دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 22078
ترجمه فارسی عنوان مقاله

یکپارچه سازی پروفایل مهارت ها و مدیریت خرید موجودی اوراق بهادار: فرصتی برای ایجاد قابلیت خرید

عنوان انگلیسی
Integrating skills profiling and purchasing portfolio management: An opportunity for building purchasing capability
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
22078 2014 13 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Production Economics, Volume 147, Part B, January 2014, Pages 271–283

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

1.    مقدمه

2.    بررسی منابع براساس پروفایل مهارت ها

2.1.    پروفایل مهارت و صلاحیت

2.2.    مهارت ها و دانش خرید

3.    مدیریت و درخواست خرید موجودی اوراق بهادار در زمینه خرید جهانی

3.1.    طبقه بندی محصولات و مدل های خرید موجودی اوراق بهادار

شکل 1. ماتریس کرالجیک (اصلاح شده به واسطه کرالجیک، 1983، ص. 11).

3.2.    سازمان خرید جهانی

شکل 2. پرونده های متنی بونسوا (بونسوا، 1999، ص. 38).

شکل 3. چارچوب مفهومی استراتژی خرید جهانی

شکل 4. چارچوب پردازش اطلاعات کلی

4.    روش ها و طرح پژوهشی

جدول 1:پروفایل موقعیت خرید، توسط خوشه

 شکل 5. جمعیت شناختی پاسخ دهندگان (n = 72)

5.    نتایج نظر سنجی

5.1.    خوشه 1: نوع خرید استراتژیک

5.2.    خوشه 2: نوع خرید تاکتیکی

جدول 2. پروفایل مهارت ها به وسیله خوشه.

5.3.    خوشه 3: نوع محصول معمول

5.4.    تفاوت بین خوشه ها

  شکل 6.  مقایسه نمونه ها با خوشه، میانگین تمام متغیرهای مرتبط با محصول و میانگین تمام متغیرهای مرتبط با بازار ( کدگذاری معکوس متغیرهای بازار عرضه).

6.    بحث و گفتگو  

6.1.    نحوه تفاوت الزامات مهارت ها با نوع خرید – تغییر و اندازه گیری

6.2.    بحث و گفتگو: پیامدهای مدیریت خرید

جدول 4. اتخاذ نظرسنجی برای زمینه های مختلف شرکت: مراحل پیش از ایجاد پروفایل مهارت ها توسط نوع خرید

