها
ساختار سازمانی و CWB (فرضیه های 5b-1a)
جدول 2: مراکز دسته ها، نتایج حاصل از آنالیز واریانس دسته ها، و همبستگی بین دسته ها و عناصر ساختار سازمانی
شکل سازمانی و CWB (فرضیه های 6a-6b)
تحلیل های تعقیبی
بحث
خلاصه یافته ها
مفاهیم و کاربردهای نظری
مفاهیم عملی، محدودیت ها، و تحقیقات آینده
کلمات کلیدی
بوروکراسی، رفتار کاری غیرسازنده، ساختار سازمانی، شکل سازمانی، پسا بوروکراسی
کلمات کلیدی انگلیسی
Bureaucracy; Counterproductive work behavior; Organizational structure; Organizational form; Post-bureaucracy
ترجمه چکیده
دانش در مورد تأثیر ساختار سازمانی و شکل سازمانی در رفتار کاری غیر سازنده (CWB)، محدود، خرد و متناقض شده است. یافته های متناقض از مطالعات تجربی همسو با پیش بینی های متناقض از تئوری های بوروکراسی و پسا بوروکراسی بودند. این نظریه ها دیدگاه های مخالفی با توجه به تأثیر عناصر و شکل های ساختار سازمانی بر CWB داشتند. برای انجام یک آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسابوروکراتیک، جفتی از فرضیه های مخالف را ایجاد کردیم. ما روابط بین پنج عنصر ساختاری سازمانی و CWB را بررسی کردیم. یافته های ما نشان داد که مشارکت در تصمیم گیری ها و استانداردسازی رسمی، رابطه منفی با CWB دارند، در حالی که تنبیه و مجازات رابطه مثبتی با CWB دارد. استقلال در تصمیم گیری و تخصص مرتبط با CWB نبودند. ما اشکال سازمانی را بر اساس درجه ای دسته بندی کردیم که فرم ها در این درجه بر عناصر ساختار سازمانی تأکید می کنند. نتایج ما نشان می دهد که رویدادهای CWB در پسا بوروکراسی های معمولی ایده آل کمتر شایع و در بوروکراسی های معمولی ایده آل بیشتر شایع می باشند. با اینحال فرم های هیبریدی هیچگونه تفاوت قابل توجهی را با توجه به بروز CWB نشان نمی دهند. در مجموع، مطالعه ما شواهدی ارائه می کند که نظریه ی پسا بوروکراسی CWB را بهتر از نظریه بوروکراسی شرح می دهد. با اینحال ما معتقدیم که ترکیب این دو نظریه دیدگاه جامع تری از این پدیده نسبت به صرفاً تئوری پسابوروکراسی ارائه می کند. ما نشان می دهیم که تحقیقات باید ادغام عناصر ساختاری را به منظور بدست آوردن درک بهتری از CWB گسترش دهد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده: آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسابوروکراتیک

چکیده انگلیسی

• Participation in decisions and formal standardization are negatively related to counterproductive work behavior (CWB).• Punishment is positively related to CWB.• Incidents of CWB are least common in ideal-typical post-bureaucracies and most common in ideal-typical bureaucracies.• Bureaucratic and post-bureaucratic hybrid forms show no significant differences with regards to incidents of CWB.• The combination of the bureaucracy and post-bureaucracy theories offers a comprehensive view on organizational structure, organizational form, and CWB.Knowledge about the influence of organizational structure and organizational form on counterproductive work behavior (CWB) has been limited, fragmented, and inconsistent. The contradictory findings from empirical studies were in line with the contradictory predictions of the bureaucracy and post-bureaucracy theories. These theories have opposing views regarding the influence of organizational structure elements and forms on CWB. To perform a competitive test of the bureaucratic and post-bureaucratic views, we developed pairs of opposing hypotheses. We examined the relationship between five organizational structure elements and CWB. Our findings showed that participation in decisions and formal standardization are negatively related to CWB, whereas punishment is positively associated with CWB. Specialization and decision autonomy were not related to CWB. We clustered organizational forms based on the degree to which the forms emphasize organizational structure elements. Our results indicated that incidents of CWB are least common in ideal-typical post-bureaucracies and most common in ideal-typical bureaucracies. However, hybrid forms show no significant differences with regard to incidents of CWB. In sum, our study provides evidence that post-bureaucracy theory explains CWB better than bureaucracy theory. However, we argue that the combination of both theories offers a more comprehensive view of this phenomenon than post-bureaucracy theory alone. We implicate that research should extend the integration of structural elements in order to gain a better understanding of CWB.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.