دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 37325 + ترجمه فارسی
ترجمه فارسی عنوان مقاله

رابطه تأثیر همسالان و جو مدرسه با مصرف مواد در میان نوجوانان آسیایی آمریکایی

عنوان انگلیسی
Relation of peer effects and school climate to substance use among Asian American adolescents
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
37325 2015 13 صفحه PDF 27 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Adolescence, Volume 42, July 2015, Pages 115–127

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

کلیدواژه ها

مقدمه

نسل مهاجران و سرمایه اجتماعی قومی

سرمایه اجتماعی نسلی

جو مدرسه و رفتارهای خطردار نوجوانان

فرضیه ها

روش

نمونه

داده های مفقوده

متغیرهای وابسته

جدول 1. مقیاس سئوالات ارائه دهنده چند متغیر و اعتبار آنها (N=1585).

وضعیت نسلی مهاجران

برجستگی همسالان هم نسل

برجستگی همسالان هم قوم

جو مدرسه

SES سطح مدرسه و سطح فردی

متغیرهای کنترل

نتایج

تحلیل توصیفی

تحلیل های چندمتغیری

جدول 2. آمار توصیفی نمونه (N=1585)

جدول 3. رگرسیون دوجمله ای منفی پیش بینی کننده مصرف الکل

جدول 4. رگرسیون دوجمله ای منفی پیش بینی کننده مصرف تنباکو

جدول 5. رگرسیون دوجمله ای منفی پیش بینی کننده مصرف حشیش

جدول 6. رگرسیون دوجمله ای منفی پیش بینی کننده مصرف سایر مواد

بحث
ترجمه کلمات کلیدی
آمریکایی های آسیایی - نوشیدن دوره ای سنگین - استفاده از مواد مخدر غیرقانونی - نسل مهاجر - فضای مدرسه
کلمات کلیدی انگلیسی
Asian Americans; Heavy episodic drinking; Illicit drug use; Immigrant generation; School climate
ترجمه چکیده
این مقاله با استفاده از نمونه طولی نماینده ملی از نوجوانان/بزرگسالان جوان آسیایی آمریکایی (26-18 ساله)، پیوند بین تأثیر همسالان و جو مدرسه از یک طرف و مصرف مواد شامل تنباکو، الکل و سایر مواد غیرقانونی تغییردهنده خلق و خوی، از طرف دیگر، را بررسی می کند. نمونه (N=1585) از مطالعه طولی ملی سلامت نوجوانان (موج های 1 و 3) برگرفته شده است. این مطالعه برای آزمودن تجربی نظریه های تناسب محیط با مرحله، سرمایه اجتماعی و نسلی تنظیم شده است. متغیرهای اکتشافی شامل مقیاس های سطح فردی (وضعیت نسل مهاجران، خاستگاه قومی، همسالان هم‌قوم یا هم‌نسل-همسالان از یک نسل مهاجران) و سطح مدرسه (جو مدرسه و وضعیت متوسط اجتماعی-اقتصادی مدرسه) هستند. برای برآورد مصرف مواد از مدلسازی چندسطحی (رگرسیون دوجمله ای لجیستیک و منفی) استفاده شد. نتایج نشان می دهند که اولویت برای دوستان هم نسل دارای ارتباط معکوس با تعداد دفعات مصرف حشیش و سایر مواد غیرقانونی بوده و اولویت برای همسالات هم قوم دارای ارتباط معکوس با مصرف سایر داروهای غیرقانونی است. ما همچنین دریافتیم که جو مدرسه عامل پیش بینی کننده قوی و منفی برای تعداد دفعات مصرف حشیش و سایر مواد غیرقانونی و همچنین برای مشروب خواری دوره ای شدید است. به لحاظ خط مشی، این یافته ها نشان می دهند که دانش آموزان آسیایی آمریکایی باید در مدرسه از شبکه های همسالان هم نسل و هم قوم و بالاتر از همه، از بهبود جو مدرسه برخوردار شوند.
ترجمه مقدمه
مصرف واد در میان نوجوانان یک مشکل جدی برای سلامت عمومی در ایالات متحده است. در ماه گذشته، 39 درصد از دانش آموزان دبیرستانی نوشیدن مقداری الکل، تقریباً 23 درصد از آنها مصرف حشیش، و 16 درصد نیز کشیدن سیگار را گزارش داده اند (جانستون، اومالی، میش، باچمن و شولنبرگ، 2004). تا کلاس دوازدهم، حدود نیمی از نوجوانان یک ماده غیرقانونی را حداقل یک بار مصرف کرده اند (جانستون و همکاران، 2014). درحالیکه متون مربوط به عوامل خطر و شیوع مصرف مواد در نوجاوان رو به گسترش است، اما تحقیقات روی نوجوانان آسیایی آمریکایی در مقایسه با سایر گروه های نژادی-قومی بسیار اندک است (هاهم، لاهیف و گوترمن، 2003؛ پرایس، ریسک، وونگ و کلینگل، 2002). بعلاوه، متون موجود درباره مصرف مواد غیرقانونی، تنباکو و الکل در میان آسیایی آمریکایی ها روی اثرات خانوادگی و تاب آوری قومی متمرکز است اما نقش شبکه های همسالان و جو مدرسه بررسی نشده ند (هاهم و همکاران، 2003؛ پرایس و همکاران، 2002). این مطالعه طولی اولین بررسی نظام مند از هر دوی اثرات نسلی همسالان و جو مدرسه مرتبط با مصرف مواد در میان نوجوانان/بزرگسالان جوان است. این مطالعه هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ تجربی حائز اهمیت است. در این مطالعه، مفاهیم پژوهش های قبلی (هاهم و دیگران، 2003؛ هاهم و لاهیف و گوترمن، 2004)، با ادغام پیشرفت های نظری، یافته های تجربی و روش های آماری جدیدتر به روزرسانی شده و بسط می یابند. در سطح نظری، این مطالعه نظریه جامعه شناختی نسل (ادموندز و تورنر، 2002؛ ایرمان و تورنر، 1998؛ تورنر، 1998) را با نظریه سرمایه اجتماعی (برای مثال، بوردیو، 1986؛ کولمن، 1988؛ پورتس، 1998) و نظریه تناسب محیط با مرحله (اکلس، 2004؛ اکلس و روستر، 2011؛ گاتمن و اکلس، 2007) ادغام کرده و اثر سرمایه اجتماعی قومی و نسلی، خصوصیات مدرسه (SES متوسط و جو مدرسه)، پیشینه خانوادگی، و وضعیت نسل مهاجران را بر مصرف مواد آسیایی آمریکایی ها توضیح می دهد. در سطح روش شناختی، در این پژوهش، دو مقیاس شبکه همسالان معرفی شده است، برجستگی همسالان هم نسل و برجستگی همسالان هم قوم. این شاخص ها نشان دهنده شکل های قومی و نسلی سرمایه اجتماعی حاضر در شبکه های مهاجران هستند. تازگی دیگری که مطالعه حاضر دارد معرفی مقیاسی برای جو مدرسه، یک متغیر سطح مدرسه، است که کیفیت روابط دانش آموز-دانش آموز و دانش آموز-معلم را نمایش می دهد. در سطح تجربی، این مطالعه از موجود بودن مجموعه داده نماینده ملی –مطالعه طولی ملی سلامت نوجوانان (موج های 1 و 3)- و مدلسازی رگرسیون چندمتغیری برای برآورد شیوع مصرف مواد در میان نوجوانان آسیایی آمریکایی بهره می برد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  رابطه تأثیر همسالان و جو مدرسه با مصرف مواد در میان نوجوانان آسیایی آمریکایی

