مقالات ISI شبکه های بیزی : 342 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
یک شبکهٔ بیزی یا شبکه باور یا شبکه باور بیزی یک گراف جهت دار غیرمدور است که مجموعه ای از متغیرهای تصادفی و نحوه ارتباط مستقل آنها را نشان می دهد. به عنوان نمونه یک شبکه بیزی می تواند نشان دهنده ارتباط بین علت بیماری ها با خود آنها باشد. پس با داشتن عوامل بتوان احتمال یک بیماری خاص را در یک مریض تشخیص داد. شبکه بیزین یک ابزار نسبتاً جدید برای شناسایی (هویت) روابط احتمالی به منظور پیشگویی یا ارزیابی کلاس عضویت است. شبکه های بیزین در زمینه استدلال احتمالی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند و به درخت متصل بر روی احتمالات استدلال شده تبدیل می شوند. شبکه های بیزین به تجزیه زیرگراف اصلی ماکزیمم درخت متصل تبدیل می شوند و بیشتر از درخت های متصل کاربرد دارند. شبکه بیزین عموماً به صورت آشکار با مقادیر اولیه قابل قبول و روابط ما بین متغیرها توزیع می شود. در مسائل دنیای واقعی بسیار کاربرد دارند. در چندین سال پیش شبکه های بیزین توسط افراد مورد توجه قرار گرفتند و به عنوان گروههای زیست شناسی در روش های شبکه های ژنی توسط افرادی به کار گرفته شدند. شبکه بیزین یک مدل گرافیکی برای نمایش احتمالات مابین متغیرهای موردنظر می باشد.

در این صفحه، تعداد 342 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع شبکه های بیزی آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.