مقالات ISI حسابداری بین المللی : 112 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
حسابداری بین المللی را به عنوان شاخه ای از اقتصاد کاربردی در نظر می گیرند. واژه حسابداری بین المللی به عنوان«یک سیستم جهانی از مفاهیم و استانداردها، که قابل پذیرش از سوی کلیه کشورها می باشد» تعبیر گشته و از سوی دیگر آن را به عنوان«مجموعه کلیه تفاوت ها در اصول، روشها و استانداردهای حسابداری کلیه کشورها» تعریف نموده اند. هماهنگ سازی به معنی کاهش تفاوت های میان استانداردهای حسابداری ملی کشورها به حداقل ممکن است. موافقان پذیرش استانداردهای بین المللی بر این باورند که پذیرش استانداردهای بین المللی موجب کاهش هزینه های دستیابی به اطلاعات، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، جذب سرمایه گذاری خارجی و امکان انتقال سرمایه در سطح بین المللی را فراهم می آورد. اما مخالفان آن بر این باورند که تفاوت های فرهنگی و اقتصادی و نیازهای متفاوت استفاده کنندگان دلایلی بررد هماهنگ سازی است. امروزه با توسعه شرکت های بزرگ و چند ملیتی، وجود استانداردهایی در سطح بین المللی ناگزیر است. یافته های بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که پذیرش استانداردهای بین المللی کیفیت حسابداری را افزایش می دهد.
در این صفحه، تعداد 112 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع حسابداری بین المللی آرشیو شده است که شما می توانید این لیست را بر اساس «سال انتشار مقاله»، «مقالات ترجمه شده یا ترجمه نشده»، «تعداد صفحات» و همچنین «کد مقاله» مرتب نموده و مقالات مورد نظر خود را دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
تعیین ترتیب نمایش مقالات
وضعیت ترجمه سال انتشار تعداد صفحات کد مقاله

Individual investors’ attitudes towards listing requirements for foreign entities on U.S. stock exchanges and the promulgation of international accounting standards

Examining the differences between United States Generally Accepted Accounting Principles (U.S. GAAP) and International Accounting Standards (IAS): implications for the harmonization of accounting standards

Assessing the Acceptability of International Accounting Standards in the US: An Empirical Study of the Materiality of US GAAP Reconciliations by Non-US Companies Complying with IASC Standards

The impact of cultural factors on the lobbying of the International Accounting Standards Committee on E32, comparability of financial statements: an extension of MacArthur to accounting member bodies

The quest for international accounting harmonization: A review of the standard setting agendas of the IASC, US, UK, Canada, and Australia, 1973–1997

An investigation into the influence of cultural factors in the international lobbying of the International Accounting Standards Committee: The case of E32, Comparability of Financial Statements