دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 44002 + ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

انفورماتیک شرکتی و مدیریت استراتژیک

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
44002 2015 6 صفحه PDF 9 صفحه WORD
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Corporate Informatics and Strategic Management ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Procedia Economics and Finance, Volume 26, 2015, Pages 651–656

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه

2. متدلوژی ها و استانداردها

3. راهبری شرکتی

4. راهبری IT

5. ISO/IEC 38500–راهبری IT

شکل 1: ساختار قاعده ی ISO/IEC 38500      

شکل 2: روش، استانداردها و چارچوب ها و استفاده از آنها در مدیریت شرکت انفورماتیک

6. نتایج

7. مبحث

8. نتیجه گیری
کلمات کلیدی
اداره IT - مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات - هنجارهای بین المللی - مدیریت استراتژیک - شرکت های بزرگ انفورماتیک -
کلمات کلیدی انگلیسی
IT governance; ICT management; international norms; strategic management; corporate informatics ;
ترجمه چکیده
این مقاله اطلاعاتی را درباره ی مهمترین استانداردهای بین المللیراجع به انفورماتیک شرکتی و مدیریت استراتژیک، یعنیISO1/IEC238500, ISO 20000،راهبریIT،به دست می دهد. مقاله ی مذکور، مهمترین اطلاعات را درباره ی این استانداردها بیان و سعی در ایجاد ارتباط بین آنها می کند و این ارتباط را با سطوح مدیریت در شرکت تطابق می دهد. آخرین نتیجه ی این مقاله تصویر تازه ای از روابط میان استانداردها و دریافتن این نکته است که استاندارد بین المللیِISO/IECبرای راهبریIT، ابزار مؤثری از مدیریت انفورماتیک شرکتی در سطح استراتژیک ارایه می کند.به منظور قابل استفاده کردن آن برای کل مدیریت انفورماتیک شرکتی،ادغام فرآیندهای مدیریت انفورماتیک شرکتی با فرآیندهای تاکتیکی و مدیریت عملیات،نتیجه بخش است.
ترجمه مقدمه
وضعیت فعلی در دنیای استانداردهایICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و به طور کلی استانداردهایی که کم و بیش روی ICT اثر می گذارند را می توان به مثابه تعداد بسیار زیادی از مدارک و شیوه هایی دانست که در عین متفاوت بودن، سعی در پیش بردن دقیقاً یک چیز، از راه ها و با سبک های مختلفی دارند. استانداردهای ISO/IEC 38500، چارچوبCobiT(Control Objectives for Information and Related Technology، اهداف کنترلی برای اطلاعات و فناوریهای مرتبط) وITIL (Information Technology Infrastructure Library، کتابخانهی بنیادی فناوری اطلاعات)می توانند نمونه های بارزی باشند، که اگرچه به طور متفاوتی به سمت مدیریت انفورماتیک شرکتیحرکت می کنند ولی برای رسیدن به هدف واحدی؛ یعنی ارایه ی هدفمند و مؤثر خدمات انفورماتیک شرکتی در جهت اصول اولیه ی سازمان و فرآیندهای فرعی، در تلاش اند (کالینا، اِسموتنی و رِزنیسِک، 2013). موضوع مهم در این نوشته آن است که مدیریت انفورماتیک شرکتی تا حد زیادی متأثر از، نه تنها استانداردهای مزبوری که مستقیما برای IT تعیین شده اند، یا حداقل دورادور مربوط به آنند؛ بلکه متأثر از استانداردهای دیگر بسیاری هستند که ظاهرا هیچ چیز مشترکی با مدیریت ICT ندارند؛ مانند استانداردها و شیوه های مدیریت مالی به کار گرفته شده در مدیریت ICT–ABC (قیمت گذاری فعالیت محور) یا EVA(Economic Value Added، ارزش افزوده ی اقتصادی)و ESA (European System of Account، سیستم حسابداری اروپایی) برای مدیریت پروژه ی ITC و بسیاری مثالهای دیگر (ماریسکا و نُوُتنی، 2013؛ ماریسکا و دوشِک، 2014). به طور کلی می توانگفت که اهمیت استانداردها و بهترین روشهای به کارگیری آنها در حال افزایش است که به طور مثال بوسیله ی موارد زیر به اثبات رسیده است: . ایجاد استانداردهای جدید؛ . رسمی سازی شیوه های غیررسمی موجود که در عملمناسب ثابت شده اند، که باعث بهبود استانداردهای کلی پذیرفته شده می شوند (مانند تاریخ ISO/IEC 20000)؛ . رسمی سازی استانداردهای موجود در مؤسسات چند ملیتی، مانند ISO/IEC (سازمان بین المللی استانداردسازی/کمیسیون بین المللی الکترونیک)؛ هدف این مقاله آن است که روابط اصلی میان راهبری شرکتی، راهبریIT و "- ISO/IEC 38500راهبریIT"را بیان و بیشتر روی جزییات مورد دوم تمرکز کند.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله انفورماتیک شرکتی و مدیریت استراتژیک

چکیده انگلیسی

Paper provides information about the most important international standards regarding corporate informatics and strategic management, i.e. ISO/IEC 38500, ISO 20000, IT Governance. Paper provides the most important information about these standards and try to make a link among them and map it to the management levels in the company. The final result of this paper is a new visualization of links among standards and finding, that the international standard ISO/IEC for IT Governance represents an effective tool of corporate informatics management on the strategic level. To make it usable for corporate informatics management as a whole, it is useful to integrate its processes with those of tactical and operational management.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.