مقالات ISI شبکه توزیع شعاعی : 88 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
شبکه های توزیع شعاعی شبکه هایی هستند که در آنها هر مصرف کننده فقط از طریق یک فیدر تغذیه می شود. در این شبکه اگر قسمتی از شبکه بی برق گردد مصرف کنندگان تا برطرف شدن نقص بدون برق خواهند بود بنابراین مقدار خاموشی آنها بیشتر است. افت ولتاژ در انتهای شبکه های باز نسبتاً زیاد می باشد این شبکه برای نقاط کم جمعیت و روستاها که قطع برق باعث خسارت مالی فراوانی نمی شود استفاده می گردد.احداث این شبکه ها در مقایسه با شبکه های دیگر کم هزینه است
در این صفحه، تعداد 88 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع شبکه توزیع شعاعی آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

Hybrid simulated annealing and mixed integer linear programming algorithm for optimal planning of radial distribution networks with distributed generation

Generalized three phase robust load-flow for radial and meshed power systems with and without uncertainty in energy resources using dynamic radial basis functions neural networks

Analytical assessment of voltage support via reactive power from new electric vehicles supply equipment in radial distribution grids with voltage-dependent loads

Decomposed Newton algorithm-based three-phase power-flow for unbalanced radial distribution networks with distributed energy resources and electric vehicle demands

Integrated approach of network reconfiguration with distributed generation and shunt capacitors placement for power loss minimization in radial distribution networks

Optimal placement and sizing of distributed generators and shunt capacitors for power loss minimization in radial distribution networks using hybrid heuristic search optimization technique

Power system reconfiguration in a radial distribution network for reducing losses and to improve voltage profile using modified plant growth simulation algorithm with Distributed Generation (DG)