دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 25880 + ترجمه فارسی
ترجمه فارسی عنوان مقاله

برنامه ریزی چند هدفة سیستم های توزیع الکتریکی با استفاده از برنامه نویسی پویا

عنوان انگلیسی
Multi-objective planning of electrical distribution systems using dynamic programming
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
25880 2013 14 صفحه PDF 35 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 46, March 2013, Pages 65–78

فهرست مطالب ترجمه فارسی

چکیده
کلمات کلیدی
.1 معرفی
.2 مدلسازی سیستم توزیع
2.1 مدلسازی پست برق
2.2 مدلسازی فیدر
2.3 مدلسازی بار
.3 مدل برنامه ریزی چند هدفه برای سیستمهای توزیع الکتریکی
3.1 اصل غلبة پارتو [20]
.4 برنامه نویسی پویای چند هدفه برای برنامه ریزی سیستمهای توزیع
شکل 1. تجزیة یک مسئله به چند زیرمسئلة همپوشان در برنامه نویسی پویا
4.1 گام 1: بهینه سازی توپولوژی شبکه
شکل 2. پروسة تصمیم چند لایهای در بهینه سازی توپولوژی شبکة توزیع   (a) تقسیم بندی ناحیة خدمت رسانی یک سیستم توزیع به تعدادی از لایه ها   (b) یک مثال که وابستگی پخش بار شاخهها را نشان میدهد.   و   (c) پروسة تصمیم چند لایهای برای دستیابی به توپولوژی شبکه با استفاده از برنامهنویسی پویا     (d) توسعة لایه به لایة شبکه
شکل 3. زیر روال برای ساختن شبکة جزئی j پس از بهینه سازی لایة j (شاخصهای p و q، به ترتیب یک عنصر از آرایة  QUOTE   و  QUOTE   را نشان میدهند.
بهینه سازی تمام لایه های بعدی به صورت ترتیبی، همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است، انجام میشود. بهینه سازی یک لایه، به یک زیرشبکه منجر میشود. زیرشبکة بدست آمده پس از بهینه سازی یک لایه به همراه زیرشبکه های تمام لایه های قبلی، یک شبکة جزئی (PN) را تشکیل میدهند که به عنوان ورودی به لایة بعدی وارد میشود. این شبکة جزئی، لایه به لایه توسعه مییابد، همانطور که در شکل 2d نشان داده شده است و سپس از بهینه سازی لایة اول، به توپولوژی شبکة نهایی (کامل) تبدیل میشود.
شکل 4. یک مثال برای نشان دادن روند ساختن شبکة جزئی   (a) یک شبکة جزئی که با خطوط توپر نشان داده شده است به همراهی چندین مسیر ممکن برای فیدر که با خطوط خط چین نشان داده شده است   و (b) بهترین مسیر ممکن فیدر برای اشافه کردن یک گره با منبع فرضی گره 5    (c,d) دو اتصال ممکن برای اضاهف کردن یک گره با منبع فرضی به ترتیب در گرههای 6 و 7.
شکل 5. تقسیم بندی ناحیة خدمترسانی شبکه برای بدست آوردن شبکه های چند فیدره   (a) دوفیدره   (b) سه فیدره
شکل 6. یک شبکة تک فیدره معمولی
4.2 گام 2: بهینه سازی اندازة هادی شاخه
4.3 تکنیک رسیدگی به قیود
4.4 الگوریتم کامل
.5 نتایج شبیه سازی
5.1 برنامه ریزی توسعه
شکل 7. زیر روال برای بهینه سازی اندازه های هادی شاخه
5.1.1 مزیتهای بهینه سازی اندازة هادی در مقایسه با انتخاب اندازة هادی
5.1.2 مقایسة عملکرد متدهای دومرحلهای غیر تکرار شونده و تکرار شونده
شکل 8. فلوچارت کلی برنامه نویسی پویای چند هدفه برای برنامه ریزی سیستم توزیع چند فیدره  (a) متد دومرحلهای غیر تکرار شونده  و  (b) متد دومرحلهای تکرار شونده
5.2 برنامه ریزی استاتیکی
5.2.1 برنامه ریزی شبکة چند فیدره
شکل 9. جبهة پارتو برای برنامه ریزی توسعة سیستم توزیع 21 گرهی
شکل 10. بستگی توابع هدف به وزن
5.2.2 تست حساسیت (با تعداد مختلفی از لایه ها)
شکل 11. دو شبکة نمونه از جبهة پارتو:  (a) اطمینان پذیرترین شبکه   و (b) اقتصادی ترین شبکه
شکل 12. پیشرفت لایه به لایة شبکه برای سیستم 21 گرهی با استفاده از وزنهای (0.5و0.5) و تعداد لایه های برابر با 5   (a) قبل از بهینه سازی و شبکة جزئی پس از بهینه سازی:   (b) لایة 5    (c) لایة 4   (d) لایة 3   € لایة 2 و   (f) لایة 1 (شبکة نهایی)
شکل 13. جبهة پارتوی بدست آمده با انتخاب اندازة هادی و بهینه سازی اندازة هادی
شکل 14. جبهة پارتوی بدست آمده با متد دومرحلهای غیر تکرار شونده و با متد دومرحلهای تکرار شونده
5.2.3 مقایسة عملکرد با MOEA
شکل 15. جبهه های پارتو برای برنامه ریزی استاتیکی برای سیستم توزیع 54 گرهی
شکل 16. جبهه های پارتو برای برنامه ریزی استاتیکی برای سیستم توزیع 100 گرهی
شکل 17. مقایسة جبهه های پارتور بین شبکه های تکفیدره و دو فیدره
شکل 18. مقایسة بین شبکه های تک فیدره و چند فیدره بر حسب   (a) تلفات توان    و    (b) کمترین ولتاژ گره
شکل 19. جبهه های پارتو برای سیستم 54 گرهی برای دو تعداد مختلف از لایه ها (یعنی M=2 و M=5)
جدول 2. مقایسة نتایج بین برنامه ریزی مبتنی بر MOGA [20] و برنامه ریزی مبتنی بر MODP
شکل 20. جبهه های پارتو برای سیستم توزیع 21 گرهی که با MOPD و MOPSO بدست آمده است
شکل 21. جبهه های پارتو برای سیستم توزیع 100 گرهی که با MOPD و MOPSO بدست آمده است
6.نتیجه گیری
 
