موضوعات زیر مجموعه معماری منظر  ( 4 موضوع)

آشنایی با موضوع
از دیدگاه معماری منظر ؛ وضعیت کیفی مکانهای سبز و سیمای فضاهای باز شهری و زیست بومها در رابطه با شرایط بومی فرهنگی و ابعاد پایدار ی است. معمار منظر با تغییر اجزای موجود سعی در خلق تجربیات جدید از فضا دارد. از طرفی معمار منظر همواره کارش در جهت درک نیازهای مردم از فضاهای بیرون از خانه و برآورده کردن آنهاست. این بدین معنی است که همواره زیباسازی به عنوان هدف در معماری منظر مطرح نیست و هر آنچه سبب استفاده بیشتر مردم از فضا و بروز تعاملات اجتماعی شود در منظر ارجحیت خواهد داشت.
در این صفحه، تعداد 4 موضوع از مهمترین موضوعات مطرح در بحث معماری منظر نمایش داده شده است که با کلیک بر روی هر یک از این عناوین، می توانید لیست مقالات ISI آرشیو شده در آن کتگوری را مشاهده فرمایید. در صورت تمایل می توانید ترجمه یا تولید محتوا با استناد به این مقالات را نیز به ما بسپارید.