دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 43029 + ترجمه فارسی
ترجمه فارسی عنوان مقاله

چارچوب تجزیه تحلیل ارزیابی موفقیت پروژه: رویکردی دانش محور در مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی
Project success analysis framework: A knowledge-based approach in project management
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
43029 2015 12 صفحه PDF 28 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Project Management, Volume 33, Issue 4, May 2015, Pages 772–783

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

واژگان کلیدی

1.مقدمه

2. بررسی ادبیات موضوع

2.1 مدیریت دانش پروژه- مزایا و چالشها

2.2 تجزیه تحلیل موفقیت پروژه

3. چارچوب تجزیه تحلیل موفقیت پروژه

3.1 تعریف CSFهای یک پروژه

3.2 تعریف KPIهای یک پروژه

3.3 سنجش موفقیت پروژه براساس KPIهای تعریف شده و مستندسازی نتایج سنجش موفقیت

3.4 ارزیابی نهایی موفقیت پروژه و ایجاد گزارش نهایی پروژه

4. روش تحقیق

4.1 طراحی پرسشنامه

4.1.1 متغیرهای مستقل

4.1.2 متغیر مستقل

4.2 توصیف نمونه

شکل1. چارچوب تجزیه تحلیل موفقیت پروژه باهدف تقویت مدیریت دانش در محیط پروژه

5. تجزیه‌تحلیل داده‌ها و نتایج

5.1 پایایی داده‌ها

5.2 همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی

جدول1: همبستگی میان متغیرهای وابسته و عناصر تجزیه‌تحلیل موفقیت پروژه.

جدول2: تجزیه‌تحلیل رگرسیون دررابطه با عناصر تجزیه‌تحلیل موفقیت پروژه

جدول3: همبستگی میان متغیر وابسته و مزایای دانش بدست‌آمده از پروژه‌های قبلی

جدول4: تجزیه تحلیل رگرسیون در رابطه با مزایای دانش بدست‌‌آمده در پروژه‌های قبلی

6.مباحثه

6.1 ارتباط عناصر در تجزیه تحلیل موفقیت پروژه

6.2 تاثیر تجزیه تحلیل موفقیت پروژه بر عنصر مدیریت دانش در محیط پروژه

6.3 بررسی همبستگی میان مزایای دانش جمع‌آوری شده از پروژه‌های قبلی و راههای ارائه شده برای جمع‌آوری و انتقال دانش

