دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 52990 + ترجمه فارسی
ترجمه فارسی عنوان مقاله

طرح پیشرفتۀ کنترلر فازی برای مدیریت انرژی باتری در یک ریزشبکۀ (میکروگرید) متصل به شبکه

عنوان انگلیسی
Improved Fuzzy Controller Design for Battery Energy Management in a Grid Connected Microgrid
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
52990 2014 6 صفحه PDF 14 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : IEEE (آی تریپل ای)

Journal : Industrial Electronics Society, IECON 2014 - 40th Annual Conference of the IEEE, Date of Conference: Oct. 29 2014-Nov. 1 2014 Page(s): 2128 - 2133 INSPEC Accession Number: 14951433

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

توصیف سیستم و داده‌های ورودی

شکل1. طرح ریزشبکۀ الکتریکی

شکل2. (الف) پروفیل توان تولیدی Pgen . (ب) پروفیل توان مصرفی Pload . 

شکل3. (الف) تعادل توان Plg . (ب) پروفیل روند فلوی توان Pavg . 

راهبرد مدیریت انرژی باتری

معیارهای ارزیابی

راهبرد کنترلی

کار قبلی: FLC با دو ورودی

شکل4. کار قبلی: دیاگرام بلوکی FLC با دو ورودی

شکل5. تخمین‌گر انرژی باتری

شکل6. توابع عضویت برای متغیرهای ورودی Plg و e 

شکل7. مقادیر مثبت توابع عضویت برای خروجی Pbat

جدول1: اساس قانون کنترلر منطق فازی با دو ورودی

طرح پیشرفتۀ (بهبود یافتۀ) FLC سه ورودی

شکل8. دیاگرام بلوکی FLC با سه ورودی

شکل9. کنترلر منطق فازی بهبودیافتۀ مبتنی بر ممدانی

شکل10. توابع عضویت برای متغیر ورودی Pavg 

جدول2. اساس قانون کنترلر فازی بهبود یافته

نتایج شبیه‌سازی

جدول3. پارامترهای شبیه‌سازی

شکل11. پروفیل توان مبادله شده با شبکه (الف) FLC با دو ورودی (ب) FLC به سه ورودی

جدول4. نتایج مقایسۀ معیارهای ارزیابی

شکل12. پروفیل توان شبکه در طی هفته‌های 12 تا 19 اکتبر سال 2009 و 16 ام تا 23 ام ژانویه

