دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 53179 + ترجمه فارسی
ترجمه فارسی عنوان مقاله

هموارسازی توان خروجی PVبا استفاده ازسیستم خازن

عنوان انگلیسی
PV Output Power Smoothing Using Energy Capacitor System
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
53179 2011 5 صفحه PDF 14 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : IEEE (آی تریپل ای)

Journal : Southeastcon, 2011 Proceedings of IEEE, Date of Conference: 17-20 March 2011 Page(s): 164 - 168 ISSN : 1091-0050 Print ISBN: 978-1-61284-739-9

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

مقدمه 

مدل سازی سیستم

 سلول PV

شکل 1 –دیاگرام شماتیک ماژولPV

شکل 2 –مشخصه های ولت–آمپر برای سه مقدارمختلف درخشندگ

شکل 3- مشخصه های ولت–آمپربرای سه مقدارمختلف دما

سیستمMPPT  ( سیستم ردیابی نقطه حداکثر قدرت)

شکل 4 –فلوچارت الگوریتم

مدل ECS ( Energy Capacitor Seytem)

شکل 5 –مدل توزیع شده EDLC

شکل 6 –بلوک دیاگرام کنترل کننده مبدل باک–بوست DC-DC

( هموارسازی ( Smoothing ) توان خروجیPV با استفاده ازECS

شکل 7– شماتیک سیستم پیشنهاد شده

 نتایج شبیه سازی

شکل 8– ولتاژوجریان خروجی سلول PVدرگره 1

شکل 9– توان تزریقی درگره 3

شکل 10– ولتاژ بار درگره 3

شکل 11– سیکل کاری ماژول MPPT

شکل 12– نسبت  V/Iاندازه گیری شده درگره 1

شکل 13– تغییرات تابش نور

شکل 14– توان تزریق به باردرگره 3 ( بدون استفادهECS  )

شکل 15– ولتاژ درگره 3

شکل 16– ولتاژ و جریان PV با تغییرات نور

شکل 17- توان تزریق شده به باردرگره 3 ( شاملECS )

شکل 18– ولتاژ درگره  3 پس ازاستفاده ECS

شکل 19– سیکل کاری ماژول MPPT

نتیجه

ضمیمهA
ترجمه کلمات کلیدی
سلول های فتوولتائیک، سیستم MPPT، انرژی سیستم خازن، قدرت خروجی صاف -
کلمات کلیدی انگلیسی
Photovoltaic Cells, MPPT System, Energy Capacitor System, Output Power Smoothing.
ترجمه چکیده
سیستمهای فتوولتائیک به عنوان یکی ازمنابع عمده انرژی الکتریکی درنظرگرفته شده برای دهه بعد هستند هزینه سلولهایPVدرحال کاهش است بیشتروبیشترواین کمک خواهدکرد به افزایش نفوذآن درسیستم های قدرت یکی ازمسائل اصلی سیستم هایPV وابستگی آنها به درخشندگی نورخورشید و دمای سلول می باشد. همانطوریکه در طول روز هردواین عوامل درحالت تغییرهستند،توان خروجی سلولهای PVنوسانات قابل توجهی داردکه درسیستمهای قدرت بانفوذ زیادPV ها ( سیستم هایی که درآن ازPV زیاداستفاده شده است)این نوسانات قابل قبول نخواهد بود. به منظورحل این مشکل،این مقاله پیشنهاد یک سیستم برای صاف کردن توان خروجی PVبا استفاده ازسیستم انرژی خازن است. .یک مطالعه موردی برای بررسی عملکردپیکربندی پیشنهادی شبیه سازی شده است و نتایج نشان میدهدکه درآن بطورقابل توجهی توان خروجی سیستم PVصاف شده است . راهنمای دوره سلولهای فتوولتائیک سیستمMPPT سیستم انرژی خازن صاف کردن قدرت خروجی
ترجمه مقدمه
نفوذ منابع سبز انرژی الکتریکی درسیستم قدرت در دهه گذشته به سرعت درحال افزایش است . افزایش هزینه سوخت های فسیلی و گرایش به سمت کاهش آلودگی ناشی ازنیروگاههای معمولی دو دلیل عمده برای افزایش توجه است . درمیان تمام فناوری های تجدید شونده فتوولتائیک ( PV ) در بین انرژی های تجدیدپذیر درجهان با رشد 50 درصد سالانه افزایش تجمعی ظرفیت نصب شده درسالهای 2006 و 2007 سریعترین است[1]. ظرفیت کل سلول هایPV نصب شده درپایان سال 2009 تقریبا 7/10 گیگا وات تخمین زده می شود آمریکا درسال 2009 با 587 مگا وات تولید با استفاده ازPV رتبه پنجم را درجهان دارد . انتظار می رودکه این مقدار به 3 تا 6 مگا وات درسال 2014 افزایش یابد[2] . سیستم هایPV نیاز به ردیابی نقطه حداکثر قدرت ماژول ها برای مشخصه های ولت–آمپرخودشان دارند . این روش (ردیابی نقطه حداکثرقدرت ) راندمان سیستم هایPV را به طور قابل توجهی افزایش می دهد . چند نویسنده مشخصه هایPV را بررسی کردند و تکنیک های مختلفMPPT ( ردیابی نقطه حداکثرقدرت ) راپیشنهاد دادند ( [3] – [9] ) . یکی ازمشکلات اصلیPV ( علاوه برهزینه بالای تولیدآن ) این است که جریان خروجی سلول های PV به شدت وابسته به درخشندگی خورشید و دمای سلول می باشد .این مشکل سبب مقداری نوسان درقدرت و ولتاژ خروجی سلولPV می شود . این وضعیت درسیستم قدرت قابل قبول نمی باشدبویژه دریک سیستم بانفوذ بالای سیستم هایPV . این مقاله پیشنهادی است برای استفاده ازسیستم انرژی خازنSystem Energy Capacitor) ) بصورت موازی با ماژول PVبرای صاف کردن قدرت خروجیPV . با کاهش هزینه تولیدخارن های مرغوب ( Super Capacitors )،بکا ربردن ECSدرسیستم قدرت درحال رشد است . ECS می تواندتوان را خیلی سریع به سیستم تحویل دهد .خازن های مرغوب قادرخواهندبوددرقطع و وصل های( کلیدزنی ) مداوم درمبدل های DC/DC موجوددر ECS کارکنند،بدون اینکه عملکرد شان بطورقابل توجهی کاهش یابد دربخش بعدی،مدل سازی قسمت های مختلف سیستم پیشنهادی ارائه خواهدشد . سپس پیکربندی پیشنهادی برای استفاده از ECS با PV معرفی خواهد شد و سپس با استفاده ازیک مطالعه موردی عملکردپیکربندی مورد بررسی قرارمی گیرد .نرم افزار PSCAD برای اجرای سیستم مورد استفاده قرارمی گیرد .
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  هموارسازی توان خروجی PVبا استفاده ازسیستم خازن

چکیده انگلیسی

Photovoltaic systems are being considered as one of the major sources of electrical energy for next decades. The cost of PV cells is decreasing more and more and this will help increase its penetration in power systems. One of the main issues of PV systems is their dependency on irradiance of the sun and temperature of the cells. As during day-time both these factors are changing continuously, the output power of PV cells would have considerable fluctuations that would not be acceptable in power systems with high penetration of PVs. In order to solve this problem, this paper proposes a system to smooth the output power of the PV using Energy Capacitor System. A case study for investigating the performance of the proposed configuration is simulated and results show that it can considerably smooth the output power of the PV system.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.