مقالات ISI شبکه های پتری : 133 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
امروزه استفاده از متدهای مدلسازی در کارهای صنعتی خصوصاً با گسترش علوم رایانه‌ای و افزایش سرعت پردازنده‌ها، کاربرد وسیعی پیدا کرده است. یکی از روشهای مدلسازی استفاده از شبکه‌های پتری است. شبکه پتری با بهره گیری از پشتوانه ریاضی جهت مدلسازی رفتار در این زمینه مفید می باشد .از سوی دیگر با توجه به ماهیت غیر قطعی اطلاعات در سیستمهای اطلاعاتی ، استفاده از متغیرهای زبانی و منطق فازی دقت بالاتری را در محاسبات مربوط به ارزیابی کارائی سیستم به همراه خواهد داشت. کاربرد عملی برای طراحی و تحلیل سیستم ها به چندین طریق، ممکن می‌باشد. یک نمونه «شرح شبکه پتری به عنوان یک وسیله کمکی تحلیل سیستم» است. برای این کاربرد، تکنیک خاص طراحی جهت تعریف سیستم به کار می‌رود. سیستم به عنوان شبکه پتری‌نت مدل می‌شود و مدل شبکه آنالیز می‌گردد. از دید تحلیل یا آنالیز، یافتن خطای طراحی موجود مهم است و طراحی باید مدل شود تا خطاها اصلاح شوند. این طراحی تعریف شده، می‌توانند به دفعات مدلسازی و آنالیز شود. کاربرد فوق برای طراحی با شبکه پتری نیاز به تبدیل‌های مناسب بین سیستم طراحی شده و مدل شبکه پتری دارد .تئوری‌های شبکه پتری در دو جهت توسعه یافته‌اند. الف- کاربرد تئوری کاربردی شبکه پتری. ب- تئوری تئوری خالص شبکه پتری
در این صفحه، تعداد 133 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع شبکه های پتری آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

Efficient modelling of yeast cell cycles based on multisite phosphorylation using coloured hybrid Petri nets with marking-dependent arc weights