دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 44456 + ترجمه فارسی
ترجمه فارسی عنوان مقاله

تاثیر بهره مندی از راهنمای تکمیلی در مورد «استانداردهای گزارشگریمالی بین المللی» بر قضاوتگری حسابداران

عنوان انگلیسی
Impacts of Additional Guidance Provided on International Financial Reporting Standards on the Judgments of Accountants
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
44456 2014 26 صفحه PDF 35 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : The International Journal of Accounting, Volume 49, Issue 2, June 2014, Pages 263–288

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه

2. پیش زمینه

3. نظریه ها و فرضیه ها

3. 1. تاثیر مساعدت به تصمیم گیری در قالب راهنمایی تکمیلی در مورد IFRSبر قضاوت حسابداران

3. 2. تاثیر پیچیدگی کار بر قضاوت گری حسابدار

3. 3. تاثیرات متقابل پیچیدگی کار و ارائه راهنمای تکمیلی درباره IFRS بر قضاوت حسابدار

4. روش تحقیق

4. 1. موضوع مورد مطالعه

شکل 1 تاثیرات فرضی عامل پیچیدگی و راهنمای تکمیلی بر قضاوت حسابدار. 

4. 2. تهیه پرونده تحقیقاتی

4. 2. 1.  پیش آزمون

4. 2. 2. آزمون اولیه

4. 3. روش کار

5. نتایج و بحث و گفتگو

5. 1. مشخصات فردی شرکت کنندگان

5. 2. تاثیر راهنمای تکمیلی بر قضاوت گری حسابداران (فرضیه 1)

جدول 1 مشخصات فردی شرکت کنندگان

جدول 2  میانگین قضاوت حسابداران با راهنمای تکمیلی و بدون آن

جدول 3 تحلیل تک متغیره برروی تاثیرات بین موضوعی راهنمایی بر قضاوت گری حسابداران

جدول 4 نتایج مربوط به رابطه بین دسترسی به راهنمای تکمیلی و قضاوت حسابداران

5. 3.تاثیر پیچیدگی بر قضاوت

جدول 5 آمار توصیفی از تاثیر پیچیدگی کار بر قضاوت حسابدار

جدول 6تحلیل تک متغیره برروی تاثیرات بین موضوعیپیچیدگی کار بر قضاوت گری حسابداران

5. 4. تاثیرات متقابل ی بر قضاوت گری حسابداران (فرضیه 3)

جدول 7 آمار توصیفی از تاثیرات متقابل پیچیدگی کار و دسترسی به راهنمای تکمیلی بر قضاوت گری حسابدار

جدول 8 تحلیل تک متغیره برروی تاثیرات متقابل پیچیدگی کار و دسترسی به راهنمای تکمیلی بر قضاوت گری حسابداران

