مقالات ISI محوطه سازی : 104 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
به طور حتم رابطه محکم انسان با طبیعت بر هیچ کس پوشیده نیست.انسان نمی تواند جدایی از طبیعت زندگی کند.نیاز مادی و به ویژه روحی او به طبیعت همچون نیاز طفل به مادر است.بشر اولیه از همان اغاز بدو زندگی تمامی نیازهای خود را از محیط پیرامون خود فراهم نموده است و تا به حال که به پیشرفتهای زیادی نیز دست پیدا کرده است نیز باز نیازهای خود را در طبیعت جستجو می کند. زندگی دراکوسیستم شهری، باساختمان های عظیم ،تراکم ماشین ها،سروصداو...،مشکلات ومعظلات انسانی ومحیط زیستی زیادی رابه همراه دارد.درسال های اخیرتفکرنجات مکان های شهری از ازدحام وآلودگی های مختلف ،ازقدرت واهمیت بیشتریبرخوردارشده ومسولین بدنبال راه حلیبرای کاهش این مسائل ومعضلات هستند.گیاهان وبویژه درختان ازعناصراصلی ومهم تشکیل دهنده شهرها محسوب شده وامروزه دیگرتردیدی نیست که درختان وفضای سبزنقش مهمی دربهبودشرایط زیستی وارتقاء جنبه های کمی وکیفی زندگی شهرنشینان ایفا می کند.وروزبه روزبرتاکیدواهمیت این مباحث افزوده می شود.شهرهابه عنوان عامل اصلی ایجادکننده ناپایداری درجهان محسوب می شوند،مطرح شدن بحث توسعه پایداربه عنوان شعاراساسی هزاره سوم نیزناشی ازاثرات شهرهابرگستره زیست کره زمین وابعادمختلف زندگی انسان می شود
در این صفحه، تعداد 104 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع محوطه سازی آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

Levels of predator movement between crop and neighboring habitats explain pest suppression in soybean across a gradient of agricultural landscape complexity

Strategies for achieving environmental policy integration at the landscape level. A framework illustrated with an analysis of landscape governance in Rwanda

Self-dissimilar landscapes: Revealing the signature of geologic constraints on landscape dissection via topologic and multi-scale analysis