دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 53223 + ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

ساختار کنترل پیشرفته برای میکروگریدهای هوشمند- بخش دوم: کیفیت توان، انباره ی انرژی و میکروگریدهای AC/DC

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
53223 2012 8 صفحه PDF 14 صفحه WORD
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Advanced Control Architectures for Intelligent MicroGrids – Part I: Decentralized and Hierarchical Control
منبع

Publisher : IEEE (آی تریپل ای)

Journal : IEEE Transactions on Industrial Electronics, Page(s): 1254 - 1262 ISSN : 0278-0046 INSPEC Accession Number: 13146466

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده 
واژگان شاخص
 مقدمه
بهبود کیفیت توان بین تاسیسات و میکروگریدها
شکل1. نمایش شبکه با منابع و بارهای توزیع شده
شکل2. الگوریتم کنترلی جبران هماهنگ ولتاژهارمونیک و ولتاژ نامتوازن
کنترل اشتراکی جهت بهبود کیفیت توان در میکروگریدها
جبران¬سازی توزیع شده  
B.    STATCOM برای کاربردهای میکروگرید
شکل3. رسانایی توالی مثبت STATCOM و دیاگرام کنترلی  توالی منفی
شکل4. نمایش شبکه با منابع و انباره¬های توزیع شده
 کنترل خودمختار منابع توزیع شده در میکروگریدها
شکل 5. کنترل DS با استفاده از فرکانس در مقابل توان فعال
کنترل اشتراکی میکروگریدهای AC و DC
شکل 6. مثال ساختار میکروگریدهای ac و dc که با مبدل واسط به یکدیگر متصل شده¬اند.
جمع بندی و تمایلات آینده
کلمات کلیدی
میکروگریدها، ذخیره¬ی انرژی توزیع شده، کیفیت توان، STATCOM
ترجمه چکیده
این مقاله مسائل و راه¬کارهای اصلی مرتبط با کیفیت توان را در میکروگریدها، سیستم¬های ذخیره¬ی انرژی توزیع شده و میکروگریدهای ترکیبی AC/DC را به صورت مختصر بیان می¬نماید. در ابتدا بهبود کیفیت توان در میکروگریدهای دارای ارتباط با شبکه¬ ارائه می¬شود سپس کنترل اشتراکی جهت بهبود بخشیدن هارمونیکهای ولتاژ و عدم توازن ولتاژ در میکروگریدها مرور می¬گردد. بعد از آن استفاده از جبران¬¬ساز همزمان استاتیک(STATCOM) در میکروگریدهای متصل شده به شبکه معرفی می¬شود که از آن جهت بهبود عدم توازن ویا افت/افزایش بیش از حد ولتاژ استفاده می¬گردد. در نهایت کنترل هماهنگ سیستم توزیع شده(پراکنده¬ی) ذخیره¬ و میکروگریدهای ترکیبی AC/DC توضیح داده شده اند.
ترجمه مقدمه
میکروگرید یک شبکه¬ی محلی است که از ژنراتورهای توزیع شده¬ ( DGs)، سیستم¬های ذخیره¬ی انرژی و بارهای پراکنده تشکیل شده است که ممکن است در یکی از دو مد(حالت) اتصال به شبکه و یا به صورت مجزا عمل نماید[1,2]. DG ها اغلب از طریق مبدلهای واسط توان الکتریکی به میکروگریدها متصل می¬شوند. نقش اصلی یک مبدل واسط، کنترل توان تزریقی است. به علاوه جبران مشکلات کیفیت توان همانند هارمونیکهای ولتاژ می¬تواند از طریق استراتژی¬های کنترل صحیح قابل دستیابی باشد. راه¬کارهای جبران هارمونیک ولتاژ بر اساس وادار نمودن واحدهای DG به داشتن یک مقاومت در فرکانسهای هارمونیک است تا از این طریق این هارمونیکها را جبران نماید[4,10] . عدم توازن ولتاژ هنگامی ظاهر می¬شود که بار تکفاز به میکروگرید متصل می¬شود. جبران عدم توازن ولتاژ معمولاً با استفاده از مجموعه¬ای از فیلترهای فعال توان و از طریق تزریق توالی ولتاژ منفی به صورت سری با خط توزیع توان انجام می¬شود[4]. اگرچه کارهایی نیز وجود دارند که در آنها از فیلتر فعال توان موازی جهت جبران عدم توازن ولتاژ استفاده شده است[6]. در این کار عدم توازن ولتاژکه از بارهای نامتوازن ناشی شده¬است بوسیله¬ی تزریق سکانسی از توالی جریانهای منفی جبران شده است. به علاوه هنگامی که ولتاژ به میزان زیادی نامتوازن و آشفته است، مقدار زیادی جریان نیاز خواهد بود بنابراین DG ها می¬بایست از اندازه¬ی معمولی¬شان بزرگ¬تر شوند و یا اینکه این جبران با تغذیه¬ی توان فعال و یا غیر فعال DG تداخل می-کند. در چنین موردی استفاده از جبرانساز استاتیک همزمان( STATCOM) در میکروگریدها می¬تواند قابل توجیه باشد. به علاوه میکروگریدهای DC و AC برای کاربردهای مختلفی پیشنهاد شده¬اند و راه¬کارهایی ترکیبی بر اساس آنها توسعه داده شده¬است. می¬توان متصور شد که میکروگریدها از ولتاژهای DC و یا AC در شبکه¬ی محلی استفاده نمایند[11]. همچنین منابع AC و یا میکروگریدهایی وجود دارند که بوسیله¬ی واسطهای توان الکتریکی با میکروگریدهای DC ادغام می¬شوند. بنابراین میکروگریدهای ترکیبی DC-AC اغلب در مواردی پیاده¬سازی می¬شوند که جهت کنترل شارش توان بین بخشهای ACو DC ضرورتی وجود دارد. به نظر می¬رسد که منطقی باشد که میکروگریدهای DC بتوانند به سیستم¬های ذخیره¬ی انرژی نظیر باتری¬ها، ابر خازنها و سلولهای سوختی هیدروژنی متصل شوند. اگرچه انتقال DC و سیستم¬های توزیع به خوبی جا افتاده¬اند و رشد قابل توجهی در پروژه¬های میکروگریدهای DC وجود دارد با این وجود نمی¬توان مطالعات زیادی را در مورد کنترل سراسری این سیستم¬ها یافت. این مقاله به صورت زیر خلاصه شده است. در بخش II کیفیت توان میکروگریدها و تعامل با شبکه ارائه داده شده است. در بخش III کنترل اشتراکی جهت بهبود کیفیت توان به میکروگرید اعمال شده است. بخش IV کنترل سیستم توزیع¬شده ذخیره¬ را معرفی می¬کند. بخش V میکروگریدهای AC و DC با کنترل هماهنگ شده را ارائه می¬دهد. جمع¬بندی و تمایلات آینده نیز در بخش VI آورده شده است.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله ساختار کنترل پیشرفته برای میکروگریدهای هوشمند- بخش دوم: کیفیت توان، انباره ی انرژی و میکروگریدهای AC/DC

چکیده انگلیسی

This paper presents a review of advanced control techniques for microgrids. This paper covers decentralized, distributed, and hierarchical control of grid-connected and islanded microgrids. At first, decentralized control techniques for microgrids are reviewed. Then, the recent developments in the stability analysis of decentralized controlled microgrids are discussed. Finally, hierarchical control for microgrids that mimic the behavior of the mains grid is reviewed.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.