موضوعات زیر مجموعه سیستم های کامپیوتری  ( 1 موضوع)

آشنایی با موضوع
سیستم کلیتی است که حداقل دو جزء داشته باشد. به صورتی که هریک از آنها بتواند بر روی عملکرد یا خصوصیات کل سیستم اثر بگذارد، هیچ کدام از آنها نتواند اثر مستقلی بر روی کل سیستم داشته باشد و هیچ زیرگروهی از آنها نتواند اثر مستقلی بر روی سیستم (کل) بگذارد. پس به طور خلاصه می توان گفت که سیستم کلیتی است که نتوان آن را به اجزای مستقل یا زیرگروههای مستقلی از اجزا تقسیم کرد. سیستم مجموعه ای از دو یا بیشتر از اجزا که برای رسیدن به هدفی سازماندهی و هماهنگ شده اند. هر سیستم کامپیوتری از مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزار ها تشکیل شده است که در جهت انجام کار خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به عبارت دیگر تعریف دقیق کامپیوتر به صورت زیر میباشد. هرسیستم کامپیوتری مجموعه ای از وسایل الکترونیکی و الکترومیکانیکی است که داده هایی را بعنوان ورودی دریافت نموده عملیات خاصی را طبق مجموعه ای از دستورالعمل ها بر روی انها انجام داده دستورالعمل و نتایج عملیات را ذخیره نموده و در نهایت نتایجی را به عنوان خروجی تولید مینماید.
در این صفحه، تعداد 1 موضوع از مهمترین موضوعات مطرح در بحث سیستم های کامپیوتری نمایش داده شده است که با کلیک بر روی هر یک از این عناوین، می توانید لیست مقالات ISI آرشیو شده در آن کتگوری را مشاهده فرمایید. در صورت تمایل می توانید ترجمه یا تولید محتوا با استناد به این مقالات را نیز به ما بسپارید.