شکل13. پروفیل توان شبکه در 7 ژوئن و 14 ام آگوست سال 2009

 نتیجه‌گیری

شکل14. وضعیت شارژ باتری. (الف) FLC با دو ورودی (ب) FLC با سه ورودی
ترجمه کلمات کلیدی
- ریزشبکه (میکروگرید)، کنترلر منطق فازی، مدیریت انرژی، تولید پراکندۀ توان، پروفیل توان -
کلمات کلیدی انگلیسی
Mirogrids, Fuzzy logic controller, Energy management, Distributed power generation, Power profile
ترجمه چکیده
در این کار یک راهبرد پیشرفتۀ کنترلر منطق فازی برای یک ریزشبکۀ محلی متصل به شبکه ارائه می‌شود. این کنترلر نحوۀ فلوی توان ریزشبکه را مدنظر قرار می‌دهد تا پروفیل توان مبادله شده با شبکۀ اصلی حداقل شده و در عین حال به طور همزمان از طول عمر باتری در برابر سیکل‌های عمیق شارژ و دشارژ (تخلیۀ باتری) مراقبت شود. همانند کار قبلی، این کنترلر منطق فازی به قصد حداقل کردن مجموعه‌ای از شاخص‌های کیفی طراحی شده است. مزایای این روش جدید از طریق شبیه‌سازی‌های متعدد و با کمک اطلاعات اندازه‌گیری شدۀ تولید و مصرف تایید می‌شود.
ترجمه مقدمه
سیستم‌های تولید پراکنده (DGS) (یعنی توربین‌های گازی، موتورهای احتراق داخلی، سلول‌های فوتوولتائی، ژنراتورهای بادی، احتراق‌های زیست‌توده، وغیره)؛ و ریزشبکه‌ها در طی سال‌های اخیر به دلیل هوشمندی، انعطاف‌پذیری و حفاظت‌های زیست‌محیطی رشد قابل توجهی داشته‌اند. در کنار کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، وقتی از تولید تجدیدپذیر استفاده می‌شود مزایای اصلی سیستم‌های تولید پراکنده از این حقیقت ناشی می‌شوند که آنها را می‌توان در مکان‌هایی نزدیک به محل مصرف بارها قرار داد، بنابراین تلفات انتقال کاهش یافته و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های شبکۀ اصلی کم می‌شود [1]، [2]، [3]، [4]. در این راستا، ریزشبکه‌ها سیستم‌های قدرتی شامل سیستم‌های تولید پراکنده و بارهای مصرفی به کار رفته در یک ناحیۀ جغرافیایی محدود هستند [5]، که نیازمند یک راهبرد مدیریت انرژی به منظور حداقل کردن پخش انرژی در کل ریزشبکه هستند [6]، [7]، [8]. به دلیل تغییرپذیری بالای منابع تجدیدپذیر و بارهای مصرفی، گنجاندن عناصر ذخیرۀ انرژی در ریزشبکه یک ضرورت به شمار می‌آید تا نوسانات توان حاصل از منابع تجدیدپذیر تنظیم شود [9]، [10]. علاوه بر این، راهبردهای مدیریت انرژی برای تنظیم پخش انرژی از طریق ریزشبکه بستگی به اهدافی دارد که باید کسب شوند [11]، [12]، [13] و این راهبردها را می‌توان با ارائۀ اطلاعات اضافی در کنترلر (یعنی پیش‌بینی کردن) اجرا کرد. در این چارچوب، این مقاله از یک کار قبلی [14] شروع می‌کند که بر اساس یک کنترلر منطق فازی (FLC) با دو ورودی و یک خروجی، یک راهبرد مدیریت انرژی باتری را برای ریزشبکۀ محلی متصل به شبکه ارائه داد. این FLC با کنترل وضعیت شارژ باتری (SOC) به منظور حداقل کردن نوسانات پروفیل توان مبادله شده با شبکه‌های برق طراحی شده بود. از آنجا که مشکلات اصلی این راهبرد به دلیل غیرقابل ‌پیش‌بینی بودن توان تولیدی و مصرفی به وجود می‌آیند، این مقاله با معرفی روند پخش توان ریزشبکه به عنوان یک ورودی اضافی به کنترلر، موجب بهبود طرح FLC قبلی می‌شود. این ورودی جدید به کنترلر اجازه می‌دهد تا رفتار ریزشبکه را در آینده‌ای نزدیک (روند مصرف و تولید) در نظر بگیرد تا ویژگی‌های سیستم مدیریت انرژی را بهبود دهد. این مطالعه روی طراحی یک FLC برای یک ریزشبکۀ محلی با در نظر گرفتن اطلاعات بدست آمده از روند فلوی توان ریزشبکه متمرکز خواهد بود تا پروفیل توان مبادله شده با شبکۀ اصلی را هرچه بیشتر کمینه کند. به منظور تکمیل کردن این کار، بخش‌های 2 و 3 ساختار ریزشبکۀ تحت مطالعه، اطلاعات توان مصرفی و تولیدی موجود، تعریف معیارهای ارزیابی و نیز سیاست کنترلی ریزشبکه را بیان می‌کنند. برای مقایسه با روش ارائه شده، بخش 4 طرح FLC با دو ورودی قبلی را که در [14] عمیق‌تر تحلیل و بررسی شده است را فراخوانی می‌کند. بخش 5 طرح دقیق FLC بهبود یافته با سه ورودی را با در نظر گرفتن روند فلوی توان ریزشبکه ارائه می‌کند. بخش6 نتایج شبیه‌سازی FLC بهبود یافته و مقایسه با کار قبلی بر اساس شاخص‌های کیفی را نشان می‌دهد. در نهایت، بخش 7 نتیجه‌گیری‌ها را بیان می‌کند.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  طرح پیشرفتۀ کنترلر فازی برای مدیریت انرژی باتری در یک ریزشبکۀ (میکروگرید) متصل به شبکه

چکیده انگلیسی

An improvement of fuzzy logic controller strategy for a grid-tied domestic microgrid is presented. The fuzzy logic controller takes onto account the microgrid power flux trend in order to minimize the power profile exchanged with the main grid while preventing at the same time the battery life time against deep cycles of charging and discharging. As well as in previous work, the fuzzy logic controller is designed to minimize a set of quality indices. The benefits of the new approach are highlighted through numerical simulations using real generation and consumption measured data.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.