اجزای تشکیل دهنده پکیج تصفیه خانه فاضلاب با تمام جزئیات

اجزای تشکیل دهنده پکیج تصفیه خانه فاضلاب با تمام جزئیات

در پکیج تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بهداشتی اجزا، بخش ها و قطعات متعددی وجود دارد که هر یک نقش مهمی را در روند تصفیه ایفا می کنند. این قطعات و اجزا با توجه به روش های تصفیه پیاده سازی شده در پکیج متفاوت هستند و این یکی از مهم ترین دلایل تفاوت انواع پکیج تصفیه فاضلاب است. در ادامه اجزا و واحدهای اصلی در انواع پکیج تصفیه خانه فاضلاب انسانی و شیمیایی را معرفی خواهیم کرد.

اجزای پکیج تصفیه خانه فاضلاب

در واحدهای مسکونی که امکان اتصال به فاضلاب شهری را ندارند از پکیج تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی استفاده میشود. مهم ترین ویژگی این پکیج ها، تمرکز زیاد بر روش های تصفیه بیولوژیکی برای از بین بردن آلاینده های آلی موجود در فاضلاب است. به عبارت دیگر، در این تجهیزات از روش های تصفیه شیمیایی کمتر استفاده میشود، چون فلزات سنگین و ترکیبات مضر شیمیایی در فاضلاب خانگی مقدار کمی داشته و نگران کننده نیست.

در تصفیه فاضلاب صنعتی بیشترین تمرکز بر روش های شیمیایی است. به همین دلیل از مهمترین بخش ها در روند تصفیه تزریق مواد منعقدکننده و چربی گیرها هستند که در فاضلاب خانگی کمتر کاربرد دارند.

اصلی ترین اجزای پکیج تصفیه خانه فاضلاب شامل موارد زیر است:

آشغالگیر

در ابتدایی ترین گام تصفیه ابتدا ذرات جامد معلق در فاضلاب باید جمع آوری شوند. اندازه این ذرات بزرگ است و با تجهیزاتی به نام آشغالگیر قابل حذف خواهند بود. آشغالگیرهای مورد استفاده در این پکیج ها از نوع مکانیکی بوده و بدون دخالت دست انسان جمع آوری تکه های بزرگ جامد فاضلاب انجام میشود. این واحد از پکیج بیشتر نقش پیش تصفیه داشته و از گرفتگی سایر قطعات در گام های بعد جلوگیری می کند و سرعت تصفیه را بهبود می دهد.

آشغالگیرها در تمام انواع پکیج تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بهداشتی استفاده میشوند. بدنه این قطعات فلزی بوده و تماس آنها با مواد خورنده باعث خوردگی نمیشود.

همزن متعادل سازی

از دیگر اجزای مهم در این پکیج ها می توان به همزن اشاره کرد که در واحد متعادل سازی کاربرد دارند. فاضلاب بعد از ورود به این بخش با استفاده از همزن ها از نظر دما، مقدار و نوع آلاینده ها یکسان و متعادل میشوند. ورود فاضلاب به این بخش از شوک به گام های بعدی به دلیل تغییر نگهانی ویژگی های فاضلاب و دبی آن جلوگیری می کند.

ایستگاه پمپاژ فاضلاب

در برخی از انواع پکیج تصفیه خانه فاضلاب از ایستگاه های پمپاژ برای جلوگیری از شوک به مراحل بعدی برای تنظیم دبی فاضلاب استفاده میشود. این تجهیزات ابتدا فاضلاب گام های قبل را جمع آوری نموده و بعد از رسیدن مقدار آن به حد استاندارد، پمپاژ و هدایت فاضلاب به گام بعد انجام میشود.

تجهیزات هوادهی

از مهم ترین و اصلی ترین اجزا در واحد تصفیه بیولوژیکی فاضلاب می توان به تجهیزات هوادهی اشاره کرد. در روند تصفیه بیولوژیکی مواد آلی موجود در فاضلاب به کمک میکروارگانیسم ها تجزیه و از بین میروند. باکتری ها برای رشد و تکثیر نیاز به اکسیژن دارند که از آب تامین می کنند. به همین دلیل برای بهبود روند تصفیه باید با استفاده از دیفیوزر، بلوئرهای عمقی و سطحی و سیستم های هوادهی سطحی و شناور این اکسیژن را فراهم کرد.

