دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 145117 + ترجمه فارسی
ترجمه فارسی عنوان مقاله

الگوریتمی برای حافظت تفاضلی طولی از خطوط انتقال

عنوان انگلیسی
An algorithm for longitudinal differential protection of transmission lines
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
145117 2018 11 صفحه PDF 23 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 94, January 2018, Pages 276-286

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2- رویکرد کلاسیک

3- الگوریتم های موجود

1.3 اصل پایداری اضافی

شکل 1- حفاظت تفاضلی طولی از خطوط انتقال. (1) اصل عملیات حفاظت تفاضلی طولی. (2) مشخصات قطع رله

2.3 اصل جزء توالی منفی

شکل 2- حفاظت تفاضلی با مشخصات انقطاع پایداری اضافی

4- الگوریتم مطروحه

5- نتایج

شکل 3- مدل تست حفاظت تفاضلی طولی از خطوط انتقال. (a) خط انتقال با مدل ترانسفورماتورهای جریان. (b) مشخصات مغناطیس زایی ترانسفورماتور جریان پایانه¬ی راست (R) و پایانه¬ی چپ (L). 

شکل 4- جریان های ثانوی ترانسفورماتور در فاز A و کمیت های محاسبه شده با الگوریتم زیمنس درطی خطای بیرونی. (a) جریان های ترانسفورماتور ثانوی پایانه چپ (iL) و پایانه ی راست (iR) در فاز A. (b) جریان تفاضلی (Idiff) و جریان قطع تفاضلی (Itrip). (c) جریان پایداری (Istab) و جریان تفاضلی (Idiff).

شکل 5- کمیت های محاسبه شده با الگوریتم ABB درطی خطای بیرونی. (a) جریان تفاضلی (Idiff) و جریان قطع تفاضلی (Itrip). (b) ماژول های جزء توالی منفی در هر دو پایانه (INegSeqL و INegSeqR) و کمینه مقدار  (IMINNegSeq). (c) تفاوت زاویه ای بین فازورهای جزء توالی منفی (delta) و کران تنظیمی (boundary).

شکل 6- کمیت های بدست آمده ازطریق الگوریتم جدید درطی خطای بیرونی. (a) جریان تفاضلی (Idiff) و شاخص جهت (IND). (b) جریان تفاضلی (Idiff) و کمینه جریان قطع (Imin)، شاخص جهت (IND) و سیگنال ارسال شده به موج شکن مدار (TRIP).

1.5 خطاهای خارج از منطقه ی حفاظت شده

1.1.5 اصل پایداری اضافی

جدول 1- انواع خطا

شکل 11- کمیت های مربوطه در فاز A درطی خطای 3 (زیمنس و ABB). (a) جریان تفاضلی (Idiff) و جریان قطع تفاضلی (Itrip)- زیمنس. (b) جریان تفاضلی (Idiff) و جریان قطع تفاضلی (Itrip)- ABB. (c) ماژول های جزء توالی منفی در هر دو پایانه (INegSeqL و INegSeqR) و کمینه مقدار (IMINNegSeq)- ABB. (d) تفاوت زاویه بین فازورهای جزء توالی منفی (delta) و کران تصحیح (boundary)- ABB. 

شکل 12- کمیت های بدست آمده با الگوریتم جدید درطی خطای سه. (a) جریان تفاضلی (Idiff) و شاخص جهت (IND) و (b) جریان تفاضلی (Idiff) و کمینه جریان قطع (Imin)، شاخص جهت (IND) و سیگنال ارسال شده به موج شکن مدار (TRIP).

جدول 2- زمان های قطع رله بسته به انتخاب الگوریتم (میلی ثانیه).

شکل 7- کمیت های مربوطه رد فاز A درطی خطای یک (زیمنس و ABB). (a) جریان تفاضلی (Idiff) و جریان قطع تفاضلی (Itrip)- زیمنس. (b) جریان تفاضلی (Idiff) و جریان قطع تفاضلی (Itrip)- ABB. (c) ماژول های جزء توالی منفی در هر دو پایانه (INegSeqL و INegSeqR) و کمینه مقدار (IMINNegSeq)- ABB. (d) تفاوت زاویه ای بین فازورهای جزء توالی منفی (delta) و کران تصحیح (boundary)- ABB.

