مقالات ISI پیل(سلول)های خورشیدی پلیمری : 190 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
سلول های خورشیدی پلیمری دارای ویژگی های خاصی هستند. چون مواد اکتیو استفاده شده برای ساخت قطعات قابل حل شدن در حلال های آلی بسیاری هستند، بنابراین سلول های خورشیدی پلیمری دارای پتانسیل لازم برای انعطاف پذیری و قابلیت ساخت در یک فرایند چاپ پیوسته همانند چاپ روزنامه را دارند.
در این صفحه، تعداد 190 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع پیل(سلول)های خورشیدی پلیمری آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

High-performance all-polymer solar cells based on fluorinated naphthalene diimide acceptor polymers with fine-tuned crystallinity and enhanced dielectric constants

Fluorescent carbon quantum dots synthesized by chemical vapor deposition: An alternative candidate for electron acceptor in polymer solar cells

Improving light trapping of polymer solar cell via doping a new array of triple core-shell spherical nanoparticles utilizing realistic modeling

Role of organic interfacial modifiers in inverted polymers solar cells: An in-depth analysis of perylene vs fullerene organic modifiers

Improved longtime stability of highly efficient polymer solar cells by accurately self-formed metal oxide interlayer at metal electrode

Roll-to-roll compatible flexible polymer solar cells incorporating a water-based solution-processable silver back electrode with low annealing temperature

A rational method for developing and testing stable flexible indium- and vacuum-free multilayer tandem polymer solar cells comprising up to twelve roll processed layers

Optical, electrical and mechanical properties of indium tin oxide on polyethylene terephthalate substrates: Application in bulk-heterojunction polymer solar cells ☆

Towards optimization of functionalized single-walled carbon nanotubes adhering with poly(3-hexylthiophene) for highly efficient polymer solar cells

Using ultra-high molecular weight hydrophilic polymer as cathode interlayer for inverted polymer solar cells: Enhanced efficiency and excellent air-stability

A thienylenevinylene-phthalimide copolymer based polymer solar cell with high open circuit voltage: Effect of additive concentration on the open circuit voltage

Solution processable tungsten polyoxometalate as highly effective cathode interlayer for improved efficiency and stability polymer solar cells

Water-processable electron-collecting layers of a hybrid poly(ethylene oxide): Caesium carbonate composite for flexible inverted polymer solar cells