معرفی پایگاه علمی ISI Archive

بی تردید پژوهش یکی از اصلی ترین ملزومات پیشرفت یک جامعه است و تأمین منابع مطالعاتی روزآمد و علی الخصوص دسترسی به مقالات معتبر تخصصی، یکی از مهمترین چالش ها در پروژه های تحقیقاتی است.
محدودیت های مختلف و هزینه های بالای ترجمه منابع علمی پیش روی محققان ایرانی قرار دارد، ما را بر آن داشت تا با تشکیل یک تیم متخصص و با تجربه، بخشی از این خلأها را پوشش دهیم.
 
خدمات و فعالیت های پایگاه علمی ISI Archive عبارتند از:
- طبقه بندی موضوعی سرفصل ها و مباحث تخصصی مطرح در رشته های مختف دانشگاهی
- معرفی هر یک از سرفصل های موضوعی در قالب بخش «آشنایی با موضوع»
- تأمین تعداد قابل توجهی از مقالات معتبر روز در هر یک از موضوعات
- امکان جستجو در میان موضوعات
- امکان جستجو در میان مقالات
- امکان مرتب کردن لیست مقالات بر اساس «سال انتشار»، «تعدد صفحات»، «ترجمه شده و ترجمه نشده» و «کد مقاله»
- نمایش لیست جامعی از موضوعات مرتبط به هر مقاله
- نمایش تعدادی از مقالات مرتبط به هر مقاله
- امکان مشاهده تصویر صفحه اول هر یک از مقالات
- پذیرش سفارش ترجمه با بهره مندی از مترجمان با سابقه و متخصص
- امکان پرداخت آنلاین با کلیه کارت های بانکی عضو شبکه بانکی شتاب
- پشتیبانی کامل فرایند پرداخت هزینه سفارش ترجمه مقالات، با بهره مندی از سیستم هوشمند رهگیری سفارشات