مقالات ISI کیفیت طراحی : 88 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
کیفیت یکی از مفاهیم محوری دانش و حرفه و طراحی معماری بوده و طبیعتاً از اهمیت نظری و عمل فراوانی برخوردار است. گذشته از اهمیت نظری، به واسطه بحران کیفیت که درحال حاضر بیشتر محیط های شهری در ایران با آن مواجه اند، مبحث کیفیت از نظر عملی نیز به یکی از پرسش های جدی بدل گردیده است. بسیاری از مسئولین، دانشگاهیان و طراحان معمار حرفه ای به شکل فزاینده ای نگرانی خود را در مورد نبود طراحی معماری واجد کیفیت مطلوب در کشور ابراز نموده اند؛ با این وجود، به واسطه ماهیت چند پهلو و فرار مفهوم کیفیت، اتفاق نظر قابل ملاحظه ای در دیدگاه های مطرح شده به چشم نمی خورد. چنین به نظر می رسد که برای ایجاد فهم مشترک از مقوله کیفیت طراحی معماری به روشنگری و بسط نظری این مفهوم نیاز است. کیفیت طراحی معماری متشکل از سه مؤلفه به نام های کیفیت تجربی – زیبا شناختی، کیفیت عملکردی و کیفیت زیست محیطی است.
در این صفحه، تعداد 88 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع کیفیت طراحی آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

Impact of quality performance ambiguity on contractor's opportunistic behaviors in person-to-organization projects: The mediating roles of contract design and application

Analysis of potential genotoxic impurities in rabeprazole active pharmaceutical ingredient via Liquid Chromatography-tandem Mass Spectrometry, following quality-by-design principles for method development

Original ArticleDesensitization to a whole egg by rush oral immunotherapy improves the quality of life of guardians: A multicenter, randomized, parallel-group, delayed-start design study

Pharmaceutics, Drug Delivery and Pharmaceutical TechnologyApplication of the Quality by Design Approach to the Freezing Step of Freeze-Drying: Building the Design Space

A comparison of car following behaviors: Effectiveness of applying statistical quality control charts to design in-vehicle forward collision warning systems

A conceptual model based framework for pragmatic groundwater-quality monitoring network design in the developing world: Application to the Chikwawa District, Malawi

Crystal and Particle Engineering Strategies for Improving Powder Compression and Flow Properties to Enable Continuous Tablet Manufacturing by Direct Compression

Application of quality by design concept to develop a dual gradient elution stability-indicating method for cloxacillin forced degradation studies using combined mixture-process variable models

Decision making about healthcare-related tests and diagnostic test strategies. Paper 3: a systematic review shows limitations in most tools designed to assess quality and develop recommendations

Research ArticlePharmaceutics, Drug Delivery and Pharmaceutical TechnologyInfluence of the Punch Head Design on the Physical Quality of Tablets Produced in a Rotary Press

Antero-posterior (AP) pelvis x-ray imaging on a trolley: Impact of trolley design, mattress design and radiographer practice on image quality and radiation dose

A quality by design-based approach to a capillary electrokinetic assay for the determination of dextromepromazine and levomepromazine sulfoxide as impurities of levomepromazine

A useful strategy based on chromatographic data combined with quality-by-design approach for food analysis applications. The case study of furanic derivatives in sugarcane honey