موضوعات زیر مجموعه رفتار اجتماعی مطلوب  ( 0 موضوع)

آشنایی با موضوع
●رفتار اجتماعی مطلوب به مجموعه ای از فعالیتها اشاره دارد که قصد حل برخی از درخواست های دریافی از دیگران را دارد ، به عنوان مثال کمک به فقرا ، رساندن کمک های اولیه به شخص مصدوم و .... اصطلاح رفتار اجتماعی مطلوب اعمالی را که نشان دهنده احساس همدردی ، نگرانی و مراقبت و اخلاقیات : شامل مشارکت ، همکاری ، کمک به دیگران ، بخشش ، ستایشگری ، اجابت ، گفتن حقیقت ، دفاع از دیگران ، با گرمی و محبت از دیگران حمایت کردن ، پرورش و راهنمایی ، و حتی عمل نوعدوستی از به خطر انداختن زندگی خود تا دیگران است را بیان می کند. رفتار اجتماعی مطلوب به رفاه و حقوق دیگران ، احساس نگرانی و همدلی برای آنها و فعالیت در مسیرهایی که به دیگران سود می رساند ،اشاره دارد.
در این صفحه، تعداد 0 موضوع از مهمترین موضوعات مطرح در بحث رفتار اجتماعی مطلوب نمایش داده شده است که با کلیک بر روی هر یک از این عناوین، می توانید لیست مقالات ISI آرشیو شده در آن کتگوری را مشاهده فرمایید. در صورت تمایل می توانید ترجمه یا تولید محتوا با استناد به این مقالات را نیز به ما بسپارید.