مقالات ISI تجزیه و تحلیل نسبت ها : 63 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
نسبت ها به طور عام، روش هایی هستند که به شرکت ها و سهامداران آنها این امکان را می دهد که خود را در مقابل سایرین ارزیابی نمایند. نسبت ها بطور خاص وسیله ای هستند که از طریق آنها سهامدار می تواند تمامی نتایجی که از صورت های مالی یک شرکت نیاز دارد را بدست اورد. بطور خلاصه، برای اطمینان از سلامت مالی یک شرکت باید صورت های مالی آن شرکت را تجزیه و تحلیل نمود و در اینجا می توان با نسبت های مالی نتایج قابل توجه ای از صورت های مالی آن شرکت بدست آورد.
به طور کلی، نسبت ها خودشان دارای معنی و مفهوم نیستند، وقتی نسبت ها معنی و مفهوم بیشتری پیدا می کنند که با نسبتهای سال قبل شرکت؛ نسبتهای بعضی شرکت های واقع شده در صنعت مشابه و نسبتهای صنعتی که شرکت در آن صنعت فعالیت می کند، مورد مقایسه قرار گیرند. باید توجه داشت که محاسبه یک نسبت و تجزیه و تحلیل آن یک هدف نیست، بلکه وسیله ای جهت رسیدن به یک هدف است. در تجزیه و تحلیل نسبت ها، تحلیل گر بنیادی باید انحراف در محاسبه نسبت ها را مشخص سازد و دلایل ایجاد این انحرافات را بررسی نماید. برای مثال، انحرافات از متوسط صنعت می تواند نشان دهنده این باشد که موسسه در بعضی از فعالیت های خود از متوسط شرکت های واقع شده در صنعت عقب تر یا جلوتر است. در استفاده از نسبت ها می بایست نهایت احتیاط را به کاربرد. بطور کلی نسبت ها نبایستی پایه و اساس تصمیم گیری قرار گیرند. نسبت ها باید به عنوان معیارهای مکمل و اضافی در تصمیمات و یا راه حل ها، مورد استفاده قرار گیرند. نسبت ها در زمان های مختلف برای تفسیر نمودن صورت های مالی به کار برده می شوند.
در این صفحه، تعداد 63 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع تجزیه و تحلیل نسبت ها آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

Ratio of muscle mass to fat mass assessed by bioelectrical impedance analysis is significantly correlated with liver fat accumulation in patients with type 2 diabetes mellitus

Estimation of different source contributions to sediment organic matter in an agricultural-forested watershed using end member mixing analyses based on stable isotope ratios and fluorescence spectroscopy

Economic-financial performance of the Brazilian sugarcane energy industry: An empirical evaluation using financial ratio, cluster and discriminant analysis

Prognostic significance of pre-resection albumin/fibrinogen ratio in patients with non-small cell lung cancer: A propensity score matching analysis

Classification of 1-methylcyclopropene treated apples by fluorescence fingerprint using partial least squares discriminant analysis with stepwise selectivity ratio variable selection method

Rate-ratio asymptotic analysis of the influence of addition of carbon monoxide on the structure and mechanisms of extinction of nonpremixed methane flames with comparison to experiments

Rate-ratio asymptotic analysis of the influence of stoichiometric mixture fraction on structure and extinction of laminar, nonpremixed methane flames with comparison to experiments

Comparative study between different simple methods manipulating ratio spectra for the analysis of alogliptin and metformin co-formulated with highly different concentrations

Damage limit states of reinforced concrete beams subjected to incremental cyclic loading using relaxation ratio analysis of AE parameters