مقالات ISI بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR : 15 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
.DVR دستگاهی است که ولتاژ کنترل شده دینامیکی را بصورت سری با استفاده از ترانسفورماتور تقویت کننده، وارد ولتاژ باس میکند که سه ترانسفورماتور تقویت کننده تک فاز به مبدل سه فاز با سیستم ذخیره انرژی و مدار کنترل متصل شده است. دامنه سه ولتاژ فازی واردشده بگونه ای کنترل میشوند که هرگونه اثر عیب باس در ولتاژ بار(VL(t از بین برود. یعنی هرگونه اختالف ولتاژی حاصل اختلال های گذرا در فیدر ac با ولتاژ معادل تولید شده با مبدل و وارد شده در سطح ولتاژی متوسط از طریق مبدل تقویت کننده جبران میشود. DVR مستقل از نوع خطا یا هر گونه رویداد رخ داده در سیستم عمل میکند به شرط اینکه کل سیستم به شبکه منبع متصل باشد، یعنی کلید قطع کننده خط حرکت نمیکند. در بیشتر موارد کاربردی و عملی فقط با جبران مولفه های توالی منفی و مثبت اختلال ولتاژی مشاهده شده در ورودی DVR به طرح مقرون به صرفه تری خواهد رسید. این گزینه از آن نظر معقول و منطقی است که قسمت دنباله صفر اختلال در شکل خاصی از باس توزیع بخاطر امپدانس نامحدوداین مولفه از ترانسفورماتور عبور نمی کند. درواقع DVR کاری بجز مانیتور و کنترل ولتاژ باس ندارد.
در این صفحه، تعداد 15 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

Minimization of interline dynamic voltage restorers rated apparent power in an industrial area consisting of two independent feeders considering daily load variations

Grid integration of photovoltaic and wind based hybrid distributed generation system with low harmonic injection and power quality improvement using biogeography-based optimization