مقالات ISI طراحی فضا : 194 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در این صفحه، تعداد 194 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع طراحی فضا آرشیو شده است که شما می توانید این لیست را بر اساس «سال انتشار مقاله»، «مقالات ترجمه شده یا ترجمه نشده»، «تعداد صفحات» و همچنین «کد مقاله» مرتب نموده و مقالات مورد نظر خود را دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
تعیین ترتیب نمایش مقالات
وضعیت ترجمه سال انتشار تعداد صفحات کد مقاله

Swarm intelligence driven design space exploration of optimal k-cycle transient fault secured datapath during high level synthesis based on user power–delay budget

Comparison of different hip prosthesis shapes considering micro-level bone remodeling and stress-shielding criteria using three-dimensional design space topology optimization

Application of an innovative design space optimization strategy to the development of liquid chromatographic methods to combat potentially counterfeit nonsteroidal anti-inflammatory drugs ☆

Three-dimensional micro-level computational study of Wolff's law via trabecular bone remodeling in the human proximal femur using design space topology optimization

Control the effects caused by noise parameter fluctuations to improve pharmaceutical process robustness: A case study of design space development for an ethanol precipitation process

Application of design space optimization to bone remodeling simulation of trabecular architecture in human proximal femur for higher computational efficiency

Innovative high-performance liquid chromatography method development for the screening of 19 antimalarial drugs based on a generic approach, using design of experiments, independent component analysis and design space

Application of new methodologies based on design of experiments, independent component analysis and design space for robust optimization in liquid chromatography

Quality by Design approach in the development of a solvent-modified micellar electrokinetic chromatography method: Finding the design space for the determination of amitriptyline and its impurities

Quality by Design: Multidimensional exploration of the design space in high performance liquid chromatography method development for better robustness before validation