دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 53909 + ترجمه فارسی
ترجمه فارسی عنوان مقاله

تاثیر UPFC روی مشخصه‌ی نوسان توان و رفتار رله‌ی دیستانس

عنوان انگلیسی
Impact of UPFC on Power Swing Characteristic and Distance Relay Behavior
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
53909 2014 8 صفحه PDF 17 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : IEEE (آی تریپل ای)

Journal : IEEE Transactions on Power Delivery, Page(s): 261 - 268 ISSN : 0885-8977 INSPEC Accession Number: 14056498 Date of Publication : 15 July 2013 Date of Current Version : 21 January 2014 Issue Date : Feb. 2014

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

 مقدمه

تحلیل امپدانس ظاهری در طی نوسان توان

شکل1. (الف) مدار معادل خط مجهز به UPFC 

خط انتقال بدون جبرانساز

شکل2. ساخت مکان هندسی امپدانس 

خط انتقال مجهز به UPFC 

شکل3. ساخت دیاگرام دایره‌ی امپدانسی 

شکل4. تغییر زاویه‌ی ∅ نسبت به زاویه‌ی توان θji .

سیستم نمونه

شکل5. ساخت دیاگرام دایره‌ای امپدانس 

کنترل UPFC

نتایج شبیه‌سازی

تاثیر UPFC روی امپدانس در طی نوسان توان

تاثیر STTCOM روی امپدانس در طی نوسان توان

تاثیر SSSC روی امپدانس در طی نوسان توان

شکل7. امپدانس سمت ارسال دیده شده با رله بدون و با حضور UPFC.

شکل8. (الف) ولتاژ رله. (ب) جریان رله. (ج) دامنه‌ی ولتاژ سری تزریقی. (د) دامنه‌ی جریان شنت کشیده شده. 

شکل9. امپدانس سمت ارسال دیده شده با رله با حضور STATCOM.

شکل10. امپدانس سمت ارسال دیده شده با رله با حضور SSSC.