اجزای هوادهی پکیج تصفیه خانه فاضلاب

پکیج تزریق مواد منعقدکننده

در تصفیه فاضلاب صنعتی و شیمیایی برای جداسازی ذرات معلق و کلوئیدی انعقاد صورت گیرد. ذرات کلوئیدی و ذرات معلق در آب وزن کمی داشته و از نظر بار الکتریکی همنام هستند. به همین دلیل به هم متصل نشده و کوچک بودن اندازه ذرات نیز مانع بزرگی برای جداسازی آنها به کمک سیستم های فیلتراسیون است. در این شرایط با استفاده از پکیج های تزریق مواد شیمیایی، منعقدکننده ها وارد فاضلاب می شوند.

این پکیج ها مواد منعقدکننده را به اندازه استاندارد بدون دخالت دست اپراتور انسانی به فاضلاب تزریق می کنند.

مخازن ته نشینی

بقایای مواد آلی تجزیه شده توسط باکتری ها و تکه های به هم چسبیده ذرات بعد از تزریق مواد منعقدکننده در این مخازن ته نشین می شوند. فاضلاب در مخزن در حالت سکون قرار گرفته و لایه های لجن در کف تشکیل می گردد. در این مخازن از تجهیزاتی از قبیل کلاریفایر برای ته نشین شدن مواد معلق در کف مخزن و تشکیل لایه های لجن استفاده میشود.

هاضم لجن

در پکیج تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بهداشتی که در ابعاد بزرگ تولید میشوند، از قطعاتی به نام هاضم لجن و اویل اسکیمرها نیز استفاده میشود. این اجزا برای جمع آوری و تخلیه لجن کف پکیج و لخته های تشکیل شده روی فاضلاب استفاده میشود.

پکیج کلرزنی

در آخرین مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی گندزدایی انجام میشود. در این مرحله باکتری ها، ویروس و قارچ های موجود در فاضلاب با استفاده از کلر حذف میشوند. پکیج های تزریق کلر بدون دخالت انسان مقدار مناسب کلر را به فاضلاب تزریق می کنند. این پکیج ها شرایط ایده آلی برای نگهداری کلر داشته و از خروج و انفجار آن جلوگیری می کنند.

واحد کنترل تجهیزات الکتریکی

با توجه به اینکه تمام مراحل تصفیه و هدایت فاضلاب در بخش های مختلف پکیج خودکار است، لذا واحد کنترل در آنها ضروری است. در واحد کنترل تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی به کار رفته و اپراتور انسانی نیز می تواند از این طریق در روند تصفیه تغییرات ایجاد کند.

از دیگر اجزای داخلی پکیج تصفیه خانه فاضلاب می توان به ابزارهای اندازه گیری برای اندازه گیری فشار و دما و غیره اشاره نمود. مخزن اصلی نیز جز دیگری در این پکیج ها است که با متریال فلزی، پلی اتیلن و کامپوزیت قابل تولید هستند. مخزن اصلی پکیج بر اساس مقدار فاضلاب ورودی در شبانه روز و روش های تصفیه پیاده سازی شده در دستگاه در ظرفیت های مختلفی تولید میشوند.

اجزای پکیج تصفیه فاضلاب rbc

همان طور که اشاره شد، با توجه به روش تصفیه بیولوژیکی به کار رفته در پکیج اجزای داخلی آنها تغییر می کند. به عنوان مثال، در برخی از این پکیج ها که بیشتر برای تصفیه فاضلاب انسانی و بهداشتی کاربرد دارد، فرآیند RBC پیاده سازی می شود. در این صورت نیاز به اجزای خاصی برای تصفیه به کمک دیسک های گردان خواهد بود. اجزای داخلی این پکیج ها عبارتند از:

  • دیسک های پلاستیکی از جنس پلی اتیلن
  • شافت برای کنترل کردن چرخش دیسک ها
  • سیستم های حرکتی برای چرخش دیسک ها در داخل و خارج آب

جمع بندی

در پکیج های تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بهداشتی اجزای متعددی از قبیل آشغالگیرها، سیستم های هوادهی، پکیج تزریق مواد شیمیایی و کلرزنی، همزن، ایستگاه پمپاژ فاضلاب به کار می رود. با توجه به روش تصفیه بیولوژیکی ممکن است اجزای دیگری از قبیل بیوفیلم های پلی اتیلنی، صفحات دیسک پلاستیکی، شافت و موتور و غیره به کار رود. برای دریافت نتیجه بهتر از این دستگاه ها، مهم این است که اجزا از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و با نوع آلاینده ها و کیفیت فاضلاب خروجی تناسب داشته باشند.

مطالب خواندنی