مقالات ISI خویشتن بینی : 75 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
مهم ترین منشا پیدایش تصویر خود و ارزش به خود رفتار و واکنش دیگران نسبت به فرد است.بسیاری از تحقیقات حاکی است که تصویر هر فرد از خود وابسته به تصویری است که دیگران از او داشته اند و حتی درحال حاضر هم تصویر دیگران از یک فرد می تواند ارزیابی و تصویری را که او از خود دارد تغییر دهد. اگر اولیاء به کودک بگویند او باهوش و زرنگ است و امثال آن ، این نوع مفاهیم به تدریج قسمتی از هویت کودک می گردد ،بسیاری از روانشناسان این روند را " درونی کردن " نام نهاده اند که توسط آن فرد،نگرش ها و واکنش های دیگران را جزئی از ارزش های درونی خود می نماید. تصوی از خود شامل خصوصیات عینی و قابل قیاس با دیگران است مثل بلندی قد یا لاغری، یکی از منابع ایجاد این تصویر مقایسه ای است که کودک در رابطه با خود با افرادی مثل برادر، خواهر یا دوستان و دیگران انجام می دهد. اگر همسایه ها ثروتمندند کودک خود را فقیر احساس می کند و اگر خواهران و برادران باهوش وزرنگ هستند و او دائما از آن ها عقب افتاده است خود را کم هوش تصور می نماید.
در این صفحه، تعداد 75 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع خویشتن بینی آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

A scale self-adapting segmentation approach and knowledge transfer for automatically updating land use/cover change databases using high spatial resolution images

A self-tuned graph-based framework for localization and grading prostate cancer lesions: An initial evaluation based on multiparametric magnetic resonance imaging

Chemotherapeutic drug-photothermal agent co-self-assembling nanoparticles for near-infrared fluorescence and photoacoustic dual-modal imaging-guided chemo-photothermal synergistic therapy

The effect of interpersonal rejection on attentional biases regarding thin-ideal and non-thin images: The moderating role of body weight- and shape-based self-worth

Cascade continuum micromechanics model for the effective permeability of solids with distributed microcracks: Self-similar mean-field homogenization and image analysis

Imaging decision about whether to benefit self by harming others: Adolescents with conduct and substance problems, with or without callous-unemotionality, or developing typically