مقالات ISI روانشناسی محیطی : 91 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
آیا معماران قادر هستند ساختمان هایی را طراحی کنند که کالبد آن را به ارتقاء خالقیت و کاهش ناهنجاری های اجتماعی و درونی افراد کمک کند؟پاسخ به این سوال نیازمند درک صحیح عوامل تاثیرگذار بر موضوع نظیر شناخت کاربران ابعاد وجودی نیازهای وی شناخت محیط و .. است تا ضمن سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوطه بتوان با شناخت فرهنگ کاربران و محیط فکری نو و راه حل متفاوت و مناسبی را عرضه نمود فاصله بین محیط بالقوه یعنی محیط ذهنی و آرمانی طراح و محیط بالفعل ییعنی محیطی که ساخته می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد فاصله زیادی است .در طراحی محیط بایستی نوع شخصیت فرد مقابل یا فرهنگ خانواده یا شهر و در نهایت اعتقادات را در نظر گرفت.
در این صفحه، تعداد 91 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع روانشناسی محیطی آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

Who creates the bandwagon? The dynamics of fear of isolation, opinion congruency and anonymity-preference on social media in the 2017 South Korean presidential election

Wellbeing, resilience, and coping: Are there differences between healthy older adults, adults with mild cognitive impairment, and adults with Alzheimer-type dementia?

Consumer renewable energy technology adoption decision-making; comparing models on perceived attributes and attitudinal constructs in the case of solar water heaters in Lebanon

How do we know we are measuring environmental attitude? Specific objectivity as the formal validation criterion for measures of latent attributes

Does the type of presentation medium impact assessments of the built environment? An examination of environmental usability ratings across three modes of presentation

The role of city income inequality, sex ratio and youth mortality rates in the effect of violent victimization on health-risk behaviors in Brazilian adolescents