مقالات ISI اختلال هماهنگی رشدی : 149 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
زمانی که یک فرد از نظر رشد مهارت های حرکتی و هماهنگی سیستم حرکتی دچار تاخیر و مشکلات پس از آن باشد، در این صورت مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی یعنی DCD است و در اجرای فعالیت های روزمره و مهارت های تحصیلی دچار مشکل می شود. میزان شیوع آن که در پسران ٣ تا ٧ برابر بیشتر از دختران است، در ٧ سالگی حدوداً ۵ تا ٦ درصد می باشد. مشخص شده است زایمان قبل از ٣٢ هفتگی احتمال ابتلا به این اختلال را افزایش می دهد.
در این صفحه، تعداد 149 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع اختلال هماهنگی رشدی آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

Reactive balance performance and neuromuscular and cognitive responses to unpredictable balance perturbations in children with developmental coordination disorder

Research articleWrist position sense acuity and its relation to motor dysfunction in children with developmental coordination disorder

Full length articleAutomatic classification of gait in children with early-onset ataxia or developmental coordination disorder and controls using inertial sensors

Original articleNeural changes associated to procedural learning and automatization process in Developmental Coordination Disorder and/or Developmental Dyslexia

Understanding why an active video game intervention did not improve motor skill and physical activity in children with developmental coordination disorder: A quantity or quality issue?

The effect of exergames on functional strength, anaerobic fitness, balance and agility in children with and without motor coordination difficulties living in low-income communities

Chronic disruptive pain in emerging adults with and without chronic health conditions and the moderating role of psychiatric disorders: Evidence from a population-based cross-sectional survey in Canada

Full Length ArticleThe relationship between motor performance and parent-rated executive functioning in 3- to 5-year-old children: What is the role of confounding variables?

Motor impairments screened by the Movement Assessment Battery for Children-2 are related to the visual-perceptual deficits in children with Developmental Coordination Disorder

A crossover randomised and controlled trial of the impact of active video games on motor coordination and perceptions of physical ability in children at risk of Developmental Coordination Disorder