مقالات ISI تجزیه و تحلیل نسبت ها : 100 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
نسبت ها به طور عام، روش هایی هستند که به شرکت ها و سهامداران آنها این امکان را می دهد که خود را در مقابل سایرین ارزیابی نمایند. نسبت ها بطور خاص وسیله ای هستند که از طریق آنها سهامدار می تواند تمامی نتایجی که از صورت های مالی یک شرکت نیاز دارد را بدست اورد. بطور خلاصه، برای اطمینان از سلامت مالی یک شرکت باید صورت های مالی آن شرکت را تجزیه و تحلیل نمود و در اینجا می توان با نسبت های مالی نتایج قابل توجه ای از صورت های مالی آن شرکت بدست آورد.
به طور کلی، نسبت ها خودشان دارای معنی و مفهوم نیستند، وقتی نسبت ها معنی و مفهوم بیشتری پیدا می کنند که با نسبتهای سال قبل شرکت؛ نسبتهای بعضی شرکت های واقع شده در صنعت مشابه و نسبتهای صنعتی که شرکت در آن صنعت فعالیت می کند، مورد مقایسه قرار گیرند. باید توجه داشت که محاسبه یک نسبت و تجزیه و تحلیل آن یک هدف نیست، بلکه وسیله ای جهت رسیدن به یک هدف است. در تجزیه و تحلیل نسبت ها، تحلیل گر بنیادی باید انحراف در محاسبه نسبت ها را مشخص سازد و دلایل ایجاد این انحرافات را بررسی نماید. برای مثال، انحرافات از متوسط صنعت می تواند نشان دهنده این باشد که موسسه در بعضی از فعالیت های خود از متوسط شرکت های واقع شده در صنعت عقب تر یا جلوتر است. در استفاده از نسبت ها می بایست نهایت احتیاط را به کاربرد. بطور کلی نسبت ها نبایستی پایه و اساس تصمیم گیری قرار گیرند. نسبت ها باید به عنوان معیارهای مکمل و اضافی در تصمیمات و یا راه حل ها، مورد استفاده قرار گیرند. نسبت ها در زمان های مختلف برای تفسیر نمودن صورت های مالی به کار برده می شوند.
در این صفحه، تعداد 100 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع تجزیه و تحلیل نسبت ها آرشیو شده است که شما می توانید این لیست را بر اساس «سال انتشار مقاله»، «مقالات ترجمه شده یا ترجمه نشده»، «تعداد صفحات» و همچنین «کد مقاله» مرتب نموده و مقالات مورد نظر خود را دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
تعیین ترتیب نمایش مقالات
وضعیت ترجمه سال انتشار تعداد صفحات کد مقاله