مقالات ISI بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR : 53 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
.DVR دستگاهی است كه ولتاژ كنترل شده دیناميکی را بصورت سری با استفاده از ترانسفورماتور تقویت كننده، وارد ولتاژ باس میكند كه سه ترانسفورماتور تقویت كننده تک فاز به مبدل سه فاز با سيستم ذخيره انرژی و مدار كنترل متصل شده است. دامنه سه ولتاژ فازی واردشده بگونه ای كنترل میشوند كه هرگونه اثر عيب باس در ولتاژ بار(VL(t از بين برود. یعنی هرگونه اختالف ولتاژی حاصل اختلال های گذرا در فيدر ac با ولتاژ معادل توليد شده با مبدل و وارد شده در سطح ولتاژی متوسط از طریق مبدل تقویت كننده جبران میشود. DVR مستقل از نوع خطا یا هر گونه رویداد رخ داده در سيستم عمل میكند به شرط اینکه كل سيستم به شبکه منبع متصل باشد، یعنی كليد قطع كننده خط حركت نمیكند. در بيشتر موارد كاربردی و عملی فقط با جبران مولفه های توالی منفی و مثبت اختلال ولتاژی مشاهده شده در ورودی DVR به طرح مقرون به صرفه تری خواهد رسيد. این گزینه از آن نظر معقول و منطقی است كه قسمت دنباله صفر اختلال در شکل خاصی از باس توزیع بخاطر امپدانس نامحدوداین مولفه از ترانسفورماتور عبور نمی كند. درواقع DVR كاری بجز مانيتور و كنترل ولتاژ باس ندارد.
در این صفحه، تعداد 53 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR آرشیو شده است که شما می توانید این لیست را بر اساس «سال انتشار مقاله»، «مقالات ترجمه شده یا ترجمه نشده»، «تعداد صفحات» و همچنین «کد مقاله» مرتب نموده و مقالات مورد نظر خود را دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
تعیین ترتیب نمایش مقالات
وضعیت ترجمه سال انتشار تعداد صفحات کد مقاله