ترجمه کلمات کلیدی
برنامه نویسی پویا – برنامه ریزی سیستم توزیع الکتریکی – بهینگی پارتو – برنامه ریزی چند هدفه
کلمات کلیدی انگلیسی
Dynamic programming, Electrical distribution system planning, Pareto-optimality, Multi-objective planning,
ترجمه چکیده
این مقاله، یک رویکرد برنامه نویسی پویای نوین را برای برنامه ریزی چند هدفة سیستم های توزیع الکتریکی ارائه می دهد. در این برنامه ریزی، مسیرهای بهینة فیدر و اندازه های بهینة هادی یک سیستم توزیع، توسط بهینه سازی همزمان هزینه و اطمینان پذیری، تعیین می شود. اهداف برنامه ریزی چندگانه، کمینه سازی موارد زیر است: الف) هزینه های نصب و هزینه های عملیاتی و ب) هزینه های قطعی (ولتاژ). اولین تابع هدف، متشکل از هزینه های نصب شاخه های (انشعابات) فیدر و پست های برق جدید، هزینه های نگهداری شاخه های فیدر موجود و فیدر جدید و نیز هزینة تلفات انرژی می باشد. دومین تابع هدف، اطمینان پذیری شبکة توزیع را بر حسب هزینه های قطعی برق برای تمام شاخه ها اندازه می گیرد که این هزینه های شامل هزینة انرژی تحویل داده شده، هزینة تعمیرات و هزینة خسارتی که به دلیل ایجاد قطعی (وقفه) برای مشتریان اتفاق افتاده است، می-شود. یک الگوریتم برنامه ریزی مبتنی بر برنامه نویسی پویا، برای بهینه سازی مسیرهای فیدر واندازة هادی شاخه، پیشنهاد شده است. یک مجموعه از حل های پارتو با استفاده از یک تجمع وزنی از دو هدف با تنظیمات وزن متفاوت، بدست آمده است. رویکرد پیشنهادی بر روی سیستم توزیع 21، 54 و 100 گرهی ارزیابی شده است. نتایج شبیه سازی با نمونه های مطالعاتی مختلفی تحلیل شده است و با دو عدد از رویکردهای برنامه ریزی موجود که بر پایة الگوریتم های ابتکاری چند هدفه بوده اند، مقایسه شده است.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  برنامه ریزی چند هدفة سیستم های توزیع الکتریکی با استفاده از برنامه نویسی پویا

