دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 64809
ترجمه فارسی عنوان مقاله

ارزیابی تاثیر کاهش دمایی لایه های گیاهی بر بام ها

عنوان انگلیسی
Evaluating the thermal reduction effect of plant layers on rooftops
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
64809 2008 5 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Energy and Buildings, Volume 40, Issue 6, 2008, Pages 1048–1052

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده


کلمات کلیدی


1.مقدمه


2. مواد و روش ها


2.1 مواد


2.2 پارامترها


شکل1. سیستم اندازه گیری فضای داخلی


2.3 سیستم ازمایشگاهی


2.3.1 ازمایش در فضای داخل


جدول 1. خصوصیات گیاهان استفاده شده در ازمایش


شکل 2. سیستم اندازه گیری بیرونی


2.3.2 آزمایش در فضای خارجی


3. نتایج


3.1 رابطه بین CR,TLT, TRR


شکل 3. دما و TRR برای CR و TLT های مختلف از Co va (1).


شکل 4. نقشه نرخ کاهش دمایی (نقشه TRR) توسط گساهان. خطوط پیوسته برازش نموداری TRR و خط چین ها برازش خطوط پیوسته را نشان می دهند. نماد S شیب خط برازش منحنی است.


شکل 5. تایید نقشه TRR با گونه های مختلف. درصدها TRR را نشان می دهند. ...


3.2 نقشه نرخ کاهش دمایی (نقشه TRR)


4. بحث


4.1 CR و TLT


جدول 2. CR، TLT و لایه های گیاهان مختلف موردنیاز برای دستیابی به هدف TRR 80 درصد


4.2 نقشه TRR


4.3 انتخاب گونه های گیاهی برای تاثیر کاهش دمایی


5. نتیجه گیری
ترجمه کلمات کلیدی
خنک کننده؛ بام سبز ؛ عایق حرارتی؛ سایه
کلمات کلیدی انگلیسی
Cooling; Green roof; Heat insulation; Shading
ترجمه چکیده
این مطالعه تاثیر کاهش دمایی لایه های گیاهی بر بام ها را از طریق آزمایشات انجام شده در یک محیط کنترل شده ازمایش می کند. پارامترهای مربوطه نرخ پوشش (CR) و ضخامت برگ کامل (TLT) هستند. هردو پارامتر به طور مثبتی با نرخ کاهش دمایی (TRR) مرتبط است. داده های TRR همه ازمایشات بر یک سیستم شبکه ای با CR بر محور Xها و TLT بر محور Y رسم شده اند. یک نقشه TRR با استفاده از فرایند برازش منحنی کشیده شده است. کاربردپذیری نقشه TRR کشیده شده برای Co va (1) جلوتر با انجام ازمایشاتی با Co te (1) و Ix du (1) و به وسیله نتایج آزمایشات بر C. va (2)، C. te (2)، D r و I. du (2) در محیط های بیرونی تایید شده اند. نقشه TRR راهنمایی مستقیم و کمیتی بر تنظیمات کاشت کاهش دمایی برای بام های سبز را فراهم می کند.
ترجمه مقدمه
تشعشع خورشیدی شدید در مناطق استوایی و مناطق نیمه حاره ای بار گرمایی ساختمان ها را تقویت می کند و در نتیجه هزینه های تهویه مطبوع را افزایش می دهد. محققان کاشت درختان، بام های سبز یا دیوارهای پیچکی حول ساختمان ها برای کاهش بار گرمایی ساختمان ها و جزایر گرمای شهری با به کارگیری کاربردهای فیزیکی و بیوفیزیکی گیاهان پیشنهاد کرده اند. محققان اظهار داشتند که سطح برگ و ضخامت ارتفاع شاخ و برگ (ضخامت عمودی سقف کاذب) عوامل مهم حاکم بر تاثیر کاهش دمایی لایه های گیاهی تاثیر کاهش دمایی بر بام ها هستند. وانگ و همکاران با شاخص سطح برگ (LAI) افزایش می یابد. اما، ان بررسی رابطه بین LAI و تاثیر کاهش دمایی را اندازه گیری نکرد. دل باریو یک مدل ریاضیاتی از تاثیر سرمایشی سقف کاذب ها ارائه کردند. پژوهش باریو نشان می دهد که LAI به صورت منفی با شار خورشیدی انتقال یافته مرتبط است. اما، این مدل از 18 پارامتر که نمی توانند به اسانی توسط طراحان محیطی تعیین شوند. این مدل بسیار پیچیده بود و نمی توانست به یک مقیاس بزرگ توسط لایمن اعمال شود. کوما و کاشیک یک مدل تعادل انرژی برای بام های سبز ازمایش کردند و ازمایشاتشان در این زمینه را تایید کردند. آن ها نشان دادند که ضخامت ارتفاع شاخ و برگ به صورت منفی با شار گرمایی ارتباط دارند. اما، مدل تعادل انرژی 20 پارامتر را به کار می گیرد و در نتیجه بسیار پیچیده است. این مدل شامل ضخامت ارتفاع شاخ و برگ به عنوان یک پارامتر می شود. درحالیکه سقف های کاذب درختی ممکن است ضخامت عمودی مشابهی داشته باشند، تعداد و ضخامت برگ هایی از گونه های مختلف گیاهی می تواند فرق داشته باشد. متعاقبا، تاثیرات کاهش دمایی گونه های مختلف ضرورتا مشابه نیستند. در نتیجه، یک مدل تاثیر کاهش دمایی از پارامتر گیاهی نیاز به دسته بندی دارد. بنابراین بسیار مهم است که پارامتر شکل سقف کاذب برای کاهش دمایی را توضیح داد، و یک مدل ساده و راحت برای کاهش دمایی توسط لایه های گیاهی روی بام ها ساخت. این مطالعه تاثیر کاهش دمایی لایه های گیاهی بر بام ها را آزمایش می کند. پارامترها نرخ پوشش و ضخامت برگی کل می باشند. نقشه های نشان دهنده نرخ کاهش دمایی براساس نرخ پوشش و ضخامت برگ کل ساخته شده اند. نقشه ابزاری برای اشکار کردن تاثیر کاهش دمایی لایه های گیاهی بر بام ها را به شکلی ساده و کمی توضیح می دهد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  ارزیابی تاثیر کاهش دمایی لایه های گیاهی بر بام ها

چکیده انگلیسی

This study examines the thermal reduction effect of plant layers on rooftops through experiments performed in a controlled environment. The relevant parameters are coverage ratio (CR) and total leaf thickness (TLT). Both parameters are positively correlated with thermal reduction ratio (TRR). The TRR data of all experiments were plotted on a grid system with CR on the x-axis and TLT on the y-axis. A TRR map was then drawn using the curve fitting process. The applicability of the TRR map drawn for Codiaeum variegatum (1) was further confirmed by performing experiments with Cordyline terminalis (1) and Ixora duffii (1) and by results of experiments on C. variegatum (2), C. terminalis (2), Duranta repens, and I. duffii (2) in outdoor environments. The TRR map provides quantitative and straightforward guidance on thermal reduction planting arrangements for green roofs.