جدول خروجی تایمر رله‌ی دیستانس در طی نوسان توان

 نتیجه‌‌گیری
ترجمه کلمات کلیدی
مقاومت ظاهری مدل ریاضی - خطوط انتقال قدرت - رله های حفاظتی - توان راکتیو - کنترل ولتاژ -
کلمات کلیدی انگلیسی
Impedance Mathematical model Power transmission lines Protective relaying Reactive power Voltage control
ترجمه چکیده
این مقاله عملکرد رله‌ی دیستانس را در طی شرایط نوسان توان برای یک خط انتقال جبران نشده و جبران شده‌ با کنترل‌کننده‌ی یکپارچه‌ی عبور توان (UPFC) تحلیل می‌کند. UPFC می‌تواند ولتاژ و عبور توان خط انتقال را به صورت مجزا و مستقل کنترل کند؛ لذا، روی امپدانس ظاهری دیده شده توسط رله‌ی ادیستانس تاثیر دارد. برای تحلیل این حالت، امپدانس ظاهری دیده شده با رله‌ی دیستانس در طی یک نوسان توان استخراج می‌شود و نتایج به صورت گرافیکی نمایش داده می‌شود. اثر UPFC روی پارامترهای مختلف خط انتقال از نقطه نظر امپدانسی بررسی می‌شود. علاوه بر این، اثر مودهای عملکردی مختلف UPFC و مقادیر مرجع آنها روی امپدانس ظاهری دیده شده با دوایر متحدالمرکز مهو (mho) به عنوان روش تشخیص نوسان توان نیز توسط شبیه‌سازی‌ها به تفصیل بررسی و ارزیابی می‌شود.
ترجمه مقدمه
فناوری‌های تجهیزات الکترونیک قدرت یا سیستم‌های انتقال c انعطاف‌پذیر(FACTS)، به علت بهره‌برداری موثر و کنترل شبکه‌های انتقال موجود، امروزه بیش از گذشته مورد توجه‌اند. نسل جدید کنترل‌کننده‌های FACTS با مبدل‌های منبع ولتاژ (VSC) خود یکسوساز مشابه یک ماشین سنکرون چرخشی ایده‌آل با پاسخ لحظه‌ای، بدون اینرسی، دامنه‌ی کنترل‌پذیر و زاویه ‌فاز می‌باشد. این کنترل‌کننده‌ها به طور قابل توجهی روی امپدانس موجود خط تاثیر ندارند اما می‌توانند به طور داخلی توان راکتیو را تولید و یا جذب کنند. علاوه بر این، برخی تجهیزات، مثل یک کنترل‌کننده‌ی یکپارچه‌ی عبور توان (UPFC) می‌توانند توان حقیقی را با سیستم ac مبادله کنند. با این حال، واکنش کنترل‌کننده‌های FACTS در طی شرایط مختلف سیستم، مثل خطاها با نوسانات توان، دارای اثر معکوس روی عملکرد رله‌های دیستانس است چون امپدانس توالی مثبت اندازه‌گیری شده با رله‌های دیستانس معمولی دیگر شاخصی از فاصله تا محل خطا نیست. UPFC شامل VSCهای سری و موازی با یک لینک مشترک dc است. عملکرد مبدل موازی این است که توان حقیقی تقاضا شده از جانب مبدل سری در لینک مشترک dc را تامین کرده و یا جذب کند. علاوه بر این، می‌تواند برای تنظیم ولتاژ، توان راکتیو کنترل‌پذیر را تولید و یا جذب کند. عملکرد مبدل سری این است که توان راکتیو موردنیاز را به صورت محلی تامین و یا چذب کند. همچنین این مبدل، توان اکتیو را به عنوان نتیجه‌ای از تزریق کنترل‌پذیر ولتاژ ac به صورت سری با خط انتقال از طریق یک ترانسفورماتور سری مبادله می‌کند. بنابراین، یک UPFC می‌تواند ولتاژ باس و توان اکتیو/ راکتیو را به صورت مستقل تنظیم کرده و به طور همزمان منجر به اندازه‌گیری نامطمئن امپدانس ظاهری توسط رله‌ی دیستانس در طی یک خطا و یا حتی نوسانات توان شود. اثر UPFC روی عملکرد رله‌های حفاظتی در نوشتجات بحث شده است. در [6]، اثر UPFC روی رله‌ی دیستانس برای مکان‌های مختلف خطا شبیه‌سازی شده است. در [7]، مشخصه‌ی تریپ رله‌ی دیستانس در حضور UPFC بدست آمده و یک طرح اصلاح‌شده‌ی حفاظت دیستانس ارائه شد. کار انجام شده در [8]، عملکرد رله‌ی دیستانس را در یک خط جبران شده با UPFC برای شرایط گوناگون خطا ارزیابی می‌کند. در [9]، اثر بخش‌های جبرانساز سری و موازی یک UPFC روی رله‌ی دیستانس به صورت مجزا و ترکیبی تحلیل شد. در [5] و [10]، اثر کنترل‌کننده‌های چندخطه‌ی FACTS مبتنی بر VSC و مدلسازی STATCOM روی رله‌ی دیستانس به ترتیب به صورت تحلیلی و شبیه‌سازی‌های کامل برای شرایط گوناگون خطا بررسی شد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  تاثیر UPFC روی مشخصه‌ی نوسان توان و رفتار رله‌ی دیستانس

چکیده انگلیسی

This paper analyzes the distance relay performance during power swing conditions for an uncompensated and compensated transmission line with a unified power-flow controller (UPFC). UPFC can control voltage and power flow of the transmission line independently; hence, it has an impact on the apparent impedance seen by the distance relay. To analyze the case, the apparent impedance seen by the distance relay during a power swing is extracted, and the results are synopsized graphically. The impact of UPFC on different transmission-line parameters from an impedance point of view is investigated. Moreover, the impact of different operation modes of UPFC and their reference values on the apparent impedance seen by concentric mho circles as a power swing detection method are also evaluated by detailed simulations.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.