دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 52935
ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت

عنوان انگلیسی
Reactive Power Generation Management for the Improvement of Power System Voltage Stability Margin
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
52935 2006 4 صفحه PDF
منبع

Publisher : IEEE (آی تریپل ای)

Journal : Intelligent Control and Automation, Date of Conference: 0-0 0 Page(s): 7466 - 7469 Print ISBN: 1-4244-0332-4

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

1. مقدمه

2. بهینه سازی ذخایر توان راکتیو

A. مدل ریاضی تابع هدف

B. برنامه نویسی تکاملی شبه گرادیان

C. تحلیل مودال

3. مطالعه موردی

4. نتایج

شکل 1. سیستم قدرت 10 ژنراتور و 39 باس

New England

شکل 2. منحنی PV قبل و بعد از بهینه سازی

شکل 3. تاثیر PGEP و SEP

شکل 4. تغییرات تلفات توان اکیتو سیستم

شکل 5. تلفات توان راکتیو و تولید شنت خط 
ترجمه کلمات کلیدی
سیستم قدرت، ولتاژ حاشیه ثبات، شبه گرادیان برنامه نویسی تکاملی، تجزیه و تحلیل مودال -
کلمات کلیدی انگلیسی
Power system, Voltage stability margin, Pseudogradient evolutionary programming, Modal analysis.
ترجمه چکیده
حاشیه پایداری ولتاژ (VSM) سیستم قدرت با ذخایر توان راکتیو شبکه در ارتباط است. این مقاله روشی جهت بهبود VSM معرفی می کند که از زمانبندی مجدد تولید توان راکتیو ژنراتور استفاده می کند. مدیریت تولید var به صورت یک مساله بهینه سازی معرفی شده است و برای دستیابی به پاسخ بهینه از برنامه نویسی تکاملی مبتنی بر شبه گرادیان (شیب کاذب) (PGEP) استفاده شد. برای هدایت مسیر جستجو از تکنیک تحلیل مودال استفاده شده است. نتایج شبیه سازی روی سیستم 39 باس New England نشان می دهد که روش ارائه شده بسیار موثر است. در مقایسه با روش برنامه نویسی تکاملی استاندارد (SEP)، پاسخ بهتری حاصل می شود و سرعت همگرایی الگوریتم نیز بهبود یافته است. همچنین نتایج شبیه سازی نشان دهنده این است که پس از برنامه ریزی مجدد بهینه توان راکتیو، ذخایر توان راکتیو سیستم افزایش یافته و در عین حال تلفات اکتیو/ راکتیو کاهش می یابد. اما مهم ترین مزیت این روش این است که بدون اینکه تجهیز جبرانساز توان راکتیوی به سیستم افزوده و یا توزیع توان اکتیو تغییر داده شود، حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت را می توان بهبود بخشید.
ترجمه مقدمه
در سال های اخیر، به مسائل پایداری ولتاژ در سیتسم های قدرت الکتریکی توجه زیادی شده است. به علت افزایش پیوسته تقاضای برق و فعل و انفعالات سیستم مقیاس بزرگ و نیز توجه به هر دو مزایای اقتصادی و حفاظت محیط زیست، سیستم های قدرت امروزی بسیار نزدیک به شرایط عملکرد بیشینه خود عمل می کنند. در این شرایط، ناپایداری ولتاژ سیستم ها به احتمال زیاد قریب الوقوع است که عملکرد پایدار کل سیستم را به شدت تهدید خواهد کرد. ناپایداری ولتاژ سیستم قدرت ممکن است با یک اغتشاش و یا حادثه و تحت شرایطی که معمولا با کمبود ذخایر توان راکتیو مشخص می شود، آغاز شود. لذا، پایداری ولتاژ سیستم های قدرت ارتباط بسیار نزدیکی با ذخایر توان راکتیو سیستم ها دارد. از آنجا که فروپاشی ولتاژ با این واقعیت در ارتباط است که به علت محدودیت های تولید و انتقال توان راکتیو، تقاضای توان راکتیو را نمی توان پاسخگو بود، میزان ذخایر توان راکتیو در پست های تولید را می توان به عنوان معیاری برای پایداری ولتاژ سیستم قدرت استفاده کرد. در طی سال ها، اپراتورهای سیستم جهت اندازه گیری سطح پایداری ولتاژ سیستم قدرت، به ذخایر var ژنراتور تکیه کرده بودند. ذخایر توان راکتیو ژنراتورهای مهم در شبکه نیز برای مانیتورینگ (پایش) آنلاین پایداری ولتاژ برخی تجهیزات عملی به کار گرفته می شود [1]. درک پایداری ولتاژ مربوط به ذخایر پویای var منجر به تلاش های تحقیقاتی ذیل در این رابطه شده است. ارتباط بین ذخایر توان راکتیو و VSM به طور کمی در [1] بررسی شده است. در مرجع [2] معیار پایداری ولتاژ با تغییر همزمان توزیع توان اکیتو و راکتیو برآورد شده است، که تاثیر زیادی در طرح عملکردی سیستم خواهند داشت. در [3]، تولیدات راکتیو جهت بهبود پایداری ولتاژ برنامه ریزی مجدد شده اند. با این حال، در این تحقیق، از تلفات توان اکتیو صرفنظر شده است و به وضوح پاسخ نمی تواند بهینه باشد. این مقاله روش نوینی برای مدیریت ذخایر توان راکتیو ارائه می دهد. در روش ارئه شده، مدیریت ذخایر توان راکتیو به عنوان یک مساله بهینه سازی در نظر گرفته شده است. هدف اصلی از بهینه سازی افزایش ذخایر توان راکتیو و در عین حال کاهش تلفات توان اکیتو با برنامه ریزی مجدد تزریق توان راکتیو واحد های تولیدی است. در نتیجه، حاشیه پایداری ولتاژ بهبود خواهد یافت بدون اینکه تاثیری منفی روی توزیع اقتصادی توان اکتیو داشته باشد. مسالۀ بهینه سازی بوسیله یک الگوریتم برنامه نویسی تکاملی شبه گرادیان حل می شود، که این الگوریتم از مزایای برنامه نویسی تکاملی در یافتن پاسخ بهینه کلی و نیز روش گرادیان در کاهش سرعت همگرایی بهره می برد. پاسخ بهینه در مسیری جستجو می شود که توسط عوامل تسهیم مودال محاسبه شده برای واحدهای تولیدی فراهم شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که روش ارائه شده بسیار کارا می باشد. ذخایر توان راکتیو سیستم همانند حاشیه پایداری ولتاژ بهبود داشته و تلفات توان اکتیو کاهش یافت.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت

چکیده انگلیسی

Voltage stability margin (VSM) of the power system relates to the reactive power reserves in the network. This paper presents a method to improve the VSM by generator reactive power generation rescheduling. The management of the var generation formulated as an optimization problem and pseudo-gradient evolutionary programming (PGEP) was used to obtain the optimal solution. Modal analysis technique was used to guide the searching direction. Simulation results on the New England 39-bus system demonstrate that the proposed method is effective. Compared with the standard evolutionary programming (SEP), better solution can be obtained, and the convergence speed of the algorithm is improved also. The simulation results show that after the optimal reactive power rescheduling the reactive power reserves of the system is increased and the active/reactive power losses are decreased. The most important advantage is that, the voltage stability margin of power system can be improved without adding new var compensation equipment and changing the active power distribution