مقالات ISI هزینه کیفیت : 87 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
هزینه کیفیت شامل هزینه های رسیدن به کیفیت مطلوب از طریق طراحی و سازماندهی؛هزینه های عملیاتی واحد کنترل کیفیت تجهیزات، حقوق و دستمزد و هزینه هایی که از کیفیت پایین و نامطلوب محصول ناشی می شود (شامل ضایعات، افت قیمت محصول و...) می باشد. هزینه های کیفیت در گزارش های حسابداری به طور کامل ثبت نمی شوند و اغلب هزینه های واقعی کیفیت بسیار بیشتر از موارد گزارش شده هستند. هزینه های کیفیت نباید تنها در مورد فعالیت های عملیاتی و تولیدی درنظر گرفته شوند بلکه فعالیت های خدماتی و پشتیبانی نیز تاثیر عمده ای در افزایش یا کاهش هزینه های کیفیت دارند، بنابراین باید هزینه های مربوط نیز در هزینه های کیفیت مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند. کاهش هزینه های کیفیت در چارچوب برنامه های استراتژیک سازمان ها قرار دارد.

در این صفحه، تعداد 87 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع هزینه کیفیت آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

Automated data scanning for dense networks of low-cost air quality instruments: Detection and differentiation of instrumental error and local to regional scale environmental abnormalities

Using a Discrete-Choice Experiment Involving Cost to Value a Classification System Measuring the Quality-of-Life Impact of Self-Management for Diabetes

An economic evaluation alongside a randomised controlled trial on psycho-education counselling intervention offered by midwives to address women's fear of childbirth in Australia

Psychological Profile of Children Who Require Repetitive Surgical Procedures for Early Onset Scoliosis: Is a Poorer Quality of Life the Cost of a Straighter Spine?

Cost-Benefit Analysis and Assessment of Quality of Care in patients with Hemophilia undergoing treatment at National Rural Health Mission in Maharashtra, India

Comparative assessment of pervious concrete mixtures containing fly ash and nanomaterials for compressive strength, physical durability, permeability, water quality performance and production cost