دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 52887
ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک گوناگون

عنوان انگلیسی
Composite automated distribution system reliability model considering various automated substations
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
52887 2014 9 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 54, January 2014, Pages 211–220

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

1.مقدمه

کلیدواژه ها

2.مدل قابلیت اطمینان SAS

فهرست اصطلاحات

شکل 1.مدل قابلیت اطمینان مرکب از سیستم توزیع خودکار (اتوماسیون شده).

شکل 2.ساختار 1: ساختار حلقه ای

شکل 3.ساختار 2: ساختار سری .

شکل 4.ساختار 3: ساختار ستاره.

شکل 5. RBD-های ساختارهای اتوماسیون مختلف پست.

شکل 6. RBD کاهش یافته از هر یک از ساختارهای اتوماسیون پست.

جدول 1. ارتباط دهی عملکرد کنترل و ماژول سخت افزاری.

جدول 2. نرخ خطا و در دسترس نبودن مولفه های اتوماسیون.

جدول 3.مقایسه در دسترس بودن حالت ساختارهای مختلف.

3.مدل قابلیت اطمینان پست اتوماتیک شده

4. مدل قابلیت اطمینان اتوماسیون توزیع

4.1 سیستم با قطعی کم (LIS)

4.2 ایزوله (جدا) کردن بخش دارای خطا

4.3روند ارزیابی قابلیت اطمینان DA

شکل 7.   (a) یک نوع پیکربندی از LIS، (b) روند جداسازی در یک خطای بین S1 و S2، (c) ماژول های سیستم شکل 7 a، و (d) روند درختی رویداد هنگامی که یک خطا بین S1 و S2 رخ می دهد (S = موفق، F = خطا).

 5.مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماتیک مرکب

6.مطالعات موردی و مباحثات

شکل 8. طراحی A: سیستم ترتیب پیوند.

شکل 9.  طراحی B: سیستم شعاعی ساده.

شکل 10.  طراحی C: سیستم حلقه باز، طراحی D: سیستم حلقه بسته (کلیدهای با علامت * باید با بریکرهای در حالت طبیعی-بسته، جایگزین شوند).

شکل 11. طراحی E: سیستم شبکه اولیه.

شکل 12. دیاگرام تک-خطی پنج ترکیب بندی پست. (a: تک شینه (طراحی ab: تک شینه بخش شده 0طراحی bc: بریکر-و-نیم (طراحی cd: دو شینه با دو ریکر (طراحی d)، و e: شین حلقه (طراحی e)).

جدول 4. اطلاعات قابلیت اطمینان مولفه های پست.

جدول 5.دسته بندی مطالعه های موردی .

جدول 6. شاخص های قابلیت اطمینان نقطه بار LP7 با در نظر گرفتن موادر مختلف .

شکل 13. مقایسه شاخص های سیستم برای مطالعه های موردی مختلف.

5. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
با تکیه بر این حقیقت که اتوماسیون می تواند بطور چشمگیری قابلیت اطمینان پست ها و نیز سیستم توزیع را بهبود بخشد، این مقاله یک مدل ارزیابی قابلیت اطمینان مرکب از سیستم توزیعی که اثرات پست های اتوماسیون شده توسط پیکربندی های اتوماسیون مختلف، بر قابلیت اطمینان سیستم های توزیع اولیه مجهز به یک طرح اتوماسیون توزیع (DA) مشخص، را نشان می دهد، ارایه می دهد. نخست، سه ساختار از سیستم های اتوماسیون پست (SAS)، به نام های حلقه، سری ، و ستاره، مرور می شوند و دیاگرام بلوگی های قابلیت اطمینان (RDB) آنها توسعه داده می شوند. سپس ارزیابی های قابلیت اطمینان برای 4 نوع از پست های اتواماتیک، با استفاده از نمودار درختی رویداد و مفهوم روش های پیش بینی، انجام می پذیرد. پس از آن، یک طرح توزیع اتوماتیک که بعنوان سیستم قطع پایین (LIS) در نظر گرفته شده است، مرور می شود و سپس روابط میان SAS و DA با استفاده از روش نمودار درختی رویداد، مدل می شود. در پایان، با ارایه فرمول های آشکار برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع خودکار (اتوماتیک)، مدل های ارزیابی قابلیت اطمینان مرکب، کامل خواهند شد. تکنیک فرآیند، به پنج پیکربندی سیستم، اِعمال شده است.
ترجمه مقدمه
افزایش چشمگیر قابلیت اطمینان، یکی از مهم ترین دلایل پیاده سازی سیستم اتوماسیون توزیع (SAS) یا طرح اتوماسیون توزیع (DA) می باشد. از سویی دیگر، کارهای زیادی پیش از این انجام شده اند که قابلیت اطمینان یا در دسترس بودن توپولوژی های شبکه کنترل پست را، مبتنی بر تحلیل های نمودار درختی خطا، روش درخت رویداد، تکنیک دیاگرام بلوکی قابلیت اطمینان (RBD) یا روش tie sets، در نظر گرفته اند. بعلاوه، نوشته های مرجع های [11 و 12]، تکنیک هایی برای ارزیابی کمی (کمیتی) قابلیت اطمینان پیکربندی های مختلف سیستم های اتوماتیک را در حظور SAS های مختلف، ارایه می دهند. مراجع [13-15] نیز یک روند گام به گام برای ارزیابی اثرات یک طرح DA مشخص را بر مشخصه های قابلیت اطمینان یک سیستم آزمایش قابلیت اطمینان توزیع نوعی، ارایه می دهند. از سویی دیگر، تحقیق های گوناگونی نیز برای ارزیابی جنبه های قابلیت اطمینان سیستم های توزیع غیراتوماتیک، انجام پذیرفته است. همچنین، مقاله [19]، چند مدل مرکبی که اثر پست غیراتوماتیک را بر روی مشخصه های قابلیت اطمینان سیستم توزیع غیر-اتوماتیک، بازتاب می دهد، توسعه داده است. اگرچه، اثرات پست های اتوماتیک بر روی شاخص های قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماتیک، بطور کامل در نوشته تا به حال، تحت پوشش قرار نگرفته است. با این انگیزه، این مقاله مجموعه ای از مدل های ارزیابی قابلیت اطمینان نقطه بار را که اثرات یک پست اتوماتیک، سیستم های توزیع اتوماتیک و ارتباط میان آنها را _بصورت شکل 1_ نشان می دهد، توسعه می دهد. نخست، مدل قابلیت اطمینان SAS (سیستم اتوماسیون توزیع)، شامل سه گام به نام های مدل سازی عملیاتی، مدل سازی سخت افزاری و پیوند دهی عملیات/سخت افزار، انجام می شود. دوم، مدل قابلیت اطمینان پست اتوماتیک در حظور یک SAS نوعی، اجرا می شود. سوم، یک طرح توزیع اتوماتیک مشخص، بصورت سیستم با قطعی کم، مرور شده و مدل قابلیت اطمینان آن، بررسی می شود. سپس، ارتباط میان SAS و DA مدل سازی می شود. در پایان، پس از مدل سازی ارتباط متقابل میان پست اتوماتیک و سیستم توزیع اتوماتیک، مدل های ارزیابی قابلیت اطمینان مرکب، توسط ترکیب مدل های قابلیت اطمینان اشاره شده در بالا، توسعه داده می شود.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک گوناگون

چکیده انگلیسی

Due to the fact that automation can significantly improve reliability of substation as well as distribution system, this paper presents a composite reliability assessment model of distribution system which illustrates the impacts of substations automated by various automation configurations on the reliability of primary distribution systems equipped with a specific distribution automation (DA) scheme. First, three architectures of substation automation systems (SASs), known as ring, cascading, and star, are reviewed and their reliability block diagrams (RBDs) are developed. Reliability assessments for five types of automated substations are then done using the event tree and the concept of expectation methods. Afterwards, a particular automated distribution scheme designated as the low interruption system (LIS) is reviewed and the interaction between the SAS and the DA is then modeled using the event tree methodology. Finally, by presenting explicit formulas for reliability evaluations of the automated distribution system, the composite reliability assessment models are completed. The proposed approach is applied to the five distribution system configurations