امضای قرارداد کار و امضا نکردن آن چه تبعات قانونی دارد؟

امضای قرارداد کار و امضا نکردن آن چه تبعات قانونی دارد؟

قرارداد (روی لینک قبل بزنید) به معنای توافق دو یا چند نفر بر امری است. مطابق با قانون کار، قرارداد کار (روی لینک قبل بزنید) می‌تواند به طور شفاهی یا کتبی میان کارفرما و کارگر منعقد شود. مطابق با این تعریف لزومی ندارد قرارداد کار به صورت کتبی نوشته شود و گاهی اوقات مذاکرات شفاهی میان کارگر و کارفرما برای انعقاد قرارداد کار کفایت می‌کند. در صورت کتبی بودن قرارداد کار امضای آن منتفی است. اما با توجه به اهمیت قرارداد کار در اغلب موارد، کارگر و کارفرما ترجیح می‌دهند قرارداد را به صورت نوشته در بیاورند تا سندی مطمئن در راستای تضمین حقوق خود در دست داشته باشند. امضای قرارداد کار به معنای قبول تمامی تعهدات و مندرجات نوشته شده در قرارداد است.

بررسی ابعاد حقوقی امضا

امضا کلمه‌ای عربی است. از نظر لغوی امضا به معنی «از نظر گذرنده» آمده است. معنی حقوقی امضا نیز به معنی لغوی آن نزدیک است. در اصطلاح حقوقی امضا به معنی پذیرفتن کامل مفاد سند یا نوشته‌ای است که آن را امضا می‌کنید. شما با امضای یک سند موظف به انجام تعهداتی می‌شوید که در آن سند بر عهده شما مقرر شده است. با امضای یک سند شما مستحق برخورداری از تمامی حقوقی می‌شوید که مطابق با متن نوشته شده یا امضا شده به شما تعلق می‌گیرد. برای مثال هنگامی که شما به عنوان پیمانکار سند یک قرارداد پیمانی را امضا می‌کنید، خود را موظف می‌کنید که تمامی تعهدات نوشته شده در سند را انجام دهید و در مقابل از حقوقی مانند حق الزحمه که مطابق با سند قرارداد، مستحق آن هستید بهره‌مند می‌شوید.

در هیچ یک از قوانین ایران امضا تعریف نشده است اما مطابق با ماده 1301 قانون مدنی؛ از امضای اشخاص به عنوان دلیلی علیه آن‌ها می‌توان استفاده کرد.

همچنین در قوانین ایران به شکل خاصی در خصوص امضا اشاره نشده است. اما بر طبق آنچه که در عرف و میان مردم رایج است به نوشتن نام و نام خانوادگی یا درج علامت خاص با ترسیم خطوط یا هردو امضا گفته می‌شود.

آثار حقوقی امضای قرارداد کار  

شما باید به این نکته توجه داشته باشید که امضا آثار حقوقی متعددی دارد که در ادامه مطلب به ذکر عمده‌ترین آثار امضا می‌پردازیم:

  • نشان دهنده قصد طرفین در قبول تعهدات، وظایف و شرایط مندرج در قرارداد است.
  • امضا به متن قرارداد کار اعتبار حقوقی می‌دهد. به این معنی که تا قبل از امضای طرفین، قرارداد هیچ‌گونه اثر حقوقی ندارد.
  • امضای قرارداد کار دلالت بر تأیید مطالب و نکاتی می‌کند که در متن قرارداد درج شده است.
  • پس از امضا، قرارداد کار قابل انحلال نیست. مگر اینکه در برخی از شرایط استثنایی که در قانون ذکر شده است.

شما باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که امضای قرارداد کار باید از جانب طرفین آن باشد. به قراردادی که تنها یکی از طرفین آن را امضا کرده‌اند قرارداد تک نفره گفته می‌شود. لازم به ذکر است که مدت اعتبار قرارداد تک نفره بسیار کوتاه است و در صورتی که طرف دیگر آن را امضا نکند این قرارداد اعتبار خود را از دست می‌دهد.

شما باید به این نکته نیز توجه کنید که مطابق با آنچه که در قانون آمده است قراردادها به لازم و جائز تقسیم می‌شوند؛ قراردادهای جایز هرزمان که طرفین اراده کنند قابل انحلال هستند. اما قراردادهای لازم پس از انعقاد تنها در برخی شرایط استثنایی می‌توانند ازسوی طرفین منحل شوند. اصل بر لزوم قراردادها است مگر تا زمانی که قانون بر جایز بودن عقدی دلالت کند.

پس در هنگام امضای قرارداد کار به اصل لازم بودن و به عبارت دیگر غیر قابل انحلال بودن آن‌ نیز توجه داشته باشید. زیرا پس از امضای قرارداد شما ملزم هستید به مفاد آن پایبند باشید و تنها در برخی از شرایط خاص و استثنایی می‌توانید آن را منحل کنید.

امضای قرارداد کار

تنظیم قرارداد ازامور بسیار مهمی است که تمامی افراد جامعه در زندگی اجتماعی خود با آن روبه رو می‌شوند. تنظیم قراردادها و به خصوص قرارداد کار موقت (روی لینک قبل بزنید) پیچیدگی‌ها و نکات ظریفی دارد که باید رعایت شوند. کوچکترین بی‌دقتی در تنظیم و امضای آن‌ها ممکن است برای ما تبعات هنگفتی به دنبال داشته باشد.