شکل 8- کمیت های بدست آمده با الگوریتم جدید درطی خطای 1. (a) (a) جریان تفاضلی (Idiff) و شاخص جهت (IND). (b) جریان تفاضلی (idiff) و کمینه جریان قطع (Imin)، شاخص جهت (IND) و سیگنال ارسالی به موج شکن مدار (TRIP).

شکل 9- کمیت های مربوطه در فاز A درطی خطای دو (زیمنس و ABB). (a) جریان تفاضلی  (idiff) وجریان قطع تفاضلی (Itrip)- زیمنس. (b) جریان تفاضلی (Idiff) و جریان قطع تفاضلی (Itrip)- ABB. (c) ماژول های جزء توالی منفی در هر دو پایانه (INegSeqL و INegSeqR) و کمینه مقدار (IMINNegSeq)- ABB. (d) تفاوت زاویه ای بین فازورهای جزء توالی منفی (delta) و کران تصحیح (boundary)- ABB.

شکل 10- کمیت های بدست آمده با الگوریتم جدید درطی خطای دو. (a) جریان تفاضلی (Idiff) و شاخص جهت (IND). (b) جریان تفاضلی (Idiff) و کمینه جریان قطع (Imin)، شاخص جهت (IND)، و سیگنال ارسال شده به موج شکن مدار (TRIP). 

2.1.5 اصل جزء جریان توالی منفی

3.1.5 رویکرد جدید

جدول 3- مقادیر تصحیح مقاومت خطا، طول خط و توان منبع.

شکل 13- کمیت های کسب شده توسط الگوریتم جدید درطی خطای چهار. (a) جریان تفاضلی (Idiff) و شاخص جهت (IND) و (b) جریان تفاضلی (Idiff) و کمینه جریان قطع (Imin)، شاخص جهت (IND) و سیگنال ارسال شده به موج شکن مدار (TRIP).

شکل 14- کمیت های کسب شده توسط الگوریتم جدید درطی خطای پنج. (a) جریان تفاضلی (Idiff) و شاخص جهت (IND) و (b) جریان تفاضلی (Idiff) و کمینه جریان قطع (Imin)، شاخص جهت (IND) و سیگنال ارسال شده به موج شکن مدار (TRIP).

2.5 خطاهای درون منطقه ی حفاظت شده.

شکل 15- کمیت های کسب شده توسط الگوریتم جدید درطی خطای شش. (a) جریان تفاضلی (Idiff) و شاخص جهت (IND) و (b) جریان تفاضلی (Idiff) و کمینه جریان قطع (Imin)، شاخص جهت (IND) و سیگنال ارسال شده به موج شکن مدار (TRIP).

شکل 16- کمیت های کسب شده توسط الگوریتم جدید درطی خطای هفت. (a) جریان تفاضلی (Idiff) و شاخص جهت (IND) و (b) جریان تفاضلی (Idiff) و کمینه جریان قطع (Imin)، شاخص جهت (IND) و سیگنال ارسال شده به موج شکن مدار (TRIP).

