مقالات ISIقرارداد ناقص : 86 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
قراردادی که برخی از جنبه‌های آن تصریح نشده باشد ناقص است. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثر بخشی قرارداد می‌شود. قرارداد ناقص همانند قانون ناقص است و بحث بر سر این مطلب است که در مقام بروز اختلاف فی‌مابین تنظیم‌کنندگان قرارداد ناقص، تکلیف مراجع قضایی چیست و قرارداد را باید چگونه و به چه طریقی تفسیر کنند تا به مقصود واقعی طرفین دست یابند. در این صورت دادرس باید با تجسس در مجموع مفاد قرارداد و اوضاع و شروط بنایی، قصد طرفین را احراز و با برطرف کردن نقص قرارداد فصل خصومت کرده و به اختلاف حاصله فیصله بدهد و مثلاً اگر طرفین نسبت به اصل بیع با همدیگر توافق کرده باشند ولی سایر شرایط اعم از زمان و مکان تسلیم مبیع و تأدیه ثمن و امثال آن را ذکر نکرده باشند، در این صورت مقررات مذکور حاکم بر قرارداد بیع خواهد بود.
در این صفحه، تعداد 86 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع قرارداد ناقص آرشیو شده است که شما می توانید این لیست را بر اساس «سال انتشار مقاله»، «مقالات ترجمه شده یا ترجمه نشده»، «تعداد صفحات» و همچنین «کد مقاله» مرتب نموده و مقالات مورد نظر خود را دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
تعیین ترتیب نمایش مقالات
وضعیت ترجمه سال انتشار تعداد صفحات کد مقاله

Identifying systems barriers that may prevent bereavement service access to bereaved carers: A report from an Australian specialist palliative care service

Explicit and normative contracting in collaborations of varying magnitudes: Differing perspectives of component suppliers and original equipment manufacturers

Formal and relational contracts between organizations: proposal of a model for analysis of the transactional and governance structure characteristics of comparative cases