چکیده انگلیسی

This paper presents a novel dynamic programming approach for multi-objective planning of electrical distribution systems. In this planning, the optimal feeder routes and branch conductor sizes of a distribution system are determined by simultaneous optimization of cost and reliability. The multiple planning objectives are minimization of: (i) installation and operational cost, and (ii) interruption cost. The first objective function consists of the installation cost of new feeder branches and substations, maintenance cost of the existing and new feeder branches, and the cost of energy losses. The second objective function measures the reliability of the distribution network in terms of the associated interruption costs for all the branches, which includes the cost of non-delivered energy, cost of repair, and the customer damage cost due to interruptions. A dynamic programming based planning algorithm for optimization of the feeder routes and branch conductor sizes is proposed. A set of Pareto solutions is obtained using a weighted aggregation of the two objectives with different weight settings. The proposed approach is evaluated on 21-, 54-, and 100-node distribution systems. The simulation test results are analyzed with various case studies and are compared with those of two existing planning approaches based on multi-objective evolutionary algorithm.► Simultaneous optimization of cost and reliability is done. ► The approach provides a set of Pareto solutions. ► The optimal feeder routes and branch conductor sizes are determined. ► Performance comparison with MOEA-based approaches shows better results.

مقدمه انگلیسی

Electric power distribution system planning is an important technology for power utilities in the deregulated power market [1] and [2]. A typical distribution system planning is broadly categorized either as a static or an expansion planning [1]. The static planning is a one-step planning of a new network, whereas an expansion planning is adopted to plan a network taking the load growth at the existing nodes and/or inclusion of additional load nodes. An expansion planning can be of single stage for single horizon year or multi-stage, i.e., stage-by-stage expansion. A proper planning of a distribution system not only saves expenditure for the utilities but also helps to meet customer satisfaction, which is very important in the competitive power market. A lot of computer-based distribution systems planning approaches are reported during the past three decades. State-of-the-art reviews of the reported works can be found in [3] and [4]. The distribution system planning is essentially an optimization process to obtain a number of planning/design variables such as: (i) size and location of distribution substation, (ii) number of feeders and their routes, and (iii) branch conductor sizes. The planning objectives include minimization of the installation cost of new facilities (substations/feeders/branches), cost of capacity addition of existing facilities, maintenance cost of the feeders and network power loss, and maximization of the network reliability. This optimization is also subject to some constraints, such as substation/feeder capacity limit, node voltage deviation limit, and network radiality. In the early works [3], [4] and [5], the planning model is formulated with one objective, i.e., minimization of installation cost and the cost of energy losses. The network reliability, an important aspect in the competitive power market, is also considered as another objective [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28] and [29]. The network reliability is maximized by optimizing different reliability objective functions, such as total (cost of) non-delivered energy [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [24], [25], [26], [27] and [28], customer outage cost [14], customer interruption cost [15] and [16], and contingency-load-loss index [29]. Two approaches have been used for optimizing the cost and reliability. In the first approach [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15] and [16], both objectives are aggregated to obtain a single solution, while the second approach [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28] and [29] takes the conflicting natures of the cost and reliability into account by simultaneous optimization of the two objectives to obtain a set of non-dominated solutions, called Pareto solutions [19] and [20] and a decision maker or the planning engineer selects one solution for implementation. The main challenge in this planning is to devise a solution strategy as the objective functions are typically nonlinear, non-convex, non-differentiable with discrete and continuous decision variables. The difficulty increases with higher dimensions that depend on the number of nodes in the network. The reported solution strategies fall into two categories: (i) deterministic algorithms and (ii) heuristics-based algorithms. The deterministic algorithms are based on mathematical optimization technique. They can always produce same output for a given input. The heuristics-based algorithm can produce an acceptable solution to a problem in many practical scenarios, but there is no formal proof of its optimality. The deterministic algorithms that have been used for this problem are: nonlinear mixed integer programming [7], dynamic programming [6] and [8], nonlinear programming [9] and [10], Benders’ decomposition [17] and [18], etc. Most of the heuristics-based algortithms applied to this problem are based on the evolutionary algorithms (EAs), such as genetic algorithm (GA) [12], [13], [14], [15], [16], [19], [20], [21], [22], [23] and [24], tabu search (TS) [25] and [26], artificial immune system (AIS) [27], particle swarm optimization (PSO) [28] and [29], and honey bee mating optimization [30]. The evolutionary computation techniques are used as solution strategies in most of the Pareto-based multi-objective planning approaches [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29] and [30] due to their multi-point search capability, which helps to obtain a set of non-dominated solutions in a single run. However, the major drawback of a multi-objective evolutionary algorithm (MOEA) is that the convergence is not always guaranteed. On the contrary, the deterministic algorithms are well known for their good convergence characteristics. Till date, few works [17] and [18] have reported the use of deterministic algorithms for simultaneous optimization of multiple objectives to obtain a set of non-dominated solutions. In [17], a two-step approach based on linear programming for optimization of continuous variables followed by integer programming for optimization of integer variables has been used. The formulation approximates the quadratic cost function due to energy losses as a linear function and solves it by linear programming. In [18], the mixed-integer programming (MIP) is used with commercial MIP-solver GAMS. The branch conductor size optimization has not been considered in both the approaches in view of both cost and reliability objectives as in some MOEA-based works [20] and [28]. There is another powerful deterministic algorithm, i.e., the dynamic programming, which can deal with this type of objective functions efficiently. Although, it is used in [6] and [8], none of the two approaches deals with simultaneous optimization of the objective functions. Moreover, it is reported in [8] that the computation time of GAMS is reasonably higher than that of dynamic programming for the same distribution system planning problem. Motivated by all these issues, an attempt is made to investigate the use of dynamic programming for simultaneous optimization of the objective functions in a distribution system planning problem. The two objective functions of the proposed multi-objective planning model are formulated as: (i) total installation and operational cost and (ii) total interruption cost. The total installation and operational cost is the sum of the total installation costs of new facilities (substations/feeders/branches) and incremental capacity addition of the existing facilities, annual maintenance cost, and the discounted present value of the cost of energy losses. The second objective is the minimization of the total cost associated with the interruptions in all the branches and it includes three components, i.e., cost of non-delivered energy, cost of fault repair/maintenance, and customer damage cost due to interruptions. The first two components are utilities’ cost due to faults and the last component is the customer cost due to interruptions. The last component, a measure of customer dissatisfaction, is very important in competitive markets. The solution strategy proposed in this work is based on dynamic programming for optimization of the feeder routes and branch conductor sizes. As the cost and reliability conflict with each other, a set of Pareto solutions is obtained using weighted aggregation of the objectives with different weight settings. Each weight combination yields one solution. The proposed approach is validated on three systems, i.e., 21-, 54-, and 100-node distribution systems, and on both static as well as expansion planning problems. The results are analyzed, with different case studies, and compared with the results of two MOEA-based planning approaches [20] and [28]. The key contributions of this paper are: • A multi-objective planning algorithm using dynamic programming is proposed to determine the optimal feeder routes and branch conductor sizes with simultaneous optimization of cost and reliability. • This planning algorithm is applicable for both static and expansion planning of distribution systems. It can also be used for the planning of both single and multi-feeder networks. • An empirical simulation study is carried out to show the advantages of the dynamic programming based conductor size optimization over the conductor size selection. A qualitative and quantitative performance comparison between the proposed approach and two other previously reported MOEA-based approaches is provided to bring out the relative merits and demerits. The organization of the paper is as follows. The modeling of distribution systems is briefly discussed in Section 2. The multi-objective planning model for electrical distribution systems and the proposed multi-objective dynamic programming approach are given in Sections 3 and 4, respectively. The simulation results are presented in Section 5. Section 6 concludes the paper. A list of symbols used in this paper is provided in the Appendix A.