3.5 تاثیر مقاومت خطا، طول خط و توان منبع

6- نتیجه گیری
ترجمه کلمات کلیدی
رله دیفرانسیل خط انتقال حفاظت از سیستم،
کلمات کلیدی انگلیسی
Differential relay; Transmission line; Power system protection;
ترجمه چکیده
الگوریتم جدیدی برای حفاظت تفاضلی طولی از خطوط انتقال در مقاله تشریح می شود. روش پایداری کلاسیک در جلوگیری از انقطاع غیرضروری رله درصورت اشباع ترانسفورماتور جریان درطی خطاهای خارج از منطقه ی حفاظت شده روش مطمئن نیست. روش های متعددی در تعیین اشباع ترانسفورماتور جریان وجود دارند. فرض مقاله آن است بجای جریان ثابت، جهت جریان وارده به رله باید پایش شود. الگوریتم مطروحه با الگوریتم های بکاررفته توسط تولیدکنندگان معروف رله مقایسه شده است. انواع خطاها، داخل و خارج از منطقه ی حفاظت شده شبیه سازی می-شوند و اثبات می شود رله درصورت استفاده از الگوریتم مطروحه قطع می کند. نتایج اثبات کرده اند که اشباع ترانسفورماتور جریان تحت تاثیر عملیات حفاظت واقع نمی شود، و پاسخ بی درنگ رله با وقوع خطاها در منطقه ی حفاظت شده کسب می شود.
ترجمه مقدمه
حفاظت تفاضلی طولی آنالوگ در خطوط انتقال کوتاهتر، تک مداری در شبکه های تغذیه دوگانه استفاده می شود. اگر سیم های زمینی نوری (OPGW) استفاده شوند، طول خط یک عامل محدود کننده است. اصل محافظت تفاضلی طولی مبتنی بر مقایسه ی جریان های تعیین شده در ابتدا و انتهای خط است که به مفهوم حفاظت سریع، حساس و ساده می انجامد، با این تضمین که خط معیوب از شبکه قطع می شود. منطقه ی حفاظت شده توسط موقعیت ترانسفورماتورهای جریان تعریف می شود، از آنجاییکه سیگنال به رله ی تفاضلی آورده می شوند ]1- 3[. دو نوع الگوریتم برای حفاظت تفاضلی وجود دارند: انواعی که از فازورها استفاده می کنند ]4-6[ و انواعی که از مقادیر لحظه ای کمیّت های الکتریکی استفاده می کنند ]7[. راه حل های رویکرد کلاسیک که منحصراً از سیگنال جریان استفاده می شوند، مستلزم ورودی های ولتاژ هم است ]8-10[. اشباع ترانسفورماتور جریان، مشکل اصلی عملیات حفاظت تفاضلی است ]11[. یعنی، جریان های خطا بالا درصورت وقوع خطا خارج از منطقه ی حفاظت شده (خطای بیرونی) می توانند ترانسفورماتورهای جریان را اشباع کنند. اگر مشخصات ترانسفورماتورهای جریان در دو انتهای مخالف خط یکسان نباشند، جریان تفاضلی بالا توسط رله جاری می-شود. این جریان می تواند سبب قطع غیرضروری رله شود. روش های متعددی وجود دارند که می توان از چنین رخدادهایی پیشگیری کرد. سازندگان پیشگام حفاظت رله راه حل های مختلفی را عرضه می کنند ]3، 12- 15 [. بررسی ارائه شده در این مقاله مبتنی بر این ایده است که شاخص جهت جریان باید بجای جریان ثابت استفاده شود. شاخص جریان ازطریق مقایسه ی فازی تعریف می شود که در ]16-18[ با استفاده از جریان های آورده از انتهای خط تشریح شده است. روشی که در این مقاله تشریح شد، با راه حل های عرفی عملاً اجرایی مقایسه شد. مزیت رویکرد مطروحه، پاسخ وادارکننده با کمینه عملیات ریاضی است. علاوه براین، الگوریتم به اشباع ترانسفورماتور جریان حساس است.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  الگوریتمی برای حافظت تفاضلی طولی از خطوط انتقال

چکیده انگلیسی

This paper describes a new algorithm for longitudinal differential protection of transmission lines. Classic stabilization is an unreliable method for avoiding unnecessary relay tripping in case of current transformer saturation during faults outside the protected zone. There are various methods for detecting current transformer saturation. The paper’s thesis is that rather than the stabilization current, the direction of the currents introduced into the relay should be monitored. The proposed algorithm has been compared to the algorithms used by renowned relay producers. Different types of faults have been simulated, both within and outside of the protected zone, and the paper demonstrates how the relay trips when the algorithm in question is used. The results have proven that current transformer saturation does not affect protection operation, and that a prompt relay response is obtained for faults occurring within the protected zone.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.