شکل 2  تاثیرات متقابل پیچیدگی کار و راهنمای تکمیلی بر قضاوت حسابدار

6. نتیجه گیری و استدلال
ترجمه کلمات کلیدی
ابزار تصمیم - استانداردهای حسابداری - رهنمودهای مضاعف - کار پیچیده - قضاوت
کلمات کلیدی انگلیسی
M480Decision aids; Accounting standards; Additional guidance; Complex task; Judgments
ترجمه چکیده
در این مطالعه برای اولین بار به بررسی تاثیر راهنمایی های تکمیلی درباره استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی(IFRS) پرداخته ایم که در قالب «کمک به تصمیم گیری» برای افزایش دقت قضاوت های حسابداران استفاده می شود. قبلا تحقیقاتی برروی تصمیم گیری و قضاوت گری حسابداران انجام شده است که در این مطالعه برای بسط این تحقیقات به بررسی تاثیرات متقابل پیچیدگی موضوع و راهنمایی های تکمیلی بر قضاوت گری حسابداران پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهند حسابدارانی که برای تصمیم گیری ازاطلاعات کمکیIFRSبهره می برند نسبت به دیگر حسابدارن دارای دقت بیشتری در قضاوت هستند. در ادامه مطالعات نشان دادند که این راهنمایی های تکمیلی باعث بهبود قضاوت گری حسابدار در موضوعات پیچیده می شود. یافته ها به الزامتهیه راهنمایی تکمیلی برایIFRSتاکید می کنند و حسابداران را بهبهره گیری از هرگونه راهنمایی دربارهIFRS که توسطهیئت تفسیر استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی تهیه شده است، ملزم می سازد.
ترجمه مقدمه
قضاوت و تصمیم گیری از فعالیت های حیاتی در تمام سازمان ها محسوب می گردد. شواهد به دست آمده از مطالعات انجام شده در مباحث روانشناسی و حسابرسی نشان می دهند که استفاده از روش های «کمک به تصمیم گیری»امکان تاثیرگذاری بر قضاوت و تصمیم گیریافراد را فراهم می آورد (برای مرور این مطالعات به مقالات Ashton و Ashton و Bonner در سال 2007 مراجعه کنید). Rohrmann در مقاله خود (سال 1986، صفحه 365) مساعدت در تصمیم گیری را چنین تعریف می کند :« هرگونه فرآیند مربوط به تدوین، ارزیابی و انتخاب گزینه های (عملکردها) محتمل که برای استفاده در یک برنامه عملی و مصارف چندگانه طراحی شود». این نوع مساعدت بر کیفیت روند فکری، جست وجوی اطلاعات، حل مشکلات و میزان دقت در قضاوت و تصمیم گیری تاثیر مثبت می گذارد. شرح و اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) جزئی جدانشدنی از روند پیشرفت بحساب می آید، لذا بررسی امکان بهبود دقت قضاوت در حسابداران بوسیله استفاده از مساعدت در تصمیم گیری امری حیاتی است چرا که کیفیت پایین در قضاوت می تواند به عواقبی جدی برای شرکت ها و کاربران اطلاعات حسابداری منجر شود. درک این موضوع از آن لحاظ اهمیت می یابد که تصمیم گیران در حوزه حسابداری دنیای امروز افرادی هستند که با حجم عظیمی از اطلاعات سروکار دارند و بایدبا اجرای استانداردها به حلمسائلی پیچیده با اهداف متعدد بپردازد. وجود این عناصر در عملکرد حسابدار ممکن است به کیفیت پایین در قضاوت منتهی شود. قواعد IFRS از چهارچوب قواعد استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) فرا گرفته شده اند.Hodgdon, Hughes و Streetدر مقاله خود (2011، صفحه 416) به این موضوع اشاره کردند که راهنمایی های علمی و عملی درIFRS نسبت به برخی استانداردهای ملی (از جمله GAAP برای ایالات متحد آمریکا) کمتر است؛ در نتیجه بسیاری از ابعاد گزارشگری مالی براساس سیستم قضاوت گری تحت برنامه های عملی IFRS تدوین می شوند.بمنظور کمک به کاربران IFRS برای فهم و اجرای استانداردهای آن مجموعه ای ای بنام هیئت تفسیر استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRSIC) تأسیس شده است. این هیئت با استفاده از شیوه ای قانونمند که براساس چهارچوب نظری IFRS شکل گرفته است و در استانداردهای مرتبط بکار گرفته می شود، راهنمایی های علمی تامین می کند.با اینحال پشتیبانی علمی و عملی IFRSIC برای استانداردهای IFRS کافی نیست و کاربران مرتبا از هیئت اصلی تقاضا می کنند تا درباره روشتفسیر و اجرای این استانداردها به آنها راهنمایی تکمیلی ارائه دهد.