مقالات ISI حداقل سازی هزینه : 130 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
یک شرکت برای به حداکثر رساندن سود خود، باید نهاده های مورد استفاده خود را بمنظور به حداقل رساندن هزینه های تولید انتخاب کند. این انتخاب نهاده ها از سوی شرکت ها بستگی به محیطی دارد که در آن فعالیت انجام می گیرد(به عنوان مثال این محیط ممکن است یک محیط انحصاری باشد و یا یک یا چند شرکت دیگر در آن با هم رقابت کنند.). فرآیند متحمل شدن حداقل هزینه فرصتی ممکن در دستیابی به یک فعالیت انجام شده را حداقل سازی هزینه می گویند. به حداقل رساندن هزینه همواره در مقایسه با اهداف دیگر از جمله حداکثرسازی ابزار و حداکثر سازی سود بیان می شود. این هدف، به طور کلی زمانی استفاده می شود که شرایط محدود به یک تصمیم باشد. به عنوان مثال، یک نهاد دولتی است که وظیفه ساختن یک پل به او محول شده است باید این کار را با کمترین هزینه ممکن انجام دهد.
در این صفحه، تعداد 130 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع حداقل سازی هزینه آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

Efficiency monitoring as a strategy for cost effective maintenance of induction motors for minimizing carbon emission and energy consumption

A fast and low-cost microfabrication approach for six types of thermoplastic substrates with reduced feature size and minimized bulges using sacrificial layer assisted laser engraving

Cost effectiveness analysis of out-patient and remote monitoring of patients after pacemaker replacement from the perspective of the health care payer

A quadratic reproduction based Invasive Weed Optimization algorithm to minimize periodic preventive maintenance cost for series-parallel systems

Minimizing computational cost and energy demand of building lighting systems: A real time experiment using a modified competition over resources algorithm