دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 6212
ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک فرایند تحلیل سلسله مراتبی از مدیریت ترافیک هوایی با پنجره های هدف

عنوان انگلیسی
An AHP analysis of air traffic management with target windows
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
6212 2011 6 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Air Transport Management, Volume 17, Issue 2, March 2011, Pages 68–73

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه

2.روش شناسی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

3. دیدگاه شرکت هوایی

4. دیدگاه ANSP (ارائه دهندگان خدمات ترابری هوایی)

5. دیدگاه فرودگاه

6. نتیجه گیری
ترجمه کلمات کلیدی
- مدیریت ترافیک هوایی - فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
کلمات کلیدی انگلیسی
ترجمه چکیده
مفهوم اصلی عملیاتی برنامه تحقیقی ATM واحد هوایی اروپا، ایدهی خط سیر تجاری است. یکی از معانی ضمنی آن بر اساس ایدهی قرارداد اهداف است؛ توافقی میان بازیگران اصلی مدیریت ترافیک هوایی روی وقفههای فضایی و موقت که پنجره هدف نامیده میشود. این پنجرههای چهار بعدی (4D) توسط خطوط هوایی، فرودگاهها و دستاندکاران خدمات ناوبری هوایی پیش از آغاز پرواز معین شدهاند تا وقتشناسی را بیشتر کنند. ما از یک فرایند تحلیلی سلسله مراتبی برای ارزیابی فرصت به کار گیری این مفهوم با درنظر گرفتن دیدگاه متخصصان استفاده میکنیم. یافتهها حاکی از این است که مزایای ویژهای برای خطوط هوایی و ارائه دهندگان خدمات خطوط هوایی، اما نه برای فرودگاهها وجود دارد.
ترجمه مقدمه
هدف این برنامه تحقیقی ATM واحد هوایی اروپا (SESAR) مدرن سازی زیرساختارهای مدیریت ترافیک هوایی (ATM) با مشخص کردن گامهای فناورانه و اولویتهای به کار گیری مفهوم نوین مورد هدفف است. این مفهوم حول ایدهی خطوط سیر تجاری تمرکز کرده است که تمایل کاربران فضای هوایی را با توجه به هر پرواز در نظر میگیرد. خدمات مدیریت ترافیک هوایی برای تضمین فعالیت امن و سودمندی خطوط هوایی در پیشامدهای زیربنایی و محیطی سازماندهی شدهاند. خطوط سیر تجاری از چهار بعد نشان داده میشوند (عرض جغرافیایی، طول جغرافیایی، سطح پرواز و زمان) از یک فرایند تصمیمگیری جمعی (CDM) حاصل میشوند که در دو مرحله توسعه یافته است: برنامهریزری و اجرای پرواز. اولی چندین ماه قبل از انجام پرواز اغاز می-شود: پرواز بر اساس برنامه معین میشود و منابع بخصوص برای آن مقرر میشود (نوع هواپیما، خدمه، منابع شبکه و غیره). در روز عملیات، پرواز تا حد امکان طبق برنامه انجام میشود و سعی میشود تاثیر خطالعا در برنامه کلی به حداقل برسد. یک مکانیزم برای رسمی کردن خطوط هوایی تجاری از طریق قرارداد اهداف (CoO) است، همان گونه که توسط سیستم ترابری هوایی مبتنی بر قرارداد (CATS) توسعه یافته است. CoO یک تعهد رسمی بین خطوط هوایی، فرودگاهها و ارائه دهندگان خدمات ترابری هوایی (ANSP) برای اتمام هر پرواز است. این تعهد شامل پیشامدهای موقت و فضایی است که متشکل از رویدادهای مهمی در طی انجام یک پرواز میباشد. این وقفههای 4 بعدی (4D)، دریچههای هدف (TW) هستند که برای هر ناحیهای که مسولیت بین بازیگران منتقل میشود (مثلا بین مراکز کنترل ناحیههای مختلف) تعیین شدهاند. تعیین TW در هر CoO به طریق مذاکراتی است که قیدهایی نظیر محدودت باندها و سرراههای مختل شده را به حساب میآورند. تحت سیستم فعلی، برنامه ریزی پرواز به وسیله کاربران فضای هوایی به ثبت میرسد که تمایلی برای پرواز دارند و تعهد رسمی برای هماهنگی و توافق با آنها وجود دارد. علاوه بر این، فاکتورهای گوناگون که در طول اجرای یک پرواز فعل و انفعال میکنند از اهداف و اولویت های متفاوت خود کاملاً آگاه نیستند و این میتواند به مدیرت عملیاتها منتهی شود. CoO یک توصیف رسمی از اهداف و ملزومات هر مدیریت ترافیک هوایی و یک تعهد مشترک برای احترام به انها ارائه میدهد، بنابراین به بهبود برنامهریزی و تشخیص اولیه اختلالات پیشبینی نشده میانجامد. این مقاله به فرصت به کار گیری مفهوم CoO/TW نگاهی میاندازد و با توجه به سیستم فعلی مزایا و اشکلات را سبک و سنگین میکند. این ارزیابی با حمایت متخصصانی از ائتلاف CATS انجام شده است. متخصصان موضوعلا اصلی به گروگذاران ترافیک هوایی زیر وابستهاند: آزانس هوایی فرانسه (دیدگاه خطوط هوایی)، ENAV، ارائه دهنده خدمات ترابری هوایی ایتالیا (دیدگاه ANSP)، و Flughafen Zürich AG,، شرکت اداره کننده فرودگاه زوریخ (دیدگاه فرودگاه). آنها با جزئیات مفهوم CoO/TW کاملاً آشنا هستند و همگی از ابتدا در پروژههای CATS درگیر بودهاند. این ارزیابی از یک روش فرآیند سلسله مراتب تحلیلی استفاده میکند که اجازه تلفیق ملاحضات کیفی و کمی را فراهم میسازد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  یک فرایند تحلیل سلسله مراتبی از مدیریت ترافیک هوایی با پنجره های هدف

