مقالات ISI تئوری ذهن : 233 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

آشنایی با موضوع
اسناد افکار و احساسات به دیگران، قابلیتی است که به آن «تئوری ذهن» می گویند. نظریه ذهن یکی از بحث انگیزترین موضوعات مطرح در روان شناسی رشد است. این محققان نظریه ذهن را برای اشاره به توانایی فرد در اسناد احساسات، عقاید و نیات و افکار فرد برای درک «حالت های ذهنی» دیگران یا «خواندن ذهن» دیگران می باشد. این توانایی به فرد کمک می کند تا با در نظر گرفتن احساسات، عقاید و نیت های دیگران، توصیف و تبیینی صحیح از رفتارشان داشته باشد. در حقیقت توانایی درک این موضوع که دیگران واجد حالت های ذهنی هستند که می تواند با حالت های ذهنی خود فرد یا واقعیت متفاوت باشد و این که اعمال انسان به وسیله حالت های ذهنی درونی مانند باورها، امیال و مقاصد برانگیخته می شود، تئوری ذهن نامیده می شود. تئوری ذهن همانند چتری عمل می کند که درک کودکان از حالات ذهنی دیگران را، تحت لوای خود قرار می دهد. افراد به این دلیل دوست دارند باورهای دیگران را درک کنند که بتوانند رفتار آن ها را پیش بینی، تبیین و تعدیل نمایند.
در این صفحه، تعداد 233 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع تئوری ذهن آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

Relationship between social-cognitive and social-perceptual aspects of theory of mind and neurocognitive deficits, insight level and schizotypal traits in obsessive-compulsive disorder