پیچیدگی استانداردهای حسابداری یک دیگر از موانع موجود بر سر راه شرح و اجرای IFRSاست. طبق یافته های Larson و Street(2004)، راهنمایی های نارسا درباره شرح و اجرای استانداردهای IFRS برای افرادی که برای اولین بار از آنها بهره می برند بسیار پیچیده بنظر می رسد. Schipper (2003,2005) برای حل این مشکل پیشنهاد کرد تا برای افرادی که به استفاده از IFRS گرایش می یابند، راهنمایی های اجرایی با جزئیات کافی فراهم گردد. بنابراین پیچیدگی های موجود در استفاده از IFRS و نقص در راهنمایی های اجرایی تهیه شده توسط IFRSIC بر لزوم ارائه راهنمایی های تکمیلی تاکید می کنند. توجه به راهنمایی تکمیلی در روند برنامه ریزی شده برای اصلاح استانداردهای حسابداری غالب در دنیا در حال افزایش است، این امر نشان می دهد که بررسی امکان استفاده از چنین راهنمایی هایی برای کمک به تصمیم گیری و بهبود قضاوت های حسابداران برای محققان امری ضروری است. بعنوان مثال طبق تحقیقات Clor-Proell و Nelson (2007) ارائه مثال در قالب راهنمای اجرایی برای IFRS، نقش مهمی در روند تصمیم گیری و قضاوت گری ایفا می کند. مقالات نظری فراوانی درباره مزایای راهنمایی تکمیلی نوشته شده است، در عین حال تحقیقات محدودی در زمینه حسابداری صورت گرفته اند که به شواهدی تجربی برای اثبات این اظهارات دست یافته اند. این مطالعه در مالزی صورت گرفته است، کشوری که در حال تغییر سیستم حسابداری خود است. مالزی مکانی مناسب برای مطالعه است زیرا استانداردهای حسابداری در این کشور (MAS) با وجود شباهت هایی که با استانداردهای IFRS دارند اما هنوز با شکل اجرایی کامل آنها فاصله دارند و با تحقیق بر آنها می توان به تاثیرگذاری حقیقی موجود بر قضاوت حسابدارانی که برای IFRS راهنمایی تکمیلی تدوین می کنند، دست یافت. انتخاب کشور مناسب برای تحقیقات امری بسیار ضروری است، زیرا اگر استفاده از IFRS در کشور مورد مطالعه مرسوم باشد، ممکن است مساعدت در تصمیم گیری در قالب راهنمایی های تکمیلی تحت تاثیر عواملی دیگر در فضای تصمیم گیری مانند تجربه استفاده از IFRS قرار گیرند که این امر بر صحت یافته های نهایی تاثیر می گذارد. بعلاوه همانطور که Larson و Street (2004) اشاره کرده اند، راهنمایی نارسا مانعی بزرگ بر سر راه تغییر رویه برای افرادی است که برای اولین بار از استاندارد های IFRS استفاده می کنند. کشورها هنگامیکه سیستم حسابداری خود را بطور کامل به استانداردهای IFRS تغییر می دهند ممکن است با پیچیدگی های مواجه شوند که نتایج این مطالعه مسائل مربوط به این پیچیدگی ها را مشخص می نماید. در این مطالعه از سه فرضیه بعنوان اساس بررسی تاثیرگذاری مساعدت های تصمیم گیری در قالب راهنمایی های تکمیلی IFRS و تاثیر آن بر قضاوت حسابداران استفاده شده است. یک قرارداد اجاره ای انتخاب شد و از حسابداران خواسته شد تا در قضاوت خود تشخیص دهند که آیا این مورد اجاره باید بعنوان لیزینگ عملیاتی شناخته شود یا اجاره مالی. 17 قرارداد اجاره ای در استانداردهای حسابداری بین المللی (IAS) بعنوان یک استاندارد قاعده محور و مرسوم تاکید فراوانی بر تدوین طبقه بندی اجاره های مالی و عملیاتیدر معاملات استیجاری دارند. برای مطالعه مبحث قضاوت گری در استانداردهای حسابداری قاعده محور نیز می توان از همین استاندارد استفاده کرد. بعلاوه حسابداری استیجاری بعلت پیچیدگی هایش بعنوان یکی از استانداردهای حسابداری محسوب می شود که می بایست توسط IASB مورد بازبینی قرارگیرد. برای اجرای این آزمایش، برای گروهی از شرکت کنندگان تنها بندهای 10 تا 12 IAS 17فراهم شد و برای گروه دیگر همین بندها بعلاوه راهنمای تکمیلی ارائه شد و از آنها خواسته شد تا تصمیم بگیرند که این قرارداد اجاره از نوع عملیاتی است یا مالی1.راهنمای تکمیلی در رابطه با یکی از پیچیده ترینمسائل این قرارداد ارائه شد که مربوط به تضمین از طرف اجاره کننده است، در این مسئله فرد می بایست تشخیص دهد که آیا می توان این تضمین را به منزله حکم تصدیقی برای انتقال ریسک و پاداش کالای مورد اجاره از اجاره دهنده به اجاره کننده تلقی کرد یا خیر. انتظار می رود که این مساعدت در تصمیم گیری یا همان راهنمایی تکمیلی درباره استانداردهای حسابداری به بهبود قضاوت حسابدار کمک کند. فرضیه اول بیان می کند که هرگاه حسابدار از مساعدت در تصمیم گیری های خود بهره مند شود با دقت بیشتر به قضاوت می پردازد. طبق این فرضیه حسابدارنی که در تصمیم گیری از راهنمای تکمیلی درباره IFRS بهره می برند نسبت به دیگر حسابداران دقت بیشتری در قضاوت گری دارند. فرضیه دوم به بررسی تاثیرگذاری راهنمای تکمیلی IFRS در شرایطی می پردازد که حسابدار آن شرایط را دشوار و پیچیده تلقی می کند. مقالات مربوط به پیچیدگی کار نشان می دهند که یک کار پیچیده و دشوار بر قضاوت فرد اثر منفی می گذارد.