بلاگ

نگاهی انتقادی به عرصه مقاله نویسی

کارکرد مقاله نویسی، دریافت نمره و گذراندن درس ها و ترم ها نیست! نگارش مقاله، صرفاً ابزاری برای ارتقای اساتید و دریافت حقوق و مزایای بیشتر نیست! هدف از چاپ مقاله در نشریات علمی، تکمیل رزومه و یافتن شغل بهتر نیست! چاپ ترجمه فارسی یک مقاله خارجی به نام خود در نشریات داخلی، کار صحیح و ارزشمندی نیست! ...

مشاهده مطلب
انتخاب موضوع برای تحقیق و مقاله نویسی

در صورتی که پروژه تحقیقاتی پیرامون یک سوژه معین و یا به سفارش یک سازمان باشد، گام اول یعنی انتخاب موضوع برداشته شده است. اما در غیر این صورت، لازم است پیش از هر اقدامی، حوزه موضوعی مورد نظر انتخاب شده و تحقیقات پیشین در آن حوزه مورد واکاوی قرار گیرد. انتخاب یک موضوع مناسب برای تحقیق در یک رشته از...

مشاهده مطلب