چکیده انگلیسی

The main operational concept of Single European Sky ATM Research Programme is the notion of business trajectory. One possible implementation is based on the notion of a contract of objectives; an agreement among the main air traffic management actors on spatial and temporal intervals called target windows. These 4D windows are defined prior to flight departure by the airlines, airports and air navigation service providers to increase punctuality. We use an analytic hierarchy process to assess the opportunity of implementing this concept by considering the views of experts. The findings indicate that there are net benefits for airlines and air navigation service providers but not for airports

مقدمه انگلیسی

The Single European Sky ATM Research Programme (SESAR) aims at modernizing air traffic management (ATM) infrastructure by identifying the technological steps and priorities for implementing a new target concept (SESAR Consortium, 2007a). This concept is centered around the notion of business trajectories that consider airspace users’ intention with respect to any given flight. The ATM services are organized to guarantee that this trajectory is carried out safely and cost efficiently within infrastructure and environmental constraints. Business trajectories are expressed in four dimensions (latitude, longitude, flight-level and time) and evolve out of a collaborative decision making (CDM) process developed in two phases: flight planning and execution. The former starts several months before the day of operation: the flight is defined according to the airline schedule and specific resources are assigned to it (aircraft type, crew, network resources, etc.). On the day of the operation, the flight is made as closely as possible to the plan and deviations are managed to minimize their impact on the larger schedule. One mechanism to formalize the business trajectory is through contracts of objectives (CoO), as developed by the Contract-based Air Transportation System (CATS) research project (www.cats-fp6.aero). The CoO is a formal commitment among airlines, airports and air navigation service providers (ANSP) for the completion of each flight. It consists of a sequence of spatial and temporal constraints that constitute milestones to be met during a flight’s execution. These 4D intervals are the target windows (TW). They are defined at each area where responsibility between actors is transferred (e.g., between different area control centers). The determination of the TW in each CoO is by negotiations that take into account constraints such as runway capacities and en route congestion. Any divergence in the flight from the planned CoO, for example due to unforeseen weather conditions, triggers a re-negotiation. Under the current system, flight plans filed by airspace users constitute an intention to fly and there is no formal commitment to adhere to these. Moreover the various actors interacting during the execution of a flight are not fully aware of their differing objectives and priorities, and this can lead to a sub-optimal management of operations (Eurocontrol Experimental Centre, 2005). The CoO provides a formal description of each ATM actor’s objectives and requirements, as well as a mutual commitment to respect them, thus leading to improvements in planning and earlier detection of unplanned disruptions. This paper looks at the opportunity for implementing the CoO/TW concept, and weighs the benefits and drawbacks with respect to the current system. The assessment is made with the support of a group of experts from the CATS consortium. Subject matter experts belong to air traffic stakeholders: Air France Consulting (airline view), ENAV, the Italian Air Navigation Service Provider (ANSP view), and Flughafen Zürich AG, the company managing the Zurich airport (airport view). They are fully aware of the details of the CoO/TW concept having all been involved in the CATS project from the beginning. The assessment uses an analytic hierarchy process (AHP) methodology, which allows incorporation of qualitative and quantitative considerations (Saaty, 1977 and Saaty, 2000).

نتیجه گیری انگلیسی

This paper analyzes the potential benefits and limitations of implementing a specific CDM process among airlines, airports and ANSPs in the framework of the European ATM system. The target of the proposed concept is to identify a set of 4D intervals (latitude, longitude, flight-level and time) called target windows which are defined at specific transfer of responsibility areas. These intervals are to be met by each flight during its execution to guarantee punctuality at destination. Target Windows are agreed prior to flight departure by means of a negotiation mechanism among all actors. They constitute the so-called Contract of Objectives for the flight. For three main stakeholders, we present two distinct Analytic Hierarchy Process models to evaluate the effect of the introduction of these agreed target windows in the planning and execution phases of a flight. A group of experts from Air France Consulting, ENAV SpA and Flughafen Zürich AG validated the layout of the six hierarchies and assigned priority values among the various criteria and alternatives. Our analysis shows that the implementation of the new protocol appears to be the preferable choice for the airline and the ANSP. The opposite holds for the airport. This result is quite robust in the first two cases. In the third, a clear inversion of attractiveness exists with optimization in the use of resources becoming less relevant. However, the economic situation from 2007 has forced the airline and the airport to limit investment. Some experts explicitly underlined that the same comparison made some time ago, and possibly some time in the future, would give an opposite result. For the ANSP, instead, the practice of full cost recovery allows to favor the increase of benefits. The lower performance of CoO/TW in the airport case may also depend on the fact that at the airport of Zurich some CDM mechanisms among airlines and the airport authority have already been established.