انتظار می رود حسابدارنی که چندین بار با معاملات مشابه مواجه شده اند دارای تجربیات، آموخته ها و آشنایی بیشتری نسبت به این کار باشند و شرایط را پیچیده تلقی نکنند، اما افرادی که برخوردی با این عوامل نداشته اند شرایط را پیچیده در نظر گیرند. طبق فرضیه دوم،قضاوت حسابداری که شرایط این اجاره را پیچیده می داند با قضاوت حسابداری که شرایط آنرا ساده تر می داند متفاوت است. این فرضیه بیان می کند که دقت قضاوت در افرادی که پیچیدگی شرایط را کمتر تلقی می کنند بیشتر از افرادی است که شرایط را پیچیده می دانند. آخرین فرضیه به بررسی تاثیرات متقابل راهنمایی تکمیلی IFRS و برداشت فرد از پیچیدگی موضوع بر میزان دقت قضاوت گری حسابدار می پردازد. مطالعات گذشته نشان می دهند که بهره مندی از کمک در تصمیم گیری باعث کاهش پیچیدگی می گردد و با کاهش اطلاعات لازم برای فرآیند شناخت به افزایش دقت در قضاوت منجر می گردد.لذا این بحث مطرح می گردد که برداشت فرد از پیچیدگی موضوع حسابداری و راهنمایی تکمیلی تدوین شده برای IFRS در کنار یکدیگر بر قضاوت حسابدار تاثیر می گذارند. طبق اینفرضیه سوم زمانیکه شرایط کار پیچیده و دشوار در نظر گرفته می شود، قضاوت حسابدارانی که از راهنمایی تکمیلی IFRS بهره مند هستند نسبت به قضاوت دیگر حسابداران از دقت بالاتری برخوردار است. از طرف دیگر انتظار می رود در کارهایی که پیچیدگی کمتری دارند تفاوت قابل توجهی بین افرادی که راهنمای تکمیلی IFRS را دریافت کرده اند و افرادی که از آن بی بهره اند وجود نداشته باشد. در این مطالعه به 3 نتیجه مهم درباره کمک کردن به تصمیم گیری در قالب راهنمایی های تکمیلی IFRS دست می یابیم: • اولا طبق نتایج حاصل، حسابدارانی که از این کمک ها بهره مند شدند نسبت به دیگر حسابداران دارای قضاوت های دقیق تری بودند. • دوما براساس این نتایج، حسابدارانی که شرایط را پیچیده تر از دیگران در نظر گرفته اند دارای دقت پایین تری در قضاوت هستند. • طبق شواهد بدست آمده از این تحقیق، استفاده از این شیوه برای کمک به تصمیم گیری در شرایطی که حسابدار آنها را پیچیده می داند نیز باعث بهبود قضاوت گری وی می گردد. ________________________________________ 1بندهای 10 تا 12 استاندارد IAS 17 شامل مثال هایی است که بصورت فردی یا در کنار یکدیگر منجر به طبقه بندی قرارداد اجاری در دسته لیزینگ مالی می شوند. بطور کلی هدف از اجرای این مطالعه آن است تا با بررسی تاثیرات متقابل مساعدت به تصمیم گیری و پیچیدگی موضوع بر دقت قضاوت گری حسابدار به توسعه مقالات مربوط به قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری بپردازد. وجه کاربردی نتایج این مطالعه هم برای حسابداران و هم برای تدوین کنندگان استانداردها اهمیت دارد چراکه براساس آن استفاده از راهنمای تکمیلی IFRS بمنظور کمک به تصمیم گیری باعث افزایش دقت در قضاوت حسابدار می گردد. این نتایج همچنین اهمیت تدوین راهنمای تکمیلی برای IFRS را بیان می کند و حسابداران را به استفاده از تمام راهنمایی های IFRS که توسط IFRSIC تهیه شده است، ملزم می سازد. ادامه مقاله در بخش های زیر تقسیم بندی شده است: بخش 2 پیش زمینه این تحقیق را نشان می دهد. در بخش 3 نظریه مربوط به بحث بیان می شود و فرضیه های مربوط تدوین می گردند. بخش 4 شیوه های تحقیقاتی را بیان می کند. در بخش به شرح نتایج و بحث در رابطه با آنها می پردازیم. بخش نهایی شامل نتیجه گیری و استنباط های کاربردی این مطالعه می شود.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  تاثیر بهره مندی از راهنمای تکمیلی در مورد «استانداردهای گزارشگریمالی بین المللی»  بر قضاوتگری حسابداران

چکیده انگلیسی

This pioneering study examines the impact of the provision of additional guidance on International Financial Reporting Standards (IFRS) as a “decision aid” on the accuracy of judgments of the accountants. To extend the prior research on accounting judgment and decision-making, we also examine the interactive effects of task complexity and additional guidance on the judgments of accountants. The results provide evidence that those accountants who are provided with decision aid in the form of additional guidance on IFRS make more accurate judgments than accountants who are not provided with such guidance. Furthermore, the study provides evidence that this additional guidance improves the judgments of accountants when they undertake tasks which they find complex. The results indicate that additional guidance on IFRS needs to be provided and suggests that accountants should exploit any guidance which is currently provided in IFRS and by the International Financial Reporting Standards Interpretations Committee.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.