دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 53178
ترجمه فارسی عنوان مقاله

بهبود کیفیت توان برای سیستم انرژی بادی متصل به شبکه با استفاده از ادوات FACTS

عنوان انگلیسی
Power quality improvement for grid connected wind energy system using FACTS device
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
53178 2011 7 صفحه PDF
منبع

Publisher : IEEE (آی تریپل ای)

Journal : Nonlinear Dynamics and Synchronization (INDS) & 16th Int'l Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET), 2011 Joint 3rd Int'l Workshop on, Date of Conference: 25-27 July 2011 Page(s): 1 - 7 Print ISBN: 978-1-4577-0759-9 INSPEC Accession Number: 12318965

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکيده 

مقدمه

بیشبود ولتاژها (swell) فلیکرها، هارمونیک ها و...

بهبود کیفیت توان

هارمونیکها

قانون هماهنگی شبکه: 

توپولوژی برای بهبود کیفیت توان 

شکل 1: سيستم متصل به شبكه جهت بهبود كيفيت توان

سیستم تولید انرژی بادی:

B: STATCOM ( جبرانگر سنکرون استاتیکی ):

طراحی کنترلر PI، PD و PID:

شکل2: شماتيك سيستم كاربردي در شبكه

 عملکرد سیستم

جدول 1: پارامترهای سیستم

شکل 3: ولتاژ و جريان خروجي توربين باد

شکل 4: خروجي STATCOM  6 پالسه

شکل 5: آناليز  FFT بدون كنترل كننده(THD=4.96%)

شکل6 : آناليز FFT  با كنترل كننده (THD=0.41%)