چکیده انگلیسی

Using a nationally representative, longitudinal sample of Asian American late adolescents/young adults (ages 18–26), this article investigates the link between peer effects, school climate, on the one hand, and substance use, which includes tobacco, alcohol, and other illicit mood altering substance. The sample (N = 1585) is drawn from the National Longitudinal Study of Adolescent Health (Waves I and III). The study is set to empirically test premises of generational, social capital and stage-environment fit theories. The exploratory variables include individual-level (immigrant generation status, ethnic origin, co-ethnic and co-generational peers – peers from the same immigrant generation) as well as school-level measures (average school socio-economic status and school climate). Multilevel modeling (logistic and negative binomial regression) was used to estimate substance use. Results indicate that preference for co-generational friends is inversely associated with frequency of cannabis and other illicit drug use and preference for co-ethnic peers is inversely associated with other illicit drug use. We also find that school climate is a strong and negative predictor of frequency of cannabis and other illicit drug use as well as of heavy episodic drinking. In terms of policy, these findings suggest that Asian American students should benefit from co-ethnic and co-generational peer networks in schools and, above all, from improving school climate.

مقدمه انگلیسی

Substance use among adolescents is a serious public health problem in the United States. In the past month, 39 percent of high school seniors reported drinking some alcohol, almost 23 percent reported using cannabis, and 16 percent reported smoking cigarettes (Johnston, O'Malley, Miech, Bachman, & Schulenberg, 2014). By the twelfth grade, about half of adolescents have used an illicit drug at least once (Johnston et al., 2014). Whilst there is burgeoning literature on prevalence and risk factors of adolescents' substance use, research on Asian American adolescents has been scarce compared with other race-ethnic groups (Hahm et al., 2003 and Price et al., 2002). Moreover, the existing literature on alcohol, tobacco and illicit substance use among Asian Americans focused on family influences and ethnic resilience, while leaving the role of peer networks and school climate unexamined (Hahm et al., 2003 and Price et al., 2002). This longitudinal study represents the first systematic investigation of both peer generational effects and school climate associated with substance use among Asian American adolescents/young adults.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.