نتیجه گیری انگلیسی

In this work, a multi-objective dynamic programming approach for electrical distribution system planning has been proposed. The two objective functions are formulated as: (i) total installation and operational cost and (ii) total interruption cost. The first objective represents the cost of a network. The second objective is a measure of network reliability. Both non-iterative and iterative two-step dynamic programming methods are proposed for optimization of the feeder routes and branch conductor sizes. In both the methods, a set of Pareto solutions is determined using weighted aggregation of the objectives with different settings of weights. Obviously, the performance of the iterative approach is found to be better, but it is very much computationally expensive. The advantage of the conductor size optimization over the conductor size selection is shown with an empirical study. The proposed approach is validated on both static and expansion planning problems using three different test systems, i.e., 21-, 54-, and 100-node distribution systems. It is also applicable for the planning of both single and multi-feeder networks. Finally, the performance comparisons with two MOEA-based planning algorithms illustrate that better performance can be obtained with the proposed approach. However, it has a limitation that it suffers from the curse of dimensionality. However, the proposed algorithm can be further extended so as to incorporate the sectionalizing switches, tie-lines, capacitor banks and the distributed generation into the planning. The incorporation of the uncertainty associated with the load demand into the planning model can be a future scope of research. The proposed approach can also be modified as a multi-stage formulation problem for expansion planning. This needs further investigations.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.