7. نتیجه‌گیری

8. سهم این تحقیق و محدودیتهای مطالعه

 
ترجمه کلمات کلیدی
چارچوب تحلیل موفقیت پروژه - پروژه مدیریت دانش
کلمات کلیدی انگلیسی
Project success analysis framework; Project knowledge management
ترجمه چکیده
یکی از موضوعات اصلی مدیریت دانش در محیط یک پروژه تجزیه تحلیل ضعیف موفقیت پروژه و فقدان مستندات مناسب درباره نتیجه پروژه های قبلی است. ما در این تحقیق روشی را بررسی می کنیم که تجزیه تحلیل موفقیت پروژه در آن انجام می شود، این روش بشکل یک چارچوب نشان داده می شود و می تواند منجر به بهبود مدیریت دانش در محیط پروژه شود. یک تحقیق تجربی بمنظور تعریف نقش چارچوب تجزیه تحلیل موفقیت پروژه برای مدیریت دانش در محیط پروژه انجام شده است. داده ها از 103 مدیر پروژه در صنایع مختلف صربستان درسال 2013 جمع آوری شد. نتایج تحقیق تایید کرد که تجزیه تحلیل موفقیت پروژه که از طریق تعریف عوامل حیاتی موفقیت نشان داده شده است، شاخصهای کلیدی عملکرد و فرآیند سنجش عملکرد تاثیر بسیار مثبتی بر کسب و انتقال دانش در محیط پروژه دارند. این مقاله چارچوب یکپارچه‌ای را برای تجزیه تحلیل موفقیت پروژه بعنوان یک رویکرد دانش محور جدید در مدیریت پروژه ارائه می دهد.
ترجمه مقدمه
تعداد زیادی از سازمانها عملیات کسب وکار خود را از طریق پروژه ها اجرا می کنند(کرزنر،2001). براساس تعریف، پروژه ها سازمانهای موقتی هستند که به یک دامنه ی مشخص محدود می شوند و در مدت زمان معینی اجرا می-شوند(PMI،2004). باتوجه به بخش بندی سازمان به تیمهای پروژه، مدیریت دانش و حفظ آنامری ضروری است(دیسترر،2002؛ گان و سالتر،2000؛ هانیچ و همکاران،2009؛ کانگ،2007). مطالعات اثبات کرده اند که بیشتر کارکنانی(85%) که روی یک پروژه کار می کنند دانش جدید را از راه تجربه هم بصورت صریح و هم بصورت ضمنی جمع آوری می کنند(ترنرو همکاران،2000). یادگیری در محیط پروژه برای سازمانی که در آن حتی موفقیت یک پروژه باتوجه به دو بعد زیر تعیین می شود، اهمیت زیادی دارد: عملکرد پروژه و یادگیری پروژه(آرتور و همکاران،2001). توسعه و یادگیری مداوم بالاترین سطحی است که یک سازمان می تواند از نظر بلوغ مدیریت پروژه به آن دست یابد. یک سازمان بدون خلاصه کردن تجاربی که در این فرآیند یاد می گیرد، حتی می تواند در مدیریت پروژه به سطح پایینتری نزول پیدا کند(ویلیامز،2007). با این وجود، نتیجه کلی این است که تنها تعداد کمی از سازمانهای پروژه مدار اجرای سیستمها را برای شناسایی و انتقال دانش از پروژه های گذشته تا پروژه های آینده مدیریت می کنند(بو و ساوکت،2004؛ دیسترر،2002؛ هانیچ و همکاران،2009؛ کانگ،2007). همین محققین بر تعداد زیادی از چالشهای مدیریت پروژه در محیط پروژه تاکید دارند از قبیل: عدم وجودروشها و روالی برای جمع-آوری داده ها، فقدان گزارشات و سایر مستندات درباره نتیجه پروژه های گذشته و وجود مستندات ناسازگاری که همیشه با نیازهای پروژه سازگاری ندارند. محققین خاصی بر این باورند که اطلاعات مرتبط با یک پروژه می تواند بمنظور ایجاد پایه دانشی که فرآیند مدیریت پروژه های آینده را تقویت می کند، نیزجمع آوری شود. این امراز طریق تجزیه تحلیل و نظارتنتایج پروژه با تاکید بر نیاز برای جمع آوری اطلاعات درباره موفقیت پروژه و عملکردهای پروژه انجام می‌شود(هانیش وهمکاران،2009؛ لاو و همکاران،2005؛ ویلیامز،2007؛ یون و همکاران،2011). بعد از بررسی ادبیات موضوع حوزه مدیریت پروژه، می-توانیم براحتی روندهای تعریف موفقیت مدیریت پروژه را شناسایی کنیم، عوامل و معیارهای موفقیت( درتحقیق ایلکا، 2009 بیشتر خلاصه شده است) را تعیین کنیم، عملکرد بدست آمده از پروژه را اندازه گیری کنیم(برید،2005؛ کیبل و همکاران؛ کرزنر، 2011؛ کوجالا و همکاران،2009؛ پیلایی و همکاران،2002؛ قریشی و همکاران،2009؛ واسیو،2010) و بلوغ یک سازمان را در فرآیند گزارش دهی یک پروژه کامل شده تجزیه تحلیل کنیم(ون زدتوییتس،2002؛ ویلیامز،2007). بهمین دلیل است که سوال تحقیقات اولیه محققین این بود: آیا اطلاعات مربوط به پروژه قبلی می توانند به روشی سیستماتیک و با تجزیه تحلیل و اندازه گیری نتایج بدست آمده، جمع آوری شوند و آیا این روش تجزیه تحلیل پروژه می تواند کسب و انتقال دانش را از پروژه های گذشته تقویت کند. این مقاله در ادامه بر چالشهای اصلی مدیریت دانش در محیط پروژه تمرکز می کند و بر اهمیت برخی از چالشهای اصلی تاکید دارد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله چارچوب تجزیه تحلیل ارزیابی موفقیت پروژه: رویکردی دانش محور در مدیریت پروژه

چکیده انگلیسی

One of the major issues for knowledge management in a project environment is the poor project success analysis and the lack of proper documentation on the results of the previous projects. In this research, we investigate in which way project success analysis, presented as a framework, can improve knowledge management in project environment. An empirical research was conducted in order to define the contribution of project success analysis framework to knowledge management in project environment. The data was gathered from 103 project managers in different industries in Serbia during 2013. Research results have confirmed that project success analysis, presented through the definition of critical success factors, key performance indicators and performance-measuring process has a very positive influence on knowledge acquisition and transfer in project environment. This paper presents an integrated framework for project success analysis as a new knowledge-based approach in project management.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.