طلاق چیست و قوانین انواع طلاق در ایران با وکیل VIP

طلاق چیست و قوانین انواع طلاق در ایران با وکیل VIP

طلاق در ایران یکی از دعاوی که در سال های اخیر افزایش زیادی داشته است. در  ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی گفته است طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود. پس طلاق فقط برای عقد دائم می‌باشد و در صیغه کاربردی ندارد. در قانون جدید و ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ آمده است در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند. برای طلاق بهتر است در کنار خود از مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری استفاده کنید. در ادامه به قوانین مربوط انواع طلاق خواهیم پرداخت.

انواع طلاق

انواع طلاق می تواند شامل سه نوع باشد یکی طلاق توافقی که زن و مرد توافق می کنند از هم جدا شوند و مسیر طلاق سریعتر صورت می گیرد و دیگری طلاق از طرف مرد می باشد که مرد درخواست طلاق می دهد و نوع سوم آن طلاق از طرف زن می باشد که از دیگر انواع طلاق کمی سخت تر می باشد. انواع طلاق به دو دسته اصلی طلاق بائن و طلاق رجعی تقسیم می‌شود.

1) طلاق بائن

طلاق غیر مدخوله (زنی که با او نزدیکی نشده است)، طلاق یائسه، طلاق صغیره (دختر نابالغ)، طلاق خلع، طلاق مبارات، مادام که زن (در دو طلاق اخیر) به بذل رجوع نکرده است، طلاق سوم که بعد از سه وصلت متوالی واقع شده باشد از انواع طلاق بائن می‌باشد.

2) طلاق رجعی

به طلاقی گفته می‌شود که در ایام عده، شوهر می‌تواند رجوع کند. بجز طلاق های ششگانه فوق، هر طلاقی رجعی محسوب می‌شود. همچنین در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی آمده است که در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عدّه حق رجوع است. رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.  

طلاق از طرف مرد: در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی آمده است که مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. طلاق به درخواست مرد یکی از انواع طلاق رجعی می باشد.

شروط دوازده گانه طلاق

شروط دوازده گانه طلاق مواردی هستند که زن می‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید. بطور مثال زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. یا طبق ماده 1029 قانون مدنی هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی حاکم او‌را طلاق می‌دهد.

طلاق چیست

تابعیت زن غیر ایرانی بعد از طلاق

زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌‌توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر‌ اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌‌تواند مادام که اولاد او به سن ۱۸ سال تمام‌ نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌ شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که ‌این حق به اتباع خارجه داده شده باشد.

و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا ‌به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده ‌خواهد شد.

طلاق در ازدواج موقت

همانطور که گفته شد طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود. اما عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود. پس برای جدا شدن یا طلاق در ازدواج موقت نیازی به اجرای احکام مربوط به طلاق ازدواج دائم نیست.

مهریه

مهر در قانون مدنی شامل مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه می باشد. هرگاه مهر در عقد ازدواج تعیین شده باشد، آن را مهرالمسمی گویند. اگر در نکاح دائم مهریه ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین‌ کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. مهرالمثل مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده، بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن معین می‌گردد. برای تعیین مَهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

در صورتی مَهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مَهرالمثل خواهد ‌بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید. و هرگاه مَهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مَهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مَهرالمتعه است و اگر بعد از ‌آن طلاق دهد مستحق مَهرالمثل خواهد بود.

مشاوره حقوقی طلاق با وکیل VIP

طلاق برای اینکه به خوبی انجام شود و حق طرفین از بین نرود بهتر است توسط وکیل پایه یک دادگستری پیگیری شود. در ابتدا شاید لازم نباشد بصورت حضوری به وکیل مراجعه نمایید و بهتر است مشاوره حقوقی تلفنی داشته باشید. مجموعه وکیل VIP دارای بهترین وکلای متخصص طلاق خانم و آقای پایه یک دادگستری را داراست که می توانند در کنار شما باشند. برای تماس با وکیل می توانید با شماره های موجود در سایت (https://vakil.vip) ارتباط برقرار کنید.

مطالب خواندنی