لیست 10 مقاله برتر

عوامل متعددی در میزان محبوبیت یک مقاله موثرند. سوژه و موضوع مقاله، جدید بودن مقاله، اعتبار ژورنالی که مقاله را منتشر کرده، کیفیت ترجمه، محتوای با کیفیت، تعداد صفحات و ... از جمله فاکتورهایی هستند که می توانند بر میزان توجه مخاطبان به یک مقاله اثرگذار باشند.
لیست زیر شامل 10 مقاله ای است که بیشترین میزان بازدید و خرید را در بین ده ها هزار مقاله این سایت داشته اند :