نتیجه گیری 
ترجمه کلمات کلیدی
کیفیت توان، سیستم تولید باد WGS، STATCOM، استاندارد IEC -
کلمات کلیدی انگلیسی
Power Quality, Wind Generating System (WGS), STATCOM, BESS, IEC standard.
ترجمه چکیده
- منابع انرژی تجدید پذیر که به عنوان یک منبع انرژی متناوب پذیرفته شده اند می توانند موجب چالش های جدیدی شوند.این مقاله وجود مسئله کیفیت توان ناشی از نصب توربین بادی به شبکه را نشان می دهد. دراین طرح پیشنهادی یکی از ادوات FACTS(STATCOM) که دارای سیستم ذخیره ساز انرژی باطری (BESS)می باشد در نقطه کوپلینگ اتصال مشترک وصل می شود و جهت کاهش مسائل کیفیت توان ناشی از نوسانات باد، این تجهیز FACTS ( STATCOM) به سیستم تولید انرژی بادی متصل شده و با استفاده از نرم افزار matlab/simulink شبیه سازی می شود. از نتایج بدست امده قابلیت اجرا و عملی بودن روش برای کاربردهای بررسی شده را تحکیم می کند
ترجمه مقدمه
برای داشتن رشد و پیشرفت مداوم و قابل دوام لازم است که از منابع انرژی تجدید پذیر مانند باد بیوماس آبی و... استفاده کرد. در سیستم های متمم و قابل دوام نگه داری انرژی و استفاده از منبع تجدیدپذیر از مثالهای کلیدی هستند، نیاز به یکپارچگی انرژی تجدید پذیرمانند انرژی باد در سیستم قدرت برای حداقل کردن اثر محیطی نیروگاههای مرسوم و سنتی الزامی است. کیفیت توان یک نیاز ضروری و ذاتی می باشد و به وسیله عملکرد شبکه توزیع وانتقال بسیار تاثیر پذیر می باشد. موضوع کیفیت توان برای توربین بادی بسیار مهم می باشد. در سالهای اخیر رشد وسیع و توسعه سریعی در بهره برداری از انرژی بادی شکل گرفته است واحدهای تکی می توانند ظرفیت تا MW2 داشته باشند که در شبکه توزیع تغذیه می شوند بویژه برای مصرف کننده هایی که در فاصله نزدیک متصل می شوند. امروزه غالب بر 28000 توربین بادی به طور موفق آمیزی در کل جهان در حال کار و بهره برداری هستند. در بهره برداری توربین بادی سرعت ثابت، همه نوسانات توربین بادی به صورت نوسانات در گشتاور مکانیکی و توان الکتریکی در شبکه منتقل و منجر به نوسانات ولتاژ می شود. موضوعات کیفیت توان می توانند با ملاحظه توربین بادی و شبکه انتقال و توزیع مشاهده شوند مانند کمبود ولتاژها((sag بیشبود ولتاژها (swell) فلیکرها، هارمونیک ها و... با این حال توربین بادی اغتشاشاتی را به شبکه توزیع وارد می کند یکی از روشهای ساده برای اجرا و راه اندازی سیستم انرژی بادی استفاده از ژنراتورالقایی می باشد که بطور مستقیم به شبکه متصل شده باشد. ژنراتور القایی بطور ذاتی مزیت های موثری و مقاوم پذیری را دارد. با این وجود ژنراتورهای القایی نیاز به توان راکتیو برای مغناطیس شدن دارند هنگامی که توان اکتیو تولید شده توسط ژنراتور القایی به علت باد تغییر می کند بر توان راکتیو جذب شده و ولتاژ ترمینال ژنراتور القایی به طور قابل ملاحظه ای تاثیر می گذارد. یک طرح کنترلی مناسب در سیستم تولید انرژی بادی تحت شرایط عملکرد نرمال برای کنترل صحیح و درست تولید توان اکتیو نیاز است. در رویداد افزایش اغتشاش شبکه، یک سیستم ذخیره ساز انرژی باطری، برای سیستم تولید انرژی بادی به طور معمول جهت جبران سازی نوسانات تولید شده بوسیله توربین بادی مورد نیاز است.یک STATCOM مبتنی بر تکنولوژی کنترلی برای بهبود کیفیت توان پیشنهاد شده است که به طورتکنیکی می تواند سطح توان با توربین های بادی تجاری رامدیریت کند.طرح کنترل STATCOM پیشنهادی برای ژنراتور بادی متصل شده به شبکه برای بهبود کیفیت توان اهداف زیر را دارد: - ضریب توان واحد در طرف منبع - پشتیبانی توان راکتیو STATCOM به ژنراتور بادی و بار. - کنترل ساده PIبرای STATCOM جهت دستیابی به سیستم دینامیکی سریع. این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است بخش 2 استانداردهای کیفیت توان موضوعات و پیامدها و نتایج توربین بادی و قانون هماهنگی شبکه برای محدودیت های کیفیت شبکه را بررسی می کند. بخش3 توپولوژی برای بهبود کیفیت توان را توضیح می دهد در بخش4 و 5 و 6 به ترتیب طرح کنترلی عملکرد سیستم و نتیجه گیری توضیح داده می شوند.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  بهبود کیفیت توان برای سیستم انرژی بادی متصل به شبکه با استفاده از ادوات FACTS

چکیده انگلیسی

The Renewable energy sources, which have been expected to be a promising alternative energy source, can bring new challenges when it is connected to the power grid. However, the generated power from renewable energy source is always fluctuating due to environmental condition. In the same way Wind power injection into an electric grid affects the power quality due to the fluctuation nature of the wind and the comparatively new types of its generators. On the basis of measurements and norms followed according to the guidelines specified in IEC-61400 (International Electro-technical Commission) standard, the performance of the wind turbine and thereby power quality are determined. The power arising out of the wind turbine when it connected to grid system concerning the power quality measurements are-the active power, reactive power, voltage sag, voltage swell, flicker, harmonics, and electrical behaviour of switching operation and these are measured according to national/international guidelines. The paper clearly shows the existence of power quality problem due to installation of wind turbine with the grid. In this proposed scheme a FACTS device {STATIC COMPENSATOR (STATCOM)} is connected at a point of common coupling with a battery energy storage system (BESS) to reduce the power quality problems. The battery energy storage system is integrated to support the real power source under fluctuating wind power. The FACTS Device (STATCOM) control scheme for the grid connected wind energy generation system to improve the power quality is simulated using MATLAB/SIMULINK in power system block set. The intended result of the proposed scheme relives the main supply source from the reactive power demand of the load and the induction generator. From the obtained results, we have consolidated the feasibility and practicability of the approach for the applications considered.