مقالات ISI سلامت ذهنی : 97 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
سلامت ذهنی به عنوان ارزیابی شخصی و درک از کیفیت زندگی خود (از جمله کیفیت تعاملات اجتماعی، روانی و عاطفی خود) تعریف شده و رشد تعادل و سلامت انسان را فراهم می کند و راه را برای توسعه دقیقتر و گسترده تر استعداد شخص را هموار می کند. سلامت ذهنی شامل اصول مهم است که می تواند از طریق تاثیر احساسات بر تمام جنبه های رفتار و پیشرفت انسان (از جمله سلامت جسمی و روانی، آموزش و پرورش و توسعه مهارت ها، شایستگی اجتماعی و ایجاد روابط اجتماعی مثبت) مشخص شود. این مفهوم دارای اجزای شناختی و عاطفی است. جنبه های شناختی شامل ارزیابی شناختی افراد از رضایت از زندگی و جنبه عاطفی شامل برخورداری از تاثیر مثبت بیشتر و حداقل تاثیر منفی است
در این صفحه، تعداد 97 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع سلامت ذهنی آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

The effects of demographics, functioning, and perceptions on the relationship between self-reported and objective measures of driving exposure and patterns among older adults

Subjective Memory Complaints in healthy older adults: Fewer complaints associated with depression and perceived health, more complaints also associated with lower memory performance

Does the relationship between health-related quality of life and subjective well-being change over time? An exploratory study among breast cancer patients

Effects of Smoking on Subjective and Objective Measures of Pain Intensity, Functional Impairment, and Health-Related Quality of Life in Lumbar Degenerative Disk Disease

Discrimination ability of comorbidity, frailty, and subjective health to predict mortality in community-dwelling older people: Population based prospective cohort study

Concordance of health states in couples: Analysis of self-reported, nurse administered and blood-based biomarker data in the UK Understanding Society panel

The impact of disaster work on community volunteers: The role of peri-traumatic distress, level of personal affectedness, sleep quality and resource loss, on post-traumatic stress disorder symptoms and subjective health