تنظیم قراردادهای کاری نیز نکات ظریفی دارد که باید رعایت شوند. در صورتی که در تنظیم قرارداد به نکات اساسی و مهم توجه نشود. ممکن است مشکلات بسیاری برای کارفرما و کارگر به وجود بیاید.

قرارداد کار چه زمانی آماده امضا می‌شود؟

مطابق با آنچه که در ماده 7 قانون کار آمده است، قرارداد کار می‌تواند به طور کتبی یا شفاهی باشد. اما بهتر است قرارداد کار به صورت کتبی منعقد شود تا در صورت بروز اختلاف میان طرفین، سندی برای اثبات ادعا وجود داشته باشد.

مطابق با قانون کار موارد ذیل باید در تنظیم قرداد کار درج شوند:

1-حقوق و مزایای شغلی؛

2-دستمزد ؛

3-بیمه و پرداخت حق بیمه توسط کارفرما مطابق با ماده 148 قانون کار و قانون تامین اجتماعی؛

4-ساعات کار؛

5-مرخصی.

بنابراین هنگامی که شما به عنوان کارفرما یا پیمانکار قرارداد کار را امضا می‌کنید باید به تمامی مفاد قرارداد که در بالا ذکر شده است و نیز موضوع قرارداد توجه کامل داشته باشید. زیرا امضای قرارداد به این معنا است که شما تمامی شرایطی را که در متن قرارداد ذکر شده است را پذیرفته‌اید و با آگاهی کامل از مفاد قرارداد متعهد به انجام آن شده‌اید.

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد؛ قرارداد کار یک قرارداد لازم است و بعد از امضا دیگر قابل انحلال نیست مگر در موارد خاص، پس پیش از امضای آن، متن قرارداد را به دقت مطالعه کنید و اگر مفاد قرارداد کار آن گونه نیست که شما تمایل دارید بهترین کار عدم امضای قرارداد کار است.

چه زمانی باید از امضای قرارداد کار خودداری کنیم؟

تا قبل از امضای طرفین، قرارداد تشکیل نشده محسوب می‌شود. پس اگر به هر دلیلی با مفاد ذکر شده در متن قرارداد موافق نیستید آن را امضا نکنید.

در صورتی که طرفی از امضای قرارداد خودداری کند قرارداد همچنان تشکیل نشده محسوب می‌شود. مدت اعتبار قرارداد در صورت امضای یکی از طرفین و امضا نکردن قرارداد کار از سوی طرف دیگر محدود است.

امضای قرارداد کار سفید به چه معنا است؟ 

در قراداد کار سفید؛ متن قرارداد کاری به‌گونه مرسوم و متداول نوشته نمی‌شود. در این روش تنها برگه‌ای سفید برای امضا از سوی کارفرما به کارگر داده می‌شود. پس از امضای کارگر، کارفرما هر مطلبی را که بخواهد می‌تواند بر روی آن بنویسد.

مشکلات و معایب امضای قرارداد کار سفید

در قرارداد کار سفید؛ تنها برگه‌ای سفید به کارگر داده می‌شود تا آن را امضا کند و کارفرما هر بندی را که بخواهد می‌تواند بر روی آن بنویسد. برای مثال می‌تواند میزان حق الزحمه کارگر را بسیار کمتر از مبلغ توافق شده بنویسد یا آنکه در قسمت تعهدات کارگر، بندهایی را ذکر کند که باعث سوء استفاد از کارگر می‌شود. همچنین کارفرما می‌تواند شرایط پرداخت بیمه، حق سنوات و دیگر حقوق کارگر را به نفع خود تغییر دهد.

بنابراین امضای قرارداد کار سفید به هیچ وجه در راستای حمایت از حقوق کارگر نیست بلکه بستر و زمینه سوء استفاده از او را نیز فراهم می‌آورد.

دیدگاه قانون ایران نسب به امضای قراداد کار سفید

مطابق با بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر جرم است. یعنی کسی که از سفید امضا سوء استفاده کرده است در نزد قانون‌گذار مجرم تلقی و مجازات می‌شود.

بنابراین اگر در نزد مرجع قانونی سوء استفاده کارفرما از سفید امضای کارگر ثابت شود. کارفرما مجرم تلقی و به مجازات قانونی محکوم می‌شود. همچنین مکلف است تمامی حقوق کارگر را مطابق با قانون کار پرداخت کند.

پیشنهاد ما

ما پیشنهاد می‌کنیم که از قراردادهای کامل استفاده کنید. تنظیم قرارداد یک امر تخصصی است و شما نیز مانند ما از این موضوع با خبر هستید لذا به شما توصیه می‌کنیم که از خدمات تخصصی رکلا به عنوان مرجع تخصصی تنظیم قرارداد استفاده شود. برای دسترسی به این وب سایت و خدمات آن، نشانی https://rokla.ir را جستجو کنید یا با شماره‌ی 02143000373 تماس حاصل کنید.

مطالب خواندنی