دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 53224
ترجمه فارسی عنوان مقاله

طرح ناظر جبری برای گروه سیستم های غیر خطی قابل مشاهده : 2 لینک کاربردی برای کنترل رباتیک

عنوان انگلیسی
Algebraic observer design for a class of uniformly-observable nonlinear systems: Application to 2-link robotic manipulator
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
53224 2015 6 صفحه PDF
منبع

Publisher : IEEE (آی تریپل ای)

Journal : Asian Control Conference, 2009. ASCC 2009. 7th, Date of Conference: 27-29 Aug. 2009 Page(s): 390 - 395 E-ISBN : $tmp} Print ISBN: 978-89-956056-2-2

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

واژه های کلیدی 

مقدمه 

اقدامات اولیه

توصیف سیستم

مشتق گیر مرتبه دوم متغیر با زمان

طرح ناظر

ناظر غیرخطی 

برنامه 2 پیوندکنترل رباتیک

نتیجه گیری

شکل 1 : دو پیوند ربات

شکل 2 : وضعیت صحیح و برآوردن آن
ترجمه کلمات کلیدی
سیستم های غیرخطی، سیستم های متغیر با زمان، مشتق گیری دقیق، طرح ناظر، تئوری سیستم
کلمات کلیدی انگلیسی
Nonlinear Systems; Time-varying Systems; Exact differentiation; Observer Design; System Theory.
ترجمه چکیده
ما پیشنهاد می کنیم که یک ناظر از نظر جهانی برای سیستم های غیر خطی سه وضعیتی مطرح می کنیم که وضعیت قابل مشاهدۀ کامل و هماهنگ را تایید می کنند. با ایجاد مشتق گیر متغیر با زمان، ما می توانیم مشتق های اول و دوم خروجی سیستم را بدون تحمیل حدود وضعیت ها یا خروجی دوباره ایجاد کنیم. با استفاده از قابلیت مشاهدۀ جبری سیستم، ما نشان می دهیم که وضعیت های ارزیابی کننده می توانند خروجی های غیر خطی تفاوت اختلاف زمان را دوباره ایجاد کنند. این روش جدید چندین نقطه قوت در روش های طرح، ناظر کلاسیک دارد که اساسأ در ارتباط با شکل غیرخطی بودن سیستم می باشند نشان داده شده است که قابلیت مشاهدۀ هماهنگ و کامل، وجود ناظر از نظر جهانی را بدون محدودیت اصلی در غیرخطی بودن سیستم نشان می دهد. مثال ارائه شده، برای توضیح کارایی طرح مطرح شده را نشان می دهد.
ترجمه مقدمه
طرح ناظر غیرخطی برای سیستم های دینامیک موضوع بسیاری از مقالات پژوهشی شده است که چندین روش برای ایجاد وضعیت های ارزیابی نشده از ارزیابی های خروجی و ورودی استفاده شده اند. همانطور که در این مقاله گزارش شده است، دشواری برآورد وضعیت به ماهیت غیرخطی بودن سیستم، نوع ورودی بکار رفته برای سیستم مشاهده شده و شکل خروجی سیستم که نقش مهمی در خطی بودن دینامیک های خطا و ثبات آن دارد، بستگی دارد. روش ساده غیر دسترس برای ایجاد یک ناظر برای سیستم غیرخطی روش های چالش برانگیز مشاهده شده، شکل غیرخطی بودن، ارتباط وضعیت های سیستم یا ویژگی Lipschitz غیر خطی بودن سیستم بستگی دارد. در میان متداولترین استراتژی هایی که برای ایجاد ناظر بکار رفته اند، ما الگوریتم های مبتنی بر خطی بودن خطا [4],[3],[2],[1] پروسه های طرح Lyapunov [6],[5] و طرح ناظر حالت متغیر [8],[7] را بیان می کنیم. پروسه های چالش برانگیز دیگر به عنوان روش های مشاهدۀ عددی [9] روش های مشاهده شبکه عصبی [10] طرح ناظر غیرخطی جبری [11] و روش های مشاهدۀ معیار دایره [12],[13],[14],[15] می باشند. در موردی که سیستم ناموفق در قرار گرفتن در شکل خاصی از قابلیت مشاهده است.طرح ناظر بالا افزایش را به عنوان روشی محکم آشکار می شود که اغلب برای ایحاد مجدد وصعیت های سیستم بر اساس این فرضیه استفاده شده است که غیرخطی بودن بردار به لحاظ جهانی یا محلی Lipschitz می باشد، [16],[17],[18],[19],[20],[21] را مشاهده کنید. به هر حال، محدودیت Lipschitz همیشه تایید نشده است و بطور کلی از تقارب جهانی ناظر با منفعت بالا جلوگیری می کند. علاوه بر این، وجود افزایش نظارت با مقدار ثابت Lipschitz تغییر کرده است که نیازمند این است که به اندازه کافی کوچک باشد برای جزییات بیشتر [21] را مشاهده کنید. اگرچه، طرح ناظر معیار دایره ، از اطلاعات مقدار ثابت Lipschitz [22],[14] می باشد، این طرح جالب محدود به سیستم هایی با غیرخطی بودن گرادیان مثبت باقی می ماند. در این مقاله، ما نشان می دهیم که مقادیر جبری یکنواخت حاکی از وجود ناظر غیرخطی برای سیستم های دینامیک سه وضعیتی است. ناظر غیرخطی به عنوان مشتق گیر متغیر با زمان با خروجی های غیرخطی ایجاد شده است. این خروجی های غیرخطی به عنوان ابزاری برای ایجاد وضعیت های سیستم مشاهده شده بکار خواهند رفت. ما نشان می دهیم که این برآوردها با درجه مشابهی از تقارب وضعیت های مشتق گیر با هر شکل از غیرخطی بودن به هم نزدیک می شوند. روش مطرح شده می تواند برای گروه بزرگتر سیستم هایی بوجود آید که لزومأ ساختارهای مثلثی شکل ندارند، که به عنوان نمونهای از کار، لینک ربات 2 نشان داده شده است.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  طرح ناظر جبری برای گروه سیستم های غیر خطی قابل مشاهده : 2 لینک کاربردی برای کنترل رباتیک

چکیده انگلیسی

We propose a globally convergent observer for three-state nonlinear systems verifying the uniform complete observability condition. By constructing a time-varying differentiator, we are then able to reproduce the first and the second derivatives of the system output without imposing the boundedness of the states or the output. By exploiting the algebraic observability of the system, we show that the unmeasured states can be reproduced as nonlinear outputs of the time-varying differentiator. This new technique has several advantages over classical observer design methodologies that are basically related to the form of the system nonlinearities. It will be shown that the complete uniform observability implies the existence of globally convergent observer without major restriction on the system nonlinearities. Illustrative example is provided to demonstrates the efficiency of the proposed design.