مقالات ISI نرخ موثر مالیاتی : 76 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
نرخ مؤثر مالیاتی به عنوان یکی از مهـمتـرین شـاخص هـای کـارایی مالیـاتی کاربردهـای گـسترده ای در اقتصاد و حسابداری دارد. نرخ موثر مالیاتی عبارت است از نرخی واحد که بر اساس آن از فعالیت مشمول مالیات مالیات اخذ می شود. به عبارت دیگر این نرخ از تقسیم مالیات بخش موردنظر بر پایه درآمد آن بخش حاصل می گردد. نرخ موثر مالیاتی از نرخ قانوی متفاوت است. دلیل این امر نیز وجود انواع معافیت های مالیاتی یا تمکین ناقص مالیاتی از سوی مودیان مالیاتی می باشد. در واقع نرخ موثر مالیاتی خالص بار مالیاتی ناشی از برایند انواع مالیات ها را نشان می دهد.
در این صفحه، تعداد 76 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع نرخ موثر مالیاتی آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.