7.    نتیجه گیری
ترجمه کلمات کلیدی
خرید پرتفولیو - خرید مهارت - تجزیه و تحلیل کلاستر - پروفایل مهارت - تدارکات - خرید صلاحیت
کلمات کلیدی انگلیسی
Purchasing portfolio, Purchasing skill, Cluster analysis, Skill profiling, Procurement HRM, Purchasing competence
ترجمه چکیده
روش خرید موجودی اوراق بهادار کرالجیک (1983) تصور می کند که انواع مختلف خرید مستلزم استراتژی های مختلف منابع یابی است که اساس مجموعه منابع و شیوه های مجزا را تشکیل می دهد. این شیوه کاملا در کسب و کار به کار گرفته می شود و به طور گسترده ای مورد پژوهش قرار می گیرد و هنوز هم درمورد نحوه تغییر دانش و مهارت ها درتمام مجموعه خریدها تحقیقات اندکی انجام می شود. این مقاله مجموعه دانش را درمورد مدیریت خرید موجودی اوراق بهادار، و کاربرد آن در توسعه خرید راهبردی در سازمان، و مدیریت منابع انسانی در عملکرد خرید را توسعه می دهد. روش جدیدی برای پروفایل مهارت های خرید مطرح می شود که دقیقا مناسب محیط های پویایی است که مستلزم انعطاف پذیری هستند. پرسنل متخصص خرید در یک نظر سنجی خرید ویژه را توصیف کردند و مهارت های موردنیاز برای عملکرد موثر در خرید آن جنس را لیست کردند. خریدها براساس اهمیت خود برای سازمان ( ارزیابی درون گرا هزینه و شاخص های تولید ) و بازار عرضه (ارزیابی برون گرا عدم قطعیت و ریسک تجاری) مقوله بندی می شوند. سه نوع موقعیت اصلی خرید ازطریق تحلیل خوشه ای شناسایی می شوند. مهارت های مورد نیاز برای خرید موثر به طور قابل توجهی در این سه شاخه (برای 22 مهارت، p < 0.01) متغیر هستند. تحقیقات قبلی نشان می دهد که سازمان های جهانی برای توسعه استراتژی های منابع یابی نه تنها از روش خرید موجودی اوراق بهادار استفاده می کنند، بلکه تجزیه و تحلیل ها را به منظور تحت تاثیر قرار دادن طرح تمهیدات خرید (محلی درمقابل جهانی) و توسعه تدابیر اصلاحی خود جمع آوری می کنند. چنین سازمان هایی می توانند با نوع خرید از پروفایل مهارت ها نیز بهره مند شوند. ما توضیح دادیم که نظرسنجی چگونه می تواند به منظور ارائه ابزار مدیریتی برای شرکت های جهانی که به دنبال بهبود قابلیت های تهیه، انعطاف پذیری و عملکرد هستند سازگاری یابد.
ترجمه مقدمه
شواهد مستحکمی وجود دارد که مدیریت موثر و کارآمد زنجیره تامین عامل اصلی موفقیت شرکت هایی است که در مرکز بازرگانی جهانی رقابت می کنند (لامینگ، 1993؛ کارتر و الرام، 2003؛ کازینز، 2005؛ هارتمن و همکاران، 2012)، واینکه توسعه خرید از عملکرد تاکتیکی تا راهبردی می تواند مزیت رقابتی پایداری ارائه دهد (الرام و کار، 1994؛ کارتر و ناراسیمهان، 1996؛ چن و همکاران، 2004). مطالعات قبلی روابط بین مهارت های خرید و این قبیل متغیرها را به عنوان خرید راهبردی (کار و همکاران، 2000) عملکرد مدیریت عرضه و یکپارچگی عرضه کننده ( التانتاوی و همکاران، 2009)، عملکرد سازمانی (کار و اسملتزر، 2000؛ کازینز و همکاران، 2006) و موقعیت خرید در داخل سازمانی (تاسابجی و مورهاوس، 2008) را بررسی می کند. گرچه این فرایند بدون انتقاد نیست (کرالجیک، 1983؛ بونسائو، 1999) خرید موجودی اوراق بهادار به طور گسترده ای به منظور بهبود عملکرد خرید در سازمان ها به کار گرفته می شود (گلدرمن و ون ویل، 2003). این روش سابقا خریدها را براساس محدوده ای از عوامل داخلی، محصول، سود و عوامل عملیاتی و خارجی، و اوضاع بازار عرضه طبقه بندی می کرد که با هدف ارائه توصیه های مختلف استراتژی منابع یابی برای موقعیت های متمایز روی هم رفته به ترتیب عوامل «تاثیر سود» و «ریسک عرضه» نامیده می شوند (گلدرمن و سمیجن، 2006). روسای خرید نیز به دقت بر الزامات دانش و مهارت ها و نحوه تفاوت اینها براساس محیط سازمانی تمرکز می کنند که در آن محیط می تواند بر حسب استراتژی شرکت، موعد خرید، ساختار سازمانی و زمینه کسب و کار توضیح داده شود (رزمیجیر و همکاران، 2003). جهان شمولی، برون سپاری و تجارت الکترونیکی عوامل مهمی هستند که باعث تغییر سریع و قابل توجهی در وضعیت خرید، نقش های شغل خرید و طراحی سازمانی می شود (ژنگ و همکاران، 2007). مطالعات مختلف به کاهش اهمیت آنچه که می تواند به عنوان مهارت های خرید بسیار فنی و افزایش اهمیت مهارت بسیار عمومی، «سبک تر» و بسیار راهبردی درنظر گرفته شود اشاره می کنند (برای بررسی ژنگ و همکاران (2007) و التانتاوی و همکاران (2009) را ببینید). استدلال اصلی ارائه شده در این مقاله این است که افرادی که در سازمان های پیچیده مسئول توسعه و مدیریت خرید و عرضه هستند باید همانطور که با ستفاده از روش خرید موجودی اوراق بهادار توضیح داده شد برای تحت تاثیر قرار دادن طراحی سازمانی و توسعه منابع انسانی در عملکرد خرید دانش و مهارت ها را مطابق با «نوع خرید» لیست کند. نمونه این فرایند بواسطه بررسی منابع مرتبط مفهومی و تجربی و مطالعه اکتشافی روابط بین مهارت ها و موقعیت خرید توسعه می یابد. این مقاله به پرداختن به این دو شکاف پژوهشی کمک می کند. ابتدا، مطالعات قبلی مهارت ها را به روش های مختلفی از قبیل نقش شغلی، مقایسه خرید تقابلی درمقابل رابطه ای و سررسید سازمان توصیف می کنند. هر روش مزایایی دارد اما زمانی که در شرکت های جهانی اعمال می شوند دقیقا برای اوضاع بسیار متغیر و پیچیده مناسب نیستند. دوم، با وجود بیان (درواقع مختصر) اهمیت بهبود مهارت های خرید در مقاله اثرگذار کرالجیک (کرالجیک، 1983، ص. 117)، از دیدگاه خرید موجودی اوراق بهادار به منظور درک بهتر این موضوع که دانش و مهارت های خرید مورد نیاز برای عملکرد موثر که خرید در آن واقع می شود چیست تحقیقات اندکی انجام می شود. بنابراین اولین هدف ما برای موقعیت های خرید مجزا بررسی تجربی اهمیت نسبی مهارت های خرید است. آیا الزامات مهارت ها به طور قابل توجهی براساس تاثیر سود و ریسک عرضه متغیر هستند و اگر چنین است چگونه متغیر هستند؟ برای دستیابی به این فرایند لازم است: (1) انواع خرید را طبقه بندی کنید؛ (2) مجموعه مهارت های خرید را شناسایی کنید؛ (3) فایل مهارت را برای هرنوع خرید توسعه دهید (4) این پروفایل ها را با هم مقایسه کنید و تطبیق دهید. هدف دوم و گسترده تر بررسی انتقاد آمیز خود فرایند ایجاد پروفایل و ارتباط آن با عمل و بیان این موضوع است که چگونه ممکن است این فرایند برای حمایت از توسعه اجرایی به کار برده شود. متغیرهای نظرسنجی براساس چهار بعد برای توصیف موقعیت های خرید (ویژگی های محصول، هزینه و ارزش محصول، بازار عرضه و ویژگی های عرضه کننده اصلی، فعلی) اعمال می شوند و مجموعه ای از 33 مهارت خرید تدوین می شود. سه نوع متمایز از انواع خرید با استفاده از روش اکتسافی تحلیل خوشه ای ( آلدندرفر و بلاشفیلد، 1984) شناسایی می شوند: راهبردی (n=27)، تاکتیکی (n=32) و معمولی (n=13). فایل های مهارت تغییر مهم (برای 22 مهارت p < 0.01) را برای هر خوشه نشان می دهد. در ادامه نتایج مشروح گزارش شده است. بررسی منابع درمورد دانش ومهارت های خرید افراد ( که از این به بعد به اختصار به عنوان «مهارت» اشاره می شود) و مدیریت آنها تمرکز بر مهارت های سطح بالاتر موردنیاز در میان کارکنان مشغول به کار را در عملکرد راهبردی افزایشی آشکار می سازد. به مهارت های موردنیاز برای خرید محلی و یا خرید بسیار عملیاتی توجه اندکی می شود. علاوه براین، هرچند مقاله ها درمورد مهارت ها تاثیر خود را بر عملکرد و عوامل وساطت کننده مانند وضعیت عملکرد و یکپارچگی عرضه کننده بررسی می کنند (التانتاوی و همکاران، 2009)، و برحسب دریافت پیامدهای طرح سازمانی نتایج خود تحقیقات اندکی ارائه می دهند. از طرف دیگر، منابع مدیریت خرید موجودی اوراق بهادار در سازمان های پیچیده به کاربرد روش موجود در عملکرد خرید راهبردی (یعنی جامع) می پردازد. هرچند این مفاهیم برای طرح سازمانی مورد بحث قرار می گیرند (تراتمن و همکاران 2009b) و برای پرسنل شناسایی می شوند (کوئینتنز و همکاران، 2006)، هیچ منبعی را یافت نکردیم که این روابط را با جزئیات بررسی کند. اگر نگوییم در عمل حداقل در منابع خرید یک حلقه گمشده وجود دارد: با وجود عمومیت پروفایل مهارت ها و مدیریت موجودی اوراق بهادار در پژوهش و عمل این دو فرایند با هم در ارتباط نیستند. این فرایند به یک شکاف مهم و فرصتی برای توسعه دانش و روش های حمایت طرح و توسعه سازمان های خرید پیچیده و پویا اشاره می کند. در اینجا توضیح می دهیم که چگونه ممکن است مدیران برای تحقیقات بعدی روش مورد استفاده در نظر سنجی را برگرفته و استفاده کنند. این مقاله به شرح زیر سازماندهی می شود. بخش بعد مرور پیش نگاشته های دو بخشی است که بر مهارت ها تمرکز می کند ابتدا پروفایل مهارت ها را از دیدگاه فنی مدیریت منابع انسانی و سپس پژوهش مهارت ها را براساس خرید و عرضه مورد رسیدگی قرار می دهد. بخش 3 دو قسمت است که منابع را براساس روش خرید موجودی اوراق بهادار، و سازمان دهی منابع یابی جهانی بررسی می کند، و به طور خاص برای طراحی و مدیریت خرید جهانی بر اعمال روش موجودی اوراق بهادار تمرکز می کند. روش شناسی نظرسنجی اکتشافی در بخش 4 تنظیم می شود که پس از آن نتایج می آید. نتایج موجود در بخش 6 در زمینه پژوهش آکادمیک و بر حسب مفاهیم عمل مورد بحث قرار می گیرند. درنهایت، نتیجه گیری ها ارائه می شوند.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  یکپارچه سازی پروفایل مهارت ها و مدیریت خرید موجودی اوراق بهادار: فرصتی برای ایجاد قابلیت خرید

چکیده انگلیسی

Kraljic's (1983) purchasing portfolio approach holds that different types of purchases need different sourcing strategies, underpinned by distinct sets of resources and practices. The approach is widely deployed in business and extensively researched, and yet little research has been conducted on how knowledge and skills vary across a portfolio of purchases. This study extends the body of knowledge on purchasing portfolio management, and its application in the strategic development of purchasing in an organization, and on human resource management in the purchasing function. A novel approach to profiling purchasing skills is proposed, which is well suited to dynamic environments which require flexibility. In a survey, experienced purchasing personnel described a specific purchase and profiled the skills required for effective performance in purchasing that item. Purchases were categorized according to their importance to the organization (internally-oriented evaluation of cost and production factors) and to the supply market (externally-oriented evaluation of commercial risk and uncertainty). Through cluster analysis three key types of purchase situations were identified. The skills required for effective purchasing vary significantly across the three clusters (for 22 skills, p<0.01). Prior research shows that global organizations use the purchasing portfolio approach to develop sourcing strategies, but also aggregate analyses to inform the design of purchasing arrangements (local vs global) and to develop their improvement plans. Such organizations would also benefit from profiling skills by purchase type. We demonstrate how the survey can be adapted to provide a management tool for global firms seeking to improve procurement capability, flexibility and performance.

مقدمه انگلیسی

There is compelling evidence that efficient and effective supply chain management is a key success factor for corporations competing in the global marketplace (Lamming, 1993, Carter and Ellram, 2003, Cousins, 2005 and Hartmann et al., 2012), and that the development of purchasing from a tactical to a strategic function can provide sustainable competitive advantage (Ellram and Carr, 1994, Carter and Narasimhan, 1996 and Chen et al., 2004). Prior studies examine the relationships between purchasing skills and such variables as strategic purchasing (Carr et al., 2000), supplier integration and supply management performance (Eltantawy et al., 2009), organizational performance (Carr and Smeltzer, 2000 and Cousins et al., 2006), and the position of purchasing within the organization (Tassabehji and Moorhouse, 2008). Though it is not without its critics, the purchasing portfolio approach (Kraljic, 1983 and Bensaou, 1999) is widely deployed in organizations to improve purchasing performance (Gelderman and van Weele, 2003). It is used to categorize purchases according to a range of internal, product, profit and operational factors and external, supply market conditions – collectively termed ‘profit impact’ and ‘supply risk’ factors, respectively (Gelderman and Semeijn, 2006) with the aim of providing different sourcing strategy recommendations for distinctive situations. Purchasing leaders also focus closely on skills and knowledge requirements and how these vary according to organizational context, where context can be described in terms of corporate strategy, purchasing maturity, organizational structure and business context (Rozemeijer et al., 2003). Globalization, outsourcing and e-commerce are key factors driving rapid and substantial change in the status of purchasing, purchasing job roles and organizational design (Zheng et al., 2007). Various studies point to the reducing importance of what can be regarded as more technical purchasing skills and the growing importance of more generic, ‘softer’ and more strategic skills (see Zheng et al., 2007 and Eltantawy et al., 2009 for reviews). The central argument presented in this paper is that those responsible for developing and managing purchasing and supply in complex organizations should profile knowledge and skills according to ‘purchase type’, as defined using a purchasing portfolio approach, to inform organizational design and human resource development within the purchasing function. The case for this is developed from a review of relevant literature – both conceptual and empirical – and from an exploratory study of the relationships between skills and purchase situation. The paper helps to address two research gaps. First, previous studies have profiled skills in various ways, including by job role, by contrasting transactional versus relational purchasing, and by the maturity of the organization. Each approach has advantages, but they do not fit well in highly dynamic and complex settings, as typically applies in global firms. Second, despite the (admittedly brief) mention of the importance of improving purchasing skills in Kraljic's seminal article (Kraljic, 1983, p. 117), little research has been done from a purchasing portfolio perspective to understand better what purchasing skills and knowledge are needed for effective performance in which purchase situations. Therefore our first aim was to investigate empirically the relative importance of purchasing skills for distinct purchase situations. Do skills requirements vary significantly according to profit impact and supply risk, and if so how? To achieve this it was necessary: (1) to categorize purchase types; (2) to identify a set of purchasing skills; (3) to develop a skill profile for each purchase type (4) to compare and contrast these profiles. The second, broader aim was to examine critically the profiling process itself and its relevance to practice, and to propose how it might be applied to support functional development. For the survey, variables on four dimensions were deployed to describe purchasing situations (product characteristics, product cost and value, supply market and attributes of the current, main supplier), and a set of 33 purchasing skills was compiled. Using the exploratory technique of cluster analysis (Aldenderfer and Blashfield, 1984), three distinct types of purchase types were identified: strategic (n=27), tactical (n=32) and routine (n=13). The skill profiles for each cluster show important variation (for 22 skills, p<0.01). The detailed results are reported below. The review of literature on purchasing people's skills and knowledge (referred to hereafter as ‘skills’, for brevity) and their management reveals a focus on higher level skills needed among staff working in an increasingly strategic function. Little consideration is paid to skills needed for local and/or more operational purchasing. Further, though articles on skills examine their impact on performance and on intermediary factors such as function status and supplier integration (Eltantawy et al., 2009), they offer little in terms of insights on the organizational design implications of their results. On the other hand, purchasing portfolio management literature addresses the technique's use in strategic (i.e. mature) purchasing functions in complex organizations. Though the implications for organizational design are discussed (Trautmann et al., 2009b) and for personnel are recognized (Quintens et al., 2006), we found no literature which explores the relationships in any detail. In the purchasing literature, at least, if not in practice, there is a missing link: skills profiling is not connected to portfolio management, despite the prevalence of both in research and practice. This points to a key gap, and an opportunity to develop knowledge and techniques to support the design and development of complex, dynamic purchasing organizations. Here we explain how the approach used in the survey may be adapted and used by managers and for further research. The paper is organized as follows. The next section is a two part literature review focusing on skills, considering first skills profiling from a technical HRM perspective and then skills research on purchasing and supply. Section 3 is in two parts reviewing literature on the purchasing portfolio approach, and the organization of global sourcing, focusing particularly on applying the portfolio approach to the design and management of global purchasing. The methodology for the exploratory survey is set out in Section 4, followed by the results. In Section 6 results are discussed in the context of academic research, and in terms of implications for practice. Finally, conclusions are presented.

نتیجه گیری انگلیسی

This exploratory investigation of how purchasing skills vary by purchase type has yielded new insights into the purchasing portfolio approach and on what skills are important for effective performance in different settings. It also provides a novel approach to skill profiling which has considerable potential for supporting strategic and operational management of the purchasing function in global firms. It provides objective, quantifiable evidence, and yet is not highly resource intensive. Compared to skills profiling centered on job role, the approach developed here leverages the well-established purchasing portfolio approach to link explicitly purchasing practices and strategies with personnel's purchasing responsibilities and skills. It is not driven by legacies found in organizational structure or job design, nor in implicit values and assumptions about what makes a good purchaser. It adapts not only to the needs of those in high-profile, more strategic roles but to purchasing personnel across the firm. Furthermore, the approach revolves around the commercial characteristics of a product type, rather than its technical properties or the industry sector. Thus it can accommodate high levels of diversity – in products and people, and organizational – as found in companies operating across national and cultural boundaries. Though the survey results are not surprising, they are interesting. The clusters map well onto established categorizations, offering strong empirical support for the portfolio approach. The results provide a skills profile for each cluster with high levels of confidence in the key differences and good face validity in the resulting descriptive profiles. The major contribution of this work, however, lies in the design of the study which draws on the knowledge of ‘front-line’ staff and provides a novel way of linking skills to context, in a way which builds on and significantly extends prior research. Further research with a broader target population is recommended to generate a tool that could be deployed by purchasing leaders and HRM professionals to develop the procurement function and its personnel.