مقالات ISI ریسک عملیاتی : 124 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
ریسک عملیاتی یکی از قدیمی ترین و مهمترین انواع ریسک است که موسسات مالی و بانک ها با آن مواجه می باشند. اهمیت این ریسک به اندازه ای است که کمیته نظارت بانکی بال در بازنگری مقررات کفایت سرمایه ( بال II ) این ریسک را بعنوان یکی از ریسکها در محاسبات مربوط به کفایت سرمایه بانک ها وارد نموده است. این ریسک ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها، افراد و سیستم های داخلی و یا ناشی از وقوع رویدادهای خارج از موسسات مالی و بانکها می باشد. یکی از تفاوتهای اساسی این نوع ریسک با ریسک های اعتباری و بازار ، آن است که احتمال وقوع آن در تمامی واحدهای بانک وجود دارد، در صورتی که احتمال وقوع ریسک های اعتباری و بازار می تواند در بخشهای اعتباری و پرتفوی اوراق بهادار بانک باشد. در مجموع ریسک عملیاتی از جمله ریسکهای غیر مالی بوده و ادامه حیات و فعالیت موسسات از جمله بانکها را با چالش جدی مواجه می سازد بنابراین می بایست زمینه های بروز مخاطرات عملیاتی را از بین برده و یا محدود ساخت.
در این صفحه، تعداد 124 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع ریسک عملیاتی آرشیو شده است که شما می توانید این لیست را بر اساس «سال انتشار مقاله»، «مقالات ترجمه شده یا ترجمه نشده»، «تعداد صفحات» و همچنین «کد مقاله» مرتب نموده و مقالات مورد نظر خود را دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
تعیین ترتیب نمایش مقالات
وضعیت ترجمه سال انتشار تعداد صفحات کد مقاله

Methodology to evaluate the monetary benefit of Probabilistic Risk Assessment by modeling the net value of Risk-Informed Applications at nuclear power plants

How do turbulent sectoral conditions sector influence the value of coal mining enterprises? Perspectives from the Central-Eastern Europe coal mining industry

Localizing Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation in Planners and Decision Makers Agenda: Technical Comprehensive Model, Quezon City, Philippines